Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкова базаПри визначенні податкової бази враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формах, або право на розпорядження якими в нього виникло, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди.
Якщо з доходу платника податків за його розпорядженням, за рішенням суду чи інших органів виробляються які-небудь утримання, такі відрахування не зменшують податкову базу.
Податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки.
Для доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню, зменшених на суму податкових відрахувань, передбачених статтями 218-221 НК.
Якщо сума податкових відрахувань у податковому періоді виявиться більше суми доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, що підлягають оподаткуванню, за цей самий податковий період, то стосовно до цього податкового періоду податкова база приймається рівною нулю .
На наступний податковий період різниця між сумою податкових відрахувань у цьому податковому періоді і сумою доходів, щодо яких передбачена податкова ставка 13%, що підлягають оподаткуванню, не переноситься.
Для доходів, щодо яких передбачені інші податкові ставки, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню. При цьому податкові відрахування, передбачені статтями 218-221 НК, не застосовуються.
Доходи (витрати, прийняті до відрахування відповідно до статей 218-221 НК) платника податків, виражені (номіновані) в іноземній валюті, перераховуються в рублі за курсом Центрального банку РФ, встановленим на дату фактичного отримання доходів (на дату фактичного здійснення витрат).
У главі 23 НК наведені:
- особливості визначення податкової бази при отриманні доходів у натуральній формі;
- особливості визначення податкової бази за договорами страхування;
- особливості визначення податкової бази за договорами недержавного пенсійного забезпечення та договорами обов'язкового пенсійного страхування, що укладаються з недержавними пенсійними фондами;
- особливості сплати податку на доходи фізичних осіб щодо доходів від пайової участі в організації;
- особливості визначення податкової бази, обчислення та сплати податку на доходи за операціями з цінними паперами та операціями з фінансовими інструментами термінових угод, базисним активом за якими є цінні папери;
- особливості визначення доходів окремих категорій іноземних громадян;
- особливості визначення податкової бази при отриманні доходів у вигляді відсотків, що отримуються по внесках в банках (з 1 січня 2008 року).

Податковим періодом визнається календарний рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкова база "
 1. Податковий тягар
  Величина податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції
 2. Принципи оподаткування
  Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без податків. Податковий досвід підказав та головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто як би великі не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській
 3. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. 8.1. Сутність і функції податків
  Податки виникли з появою держави як один з методів мобілізації грошових коштів. На ранніх етапах історичного розвитку вони стягувалися з населення і мали або натуральну форму, або форму трудових повинностей. Разом з доходами у вигляді данини, контрибуції (тобто неподатковими доходами) держава покривала податками свої витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної і
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 7. 8.3.6. Принципи і механізми оподаткування
  Оскільки протягом історії людства жодна держава не існувало без справляння податків, то світовий досвід привів до головного принципу оподаткування, який можна виразити таким висловом: «Не ріжте курку, яка несе золоті яйця ». Тобто не можна відчужувати майно або власність платника податку на користь держави таким чином, щоб підірвати стимули до індивідуальної
 8. Тести
  1. Вкажіть, які заходи можна віднести до дискреційній політиці, а які - до вбудованим стабілізаторам: а) законодавче зниження ставок оподаткування; б) збільшення обсягу виплат з безробіття в період спаду виробництва; в) зростання обсягу податкових надходжень до стадії підйому економіки у зв'язку із зростанням доходів); г) прогресивне оподаткування; д) прийняття рішення про скорочення
 9. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 10. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua