Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МОДЕЛІ лінійного програмування

математичні моделі вирішення економічних завдань, представлені у формі задач лінійного програмування.
Цільова функція, зв'язку та обмеження в такій моделі виражені у вигляді лінійних співвідношень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МОДЕЛІ лінійного програмування "
 1. ОБМЕЖЕННЯ
  моделюванні обмеження разом з цільовою функцією утворюють модель лінійного програмування. Вирази системи обмежень повинні бути при цьому лінійні, перший
 2. лінійна залежність
  моделі у вигляді формул, рівнянь, в яких економічні величини, параметри (аргумент і функція) пов'язані між собою лінійним чином. Найпростіший приклад лінійної залежності У=к * х. Графічно лінійна залежність зображується прямою
 3. лінійні співвідношення
  моделі у вигляді формул, рівнянь, в яких економічні величини, параметри (аргумент і функція) пов'язані між собою лінійним чином. Найпростіший приклад лінійної залежності У=к * х. Графічно лінійна залежність зображується прямою
 4. ЛІНІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ
  моделі у вигляді формул, рівнянь, в яких економічні величини, параметри (аргумент і функція) пов'язані між собою лінійним чином. Найпростіший приклад лінійної залежності У=к * х. Графічно лінійна залежність зображується прямою
 5. Терміни і поняття
  програмування Великі цикли Н.
 6. 91. Л. В. Канторович: розробка теорії лінійного програмування
  модель у вигляді формул, графіка, таблиці. Потім підставити в модель конкретні числові показники і зробити обчислення. Багато взаємозв'язку і процеси досить схожі, однотипні. Це дозволяє побудувати типові мо-діли, наприклад модель транспортної задачі або розподільної завдання. При вирішенні типової задачі потрібно знайти такі значення декількох варіантів, які відповідають певним
 7. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  лінійного
 8. МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА
  моделі для опису економічних процесів і розрахунку економічних показників у ході аналізу, прогнозування, планування ,
 9. ЛІНІЯ 45 ° (Фабрика вікон та дверей)
  моделі економічного зростання - пряма, яка вказує на рівність темпів зростання фактора і обумовленого ним результату. Зокрема, в лінійній макроекономічної моделі зростання чистого національного продукту така графічна залежність свідчить про рівність вартості ЧНП і сукупних витрат, тобто доходів і
 10. 3.2. Лінійні чарти (Line Charts)
  лінійний "так, як ми його сприймаємо в російській мові, не зовсім коректно. Цей тип скоріше можна назвати" графіком відрізків ", але ми за вже сформованою у російських фахівців традиції будемо називати його "неправильним" ім'ям. 8 На підставі щоденного фіксингу на ММВБ. 34 35 Рис. 3.3. Графік руху курсу Долар США / Російський рубль за даними про щоденний фіксинг.
 11. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ
  модель у вигляді системи лінійних рівнянь, що характеризують зв'язку між випуском продукції в одній галузі (у вартісному вимірі) та витратами, витрачанням продукції всіх що галузей, необхідним для забезпечення цього
 12. 2.9.2. Лінійне програмування
  лінійне, квадратичне, динамічне програмування та ін Метод лінійного програмування, найбільш поширений в прикладних економічних дослідженнях зважаючи на його досить наочною інтерпретації, дозволяє господарюючому суб'єкту дати обгрунтування найкращому (по формальними ознаками) рішенню в умовах більш-менш жорстких обмежень, що стосуються доступних для підприємства
 13. лінійно-функціональна СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
  лінійне та функціональне управління, що дозволяє поєднувати централізацію та децентралізацію в управлінні. За такої схеми управління компанією виділяють, як правило, штаб, який об'єднує фахівців-керуючих за напрямками діяльності фірми, званий радою директорів або радою керівників. Цей орган задає стратегію розвитку компанії, бере участь у вирішенні питань на стику проблем, а
© 2014-2022  epi.cc.ua