Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІНУС-ТВК

термін, використовуваний для позначення угоди за ціною нижче попередньої угоди.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІНУС-ТІК "
 1. 2. Командна економіка: мінуси і плюси
  До основних недоліків державно-соціалістичної економічної системи слід віднести цілий ряд обставин, які в визначальною мірою надали стримуючий вплив на науково-технічний та соціально-економічний прогрес в
 2. Тести
  мінус митні платежі; б) вартість експортованих товарів мінус вартість реекспорту-рова (вироблених за кордоном) товарів; в) чистий дохід фірм-експортерів; г) вартість експортованих товарів мінус вартість імпортованих-ванних товарів. 5. Розглядаються фірми, продукт яких враховується у ВВП, тоді величина ВВП дорівнює: а) сумі обсягів виробництва цих фірм; б)
 3. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Мінус збиток) від продажу товарів, продукції (робіт, послуг) до собівартості (вартості всіх витрат) проданих товарів, продукції (робіт, послуг); 2) рентабельність активів - відношення фінансового результату (прибуток мінус збиток) до вартості активів
 4. Динаміка і географія зовнішньої торгівлі
  мінус 5%. Зниження темпів зростання товарного експорту багато в чому було обумовлено проявом тенденції до зниження матеріаломісткості ВВП у промислово розвинених державах, переходом промисловості цих країн на ресурсозберігаючу технологію і використання синтетичних замінників. Товарний імпорт в 1965-1980 рр.. в середньому щорічно скорочувався на 2,9%, що значною мірою було пов'язане з
 5. 9. Основні показники розвитку світового господарства
  мінус амортизація (чистий ВВП), мінус непрямі податки і плюс субсидії. Показник національного доходу приблизно відповідає поняттю виробленого національного доходу. Сума доходів, що надходить у розпорядження країни (національний особистий дохід), підраховується як різниця між чистим внутрішнім продуктом і сальдо доходів підприємств і громадян даної країни за рубежем і доходами
 6. Загальний чистий прибуток
  мінус валовий збиток. Він дасть вам саме широке уявлення про те, що може дати вам система або метод. Загальний чистий прибуток має мало сенсу, якщо її не розбити на роки чи за періодами часу, коли вона була отримана. Наприклад, система, що з ринком бондів, рідко дає більше ніж 5.000 - 8.000 доларів на контракт за рік. Тому, якщо система за 10 років дала 20.000 доларів, то це
 7. Глава 4. РИНОК досконалої конкуренції. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ на товарних ринках
  мінуси. Разом з тим у міру розвитку він трансформувався в регульований ринок, який має місце в даний час у більшості розвинених країн. Росія 90-х рр.. XX в. почала свій шлях в ринкову систему з вільного ринку. Це зумовило досить повний прояв його плюсів і мінусів і в нашій країні. Їх розуміння і оцінка дуже важливі, оскільки прогнозна орієнтація представлялася
 8. Додана вартість
  мінусом поточних матеріальних витрат, але з включенням в неї відрахувань на амортизацію (тому що основні фонди підприємства беруть участь у створенні нової вартості виробленої продукції). У радянській практиці цей показник носив назву умовно чистої продукції. Ці величини доданої вартості при підсумовуванні їх по всіх галузях і виробництвам і дають підсумкові показники ВВП,
 9. Брутто-результат експлуатації інвестицій (БРЕІ)
  мінусом всіх інших податків та податкових платежів підприємства, крім податку на прибуток. БРЕІ являє собою прибуток до вирахування амортизаційних відрахувань, фінансових витрат за позиковими коштами і податку на прибуток. За питомою вагою БРЕІ в доданій вартості можна судити про ефективність управління підприємством і скласти загальне уявлення про потенційну рентабельності та гнучкості
 10. Облік векселів
  мінусом відсотків за наступні півроку відповідно до процентною ставкою. У нашому випадку відсоток з обліку векселя складе (1 000 000 0,05): 2=25 000 руб. Сума, яку ви отримаєте в банку, буде дорівнює (1 000 000 - 25 000)=975000 руб. Фактично ви сплатили відсоток за видану вам суму в кредит на 6 міс. Такого роду розрахунок можна провести відносно
 11. Висновки
  мінусом амортизації; - національний дохід (НД) - сума всіх видів доходів, отриманих економічними суб'єктами (агентами) протягом року ; розраховується як ЧНП за мінусом непрямих податків плюс субсидії; - наявний дохід населення або домашніх господарств (РД) - це загальний особистий дохід за мінусом індивідуальних податків; - національне багатство (Н Б) - сукупність матеріальних благ,
 12. 3. Національний дохід і лічнийрасполагаемий дохід
  мінус », являють собою ті елементи національного до-ходу, які виключені з виплат домашнім гос-подарства і які, отже, домашні госпо-дарства не можуть витратити. Фірми не перечісляютвсю свій прибуток своїм власникам. Деяка еечасть залишається, щоб бути використаною по-дальшої діяльності фірми. Власникам виплачують тільки дивіденди, распределяемиесреді акціонерів
 13. Висновки
  мінусом амортизації; - національний дохід (НД) - сума всіх видів доходів, отриманих економічними суб'єктами (агентами) в протягом року; розраховується як ЧНП за мінусом непрямих податків плюс субсидії; - наявний дохід населення або домашніх господарств (РД) - це загальний особистий дохід за мінусом індивідуальних податків; - національне багатство (Н Б) - сукупність матеріальних благ,
 14. Протекціонізм
  мінусів протекціонізму. Плюси: - стримування імпорту дозволяє врівноважити пасивний торговий ба-ланс; - захист національного виробництва від руйнівного для нього демпінгу; - захист молодих галузей, які ще не "стали на ноги", неконкурентоспроможні і вимагають державної підтримки; - встановлення "торгових бар'єрів" іноземним товарам; стимулює зростання власного виробництва,
 15. Темпи зростання
  мінус 5,1% при середньорічних темпах зростання населення в 3,2%. У результаті відставання темпів економічного зростання від темпів зростання населення подушного доходу в ДРК протягом усього вищевказаного періоду виявляв стійку тенденцію до зниження. У 1965-1997 рр.. ВНП країни в розрахунку на душу населення в середньому щорічно зменшувався на 3,7%. Доречно зазначити, що темпи падіння подушного ВНП країни в
 16. А висота - різниця між обсягом продажів при податок і в відсутність податку.
  Мінуси міжнародної торгівлі - Дізнаєтеся, що вигода, яку отримують переможці, перевищує втрати переможених - проаналізуєте вплив митних тарифів та імпортних квот на добробут - Розгляньте доводи прихильників обмежень у торгівлі Ви розглядали етикетки на одязі, яку ви носите? Ймовірно, вона изготов-лена в самих різних країнах. Сто років тому
 17. Тести
  мінус індивідуальні податки, б) сума, що включає зарплату, ренту, дохід у формі відсотка на капітал; в) зарплата, прибуток у формі відсотка на капітал мінус прибутковий податок; г) усі попередні відповіді невірні. 10. До добровільної безробіття відноситься: а) структурне безробіття; б) інституційна безробіття; в) циклічне безробіття; г) фрикційне безробіття. 11. Втративши
 18. Тести
  мінус надлишкові резерви, б) активам мінус зобов'язання і власний капітал; в) надлишковим резервам, помноженим на величину грошового мультиплікатора; г) обов'язковим резервам. 10. Якщо норма обов'язкових резервів становить 10%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює: а) 1 б) 10 в) 100 г) 5 листопада. Метою діяльності центрального банку є: а) отримання прибутку; б)
 19. Питання 73. Міжнародні бюджетні класифікації
  мінус погашення (II + V) II. Загальні витрати (III + IV) III. Поточні витрати 1. Видатки на товари і послуги 2. Виплати відсотків 3. Субсидії та інші поточні трансфертні платежі IV. Капітальні витрати 4. Придбання основного капіталу 5. Придбання товарів для створення запасів 6. Придбання землі і нематеріальних активів 7. Капітальні трансферти V. Кредитування мінус
© 2014-2022  epi.cc.ua