Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МЕТОД ЛІФО

1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів у вартісному вираженні за ціною останньої надійшла або виготовленої партії , 2) метод розрахунку відсотків по вкладу при вилученні вкладником частини вкладу, вносить багато частками, згідно з яким передбачається, що вкладник вилучає суми, що надійшли від нього останніми; 3) метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість продаваних паперів приймається рівною облікової вартості останніх придбаних аналогічних цінних паперів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОД ЛІФО "
 1. ЛІФО
  (від англ. last-in-first-out) 1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів у вартісному вираженні за ціною останньої надійшла або виготовленої партії, 2) метод розрахунку відсотків по вкладу при вилученні вкладником частини вкладу, вносить багато частками, згідно з яким передбачається, що вкладник вилучає суми, що надійшли від нього останніми; 3) метод обліку вартості цінних
 2. 5. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
  Як правило, їй не приділяють належної уваги. І правильно роблять. Облікова політика не найефективніший інструмент податкової оптимізації. Хоча слід зазначити, що чинне податкове законодавство ще залишає чимало можливостей для перенесення терміну сплати податків. Наприклад, метод обліку товарно-матеріальних цінностей ЛІФО (який вже давно заборонений в країнах Європи), дозволяє списувати в
 3. § 10.6. Управління виробничими запасами в будівництві
  Поліпшення використання оборотних коштів у будівництві одне з важливих завдань будівельних організацій. Чим краще використовуються будівельні матеріали, вироби і конструкції, ніж раціональніше авансируются кошти в створення виробничих запасів, тим менше відволікається грошових коштів на ці цілі, ефективніше використовуються оборотні кошти. Витрати на створення і зберігання запасів в
 4. Матеріальні витрати
  До матеріальних витрат, зокрема, належать такі витрати платника податків. 1. На придбання сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві товарів і утворюють їх основу або є необхідним компонентом при виробництві товарів. 2. На придбання матеріалів, використовуваних: - для пакування та іншої підготовки вироблених та реалізованих товарів; - на інші
 5. 14. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЦІН
  Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення. Витратні методи ціноутворення забезпечують розрахунок продажної ціни на товари та послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. До ринкових методів ціноутворення відносяться: 1) метод поточної ціни; 2) метод «запечатаного
 6. Ціноутворення методи
  Ціноутворення методи - способи встановлення цін товарів. Прийнято виділяти адміністративний, витратний (по витратах), ринковий, контрактний, параметричний (з урахуванням параметрів якості) методи
 7. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  Вклад російських учених у розробку математичних методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів
 8. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 9. Метод аналогій
  Метод аналогій - метод, заснований на перенесенні знань про один предмет (явище) на інший. Таке перенесення вірний з певною часткою ймовірності, так як подібність між явищами рідко буває
 10. Порядок визнання доходів і витрат
  Датою отримання доходів визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав, а також погашення заборгованості (оплати) платнику податку іншим способом (касовий метод). При використанні покупцем у розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги), майнові права векселя датою отримання
 11. Диференціальний метод
  Нехай z=f (x1, x2, ... , xn), де f - диференціюється функція. Тоді {foto48} Відзначимо, що значення похідних беруться в початковій точці (x10,., Xm0). Таким чином, вплив фактора х1 буде виглядати як {foto49} Для прикладу розглянемо мультипликативную модель виду z=ху. У такій моделі {foto50} {foto51} Застосування цього методу не потребує упорядкування факторів.
 12. 3тіпа УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Мета цієї глави полягає не в тому, щоб відокремити "хороші" методи управління капіталом від "поганих". Ні, її завдання - дати читачеві загальне уявлення про основні ідеї та стратегіях, що використовуються в процесах управління грошовими ресурсами. Поговоримо про два обширних групах методів управління - Мартингейл і Анти-Мартингейл
 13. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  метод обліку довгострокових інвестицій в акції інших підприємств, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю , а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні
 14. ІНШІ міркування, що стосується ФІКСОВАНО-фракційної торгівлі
  В основному описані мною в попередніх розділах цієї глави недоліки методу і негативні наслідки цих недоліків цілком самоочевидні. Я доводжу, що фіксована фракція - це, в першу чергу, неефективний метод торгівлі. Крім того, є всі підстави вважати застосування цього методу в торговельній практиці
 15. 3. Методи обчислення ВВП
  Валовий внутрішній продукт обчислюється трьома методами: виробничим, кінцевого використання (за витратами) і розподільних (по
 16. Методи визначення митної вартості ввезених товарів.
  Для визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію РФ, застосовується один з таких методів: 1) за ціною угоди з ввезеними товарами 2) за ціною угоди з ідентичними товарами; 3) за ціною угоди з однорідними товарами; 4) віднімання вартості; 5) складання вартості; 6) резервний. Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною
 17. МЕТОД ФІФО
  1) метод бухгалтерського обліку товарних запасів, відповідно до якого вони фіксуються в грошовому вираженні за ціною першої надійшла партії цих товарів; 2) метод розрахунку відсотків при достроковому вилученні частини ощадного вкладу з банку, що полягає в тому, що розрахунок ведеться в припущенні вилучення всієї першої суми, прийнятої на
© 2014-2022  epi.cc.ua