Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

ЛІФО

(від англ. Last-in-first-out)
1) метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів у вартісному вираженні за ціною останньої надійшла або виготовленої партії, 2) метод розрахунку відсотків по вкладу при вилученні вкладником частини вкладу, вносить багато частками, згідно з яким передбачається, що вкладник вилучає суми, що надійшли від нього останніми; 3) метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість продаваних паперів приймається рівною облікової вартості останніх придбаних аналогічних цінних паперів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЛІФО "
 1. 5. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА
  Як правило, їй не приділяють належної уваги. І правильно роблять. Облікова політика не найефективніший інструмент податкової оптимізації. Хоча слід зазначити, що чинне податкове законодавство ще залишає чимало можливостей для перенесення терміну сплати податків. Наприклад, метод обліку товарно-матеріальних цінностей ЛІФО (який вже давно заборонений в країнах Європи), дозволяє списувати в
 2. § 10.6. Управління виробничими запасами в будівництві
  Поліпшення використання оборотних коштів у будівництві одне з важливих завдань будівельних організацій. Чим краще використовуються будівельні матеріали, вироби і конструкції, ніж раціональніше авансируются кошти в створення виробничих запасів, тим менше відволікається грошових коштів на ці цілі, ефективніше використовуються оборотні кошти. Витрати на створення і зберігання запасів в
 3. Матеріальні витрати
  До матеріальних витрат, зокрема, належать такі витрати платника податків. 1. На придбання сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві товарів і утворюють їх основу або є необхідним компонентом при виробництві товарів. 2. На придбання матеріалів, використовуваних: - для пакування та іншої підготовки вироблених та реалізованих товарів; - на інші
 4. Порядок визнання доходів і витрат
  Датою отримання доходів визнається день надходження грошових коштів на рахунки в банках і (або) в касу, отримання іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав, а також погашення заборгованості (оплати) платнику податку іншим способом (касовий метод). При використанні покупцем у розрахунках за придбані їм товари (роботи, послуги), майнові права векселя датою отримання
 5. краткосроч Н И Й ПЕРІОД
  Витрати --- + --- незворотні? оборотні --- + --- [альтернативні? дійсні] --- + --- неявні? явні --- + --- номінальні? реальні --- + --- індивідуальні? неіндивідуальні --- + ---
 6. 11.2 Склад і класифікація витрат, що включаються-мий в собівартість продукції
  Відповідно до ст.253 Податкового кодексу РФ витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, включають в себе: 1) витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг, придбанням і реалізацією товарів, робіт, послуг; 2) витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних засобів та
 7. 4.2.1. Бухгалтерський баланс
  Термін "баланс" (від лат. Слів bis - двічі і lanx - чаша, що значить буквально "двучашіе") вживається як символ рівноваги, рівності. Він не є специфічним бухгалтерським терміном і також широко використовується в інших розділах економічної науки, політиці, повсякденному житті. У бухгалтерському обліку слово "баланс" має кілька значень: а) рівність підсумків при проведенні записів по
 8. 3.6.4. Податок на прибуток
  Поняття податку. Платники податків Платниками податків податку на прибуток організацій визнаються: а) російські організації, б) іноземні організації, що здійснюють свою діяльність у РФ через постійні представництва і отримують доходи від джерел у РФ. Об'єктом оподаткування визнається прибуток, отриманий платником податку: отримані доходи, зменшені на величину
© 2014-2022  epi.cc.ua