Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. Міжнародно-правові основи трудової міграції між


Враховуючи, що уряд кожної країни суверенно у своєму праві визначати напрямки та цілі міграційної політики, при розробці комплексу заходів, що регулюють процеси зовнішньої трудової міграції, визнано доцільним і необхідною умовою дотримуватися певних правових норм і стандартів, закріплених у документах міжнародних організацій.
Ратифікуючи міжнародні конвенції, країни, що регламентують процес трудової міграції, визнають пріоритет норм міжнародного права над національним законодавством, що має важливе значення як для самої країни з погляду її інтеграції у світове співтовариство, так і для мігрантів , чиї права за кордоном істотно розширюються і потребують захисту.
Важлива особливість міжнародної міграції робочої сили полягає в тому, що регулювання даного процесу здійснюється двома (або більше) суб'єктами, які впливають на різні стадії переміщення населення і переслідують часто неспівпадаючі інтереси. Якщо країна - імпортер робочої сили в більшому ступені відповідає за прибуття і використання мігрантів, то у функції країни-експортера робочої сили в більшому ступені входить регулювання відтоку і захист інтересів мігрантів за кордоном.
У багатьох аспектах інтереси країн - експортерів та імпортерів робочої сили виявляються тісно переплетеними. Правове вираження взаємної зацікавленості країн, що приймають і направляють мігрантів, здійснюється в формедвух-або багатосторонніх міжнародних угод з питань міграції. Згідно з Програмою Дій, прийнятої в 1976 р. на Всесвітній конференції по зайнятості в рамках МОП, організація набору робочої сили повинна проводитися на основі двох-або багатосторонніх угод, розроблених на основі вивчення економічних і соціальних потреб країн - експортерів та імпортерів робочої сили.
В даний час значне число установ і організацій насамперед у рамках ООН, а також регіональних угруповань займаються проблемами, пов'язаними з міграцією населення і трудових ресурсів.
Так, Комісія ООН з народонаселення розпорядженні відповідний фондом, частина якого використовується на субсидування національних програм в галузі міграції-ції населення. Діяльність МОП (Міжнародної організації праці) в якості однієї з цілей передбачає регулювання міграції населення. Ряд міжнародних договорів, прийнятих ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), містить спеціальні норми, які стосуються фізичного стану трудящих-мігрантів. У конвенціях ЮНЕСКО маються положення, спрямовані на поліпшення освіти трудящих-мігрантів і членів їх сімей. Зростає роль Міжнародної організації з міграції (MOM), метою якої є забезпечення впорядкованої і планової міжнародної міграції, її організація, обмін досвідом та інформацією з зазначених питань.
У Західній Європі діяльністю, пов'язаною із забезпеченням і захистом прав трудящих мігрантів, займається Міжурядовий комітет з питань міграції (Сімі).
Відповідні документи міжнародних організацій мають велике значення стосовно до національного законодавства, оскільки при формуванні національної політики в області зовнішньої трудової міграції повинні бути враховані вимоги міжнародних конвенцій.
Однією з основних ідей Конвенції МОП про трудящих-мігрантів / З / є визнання державами, ратифікують даний документ, рівності щодо мігрантів незалежно від їх національності, расової приналежності, релігії, статі і т. п. Конвенція містить статті, спрямовані на регулювання умов, при яких трудящі-мігранти матимуть рівні з громадянами приймаючої держави права в питаннях, визначених Конвенцією. Захист прав трудящих-мігрантів забезпечують-ється:
- організацією безкоштовних служб для допомоги мігрантам та забезпечення їх необхідною інформацією (стаття 2);
- прийняттям заходів проти недостовірної інформації та пропаганди щодо питань, що стосуються імміграції та еміграції громадян (стаття 3);
- прийняттям заходів, що полегшують всі стадії міграції: від'їзд, переміщення і прийом мігрантів (стаття 4);
- організацією відповідних медичних служб (стаття 5);
- дозволом переводити на батьківщину заробіток і заощадження трудящих-мігрантів (стаття 9).
Конвенція включає також додатки, серед яких перші два стосуються найму, розміщення та умов праці мігрантів, а третє - питань ввезення мігрантами особистого майна, робочих інструментів та обладнання. У Додатку 1, зокрема вказується, що посередницькою діяльністю з працевлаштування мігрантів можуть займатися:
- наймач або особа, що перебуває у нього на службі і діє від його імені, за наявності дозволу від компетентних органів та під їх контролем;
- приватне агентство, отримала на це попередній дозвіл компетентних властей території, на якій дані операції будуть проводитися, при дотриманні умов і в тих випадках, які можуть бути передбачені або законодавством цієї території, або угодою між компетентними органами приймаючої і спрямовуючої країн.
У даному документі також вказується, що особа або організація, сприяють незаконній міграції, підлягають відповідному покаранню.
У названій конвенції підкреслюється також необхідність письмового оформлення трудових контрактів і дотримання права трудящих-мігрантів на отримання даних документів із зазначенням термінів найму, умов і змісту праці та рівня його оплати.

Документи МОП проголошують рівність мігрантів з громадянами країни перебування також і в рівні мінімальної заробітної плати, а в тих країнах, де це передбачено національними законодавствами, - можливість брати участь у процедурах щодо встановлення розміру заробітної плати. При цьому обумовлюється, що заробітна плата працівникам-мігрантам повинна виплачуватися регулярно і готівкою.
Стаття 9 Конвенції № 97 закріплює право трудящого-мігранта на вільний переказ отриманих валютних коштів на батьківщину.
Міжнародними стандартами передбачається також можливість для трудящих-мігрантів отримати освіту або підвищити кваліфікацію в країні перебування. Так, у Рекомендаціях МОП для мігрантів обмовляється рівний з громадянами приймаючої країни доступ до отримання освіти.
Конвенція МОП, прийнята в 1962 р., гарантує рівноправність громадян країн перебування та іноземців або осіб без громадянства в галузі соціального забезпечення. Держави, що прийняли цю Конвенцію, зобов'язуються дотримуватися по відношенню до громадян будь-якого іншого держави, яка підписала дану Конвенцію, рівність у соціальному забезпеченні незалежно від терміну перебування в країні. При цьому прийняті зобов'язання, за бажанням сторін, можуть передбачати одну або більше соціальних га-рантій: медичне обслуговування, допомога по інвалідності в разі втрати працездатності, пенсійне забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомога по безробіттю і т. п. / 4 /.
Згідно до Конвенції МОП 1975 р. / З / держави повинні виявляти на своїй території нелегальну міграцію та вживати необхідних заходів щодо її скорочення. Конвенція містить вимоги, що пред'являються державам щодо рівності в освіті, зайнятості, соціального забезпечення, участі в профспілках та інших цивільних прав і соціальних гарантій для осіб, які перебувають на території держави на законній підставі в якості трудящих-мігрантів або членів їх сімей.
Нарешті, у Конвенції МОП, схваленої в 1982 р., викладена міжнародна система збереження прав трудящих-мігрантів у галузі соціального забезпечення / 4 /. Призначення даної Конвенції - координація національних систем соціального забезпечення з урахуванням відмінностей у рівнях розвитку окремих країн.
Ратифікація зацікавленими державами міжнародних конвенцій, що регламентують процес трудової міграції, є необхідною умовою для їх здійснення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Міжнародно-правові основи трудової міграції між "
 1. 7.3.1. Необхідність та умови інтеграції
  міжнародних справах. Що ж можна в осяжній перспективі протиставити погіршення геополітичної ситуації країн СНД (кожна з которйх окремо, включаючи Росію, не має достатньо потужних зовнішньополітичних, військових і економічних аргументів)? Звичайно, лише їх консолідацію, єднання, інтеграцію. І це вихідний момент об'єктивної спільності їх інтересів. Настільки ж істотні і фактори
 2. 3. Міжнародна міграція робочої сили
  міжнародної хв=грації, крім економічних мотивів, викликаний також міркуваннями політичного, етнічного, культурного, сімейного та іншого характеру. Перш ніж перейти до розгляду соціально-економічних причин міграції, перерахуємо основні поняття, використовувані при вивченні цієї проблеми: - Міграція робочої сили - переселення працездатного населення з одних держав до інших
 3. Коментарі
  міжнародне об'єднання робочих партій, створене в 1923 р. і розпалася під час другої світової війни. [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії
 4. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародного поділу праці. Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки, міграцію робочої сили, використання фінансових ресурсів. Світове господарство склалося на базі ринку вільної конкуренції до середини XIX в.,
 5. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  міжнародного поділу праці (див. гл. 33); - загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; - підвищення відкритості національних економік. Всі ці фактори взаємообумовлені. У сучасних умовах розвиток стійких економічних зв'язків між країнами і особливо між їх фірмами на основі міжнародного поділу праці прийняло глобальний характер. Все більша відкритість
 6. Глосарій
  міжнародних розрахунках Валютний кошик - певним способом фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу
 7. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  міжнародної міграції робочої сили Сутність і причини міжнародної міграції робочої сили. Будучи формою міжнародних економічних відносин, міжнародна, міграція робочої сили виникає і розвивається одночасно зі становленням і еволюцією міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Інтенсивний характер вона набуває в кінці XVIII - початку XIX в., В період промислової революції і
 8. 18.2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили
  міжнародних угод, правових актів, приєднуючись до яких, країни беруть на себе зобов'язання слідувати нормам міжнародного права. Зокрема, Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) зобов'язує країни, що ратифікували цей документ, організовувати безкоштовні служби для інформації мігрантів, сприяти переміщенню, від'їзду-приїзду мігрантів, надавати їм медичні послуги,
 9. 18.3. Росія на міжнародному ринку праці
  правові акти припускають пріоритет російських громадян на заняття вільних робочих місць і недопущення негативного впливу найму іноземних робітників на стан ринку праці в Росії. Згідно з цим Указом іноземні робітники мають право на рівні з громадянами Росії умови та оплату праці. Окрім трудової міграції сучасної Росії характерний величезний потік біженців і вимушених
 10. Висновки
  міжнародних угод. Імміграційна політика, що проводиться державою, передбачає контроль за припливом робочої сили в країну і, як правило, передбачає встановлення імміграційної квоти, нормування тривалості перебування в країні, вимоги до освіти, стажу роботи, віку іммігрантів. Еміграційна політика передбачає заохочення еміграції при високому рівні
© 2014-2021  epi.cc.ua