Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Механізм монопольних цін

В основі монополії, як і конкуренції, лежить механізм цін.
Разом з тим монополія докорінно змінює механізм цін, сформованих при конкуренції.
При конкуренції ціна, встановлювана безпосередньо товаровиробником, коригується механізмом конкуренції, який, як зазначалося, виявляє тенденцію до орієнтації на рівноважну ціну.
При монополії інший механізм.
Коль скоро монополія панує на ринку, вона володіє "особливим привілеєм" - диктувати ціни ринку.
Виділяють два види монопольних цін (рис. 5.1):
1) монопольно високі ціни, як правило, встановлюються на продавала-мую монополіями продукцію;
2) монопольно низькі ціни - на закуповується монополіями продукцію.
Встановлюючи монопольно високі ціни на продукцію, що продається, монополії штучно створюють "зону дефіциту" продукції.
При цьому скорочують

Рис.5.1. Монопольні ціни


обсяги виробленої продукції, що штучно створює підвищений купівельний попит, закономірно призводить до зростання цін на неї. Інтересам монополій відповідає такий рівень цін, який дозволяє їм за рахунок виручки від реалізації меншої кількості виробів покрити упущену вигоду і отримати збільшену суму доходу.
Механізм ж монопольно низьких цін на закуповується продукцію, навпаки, передбачає створення "зони надлишку" продукції. При цьому, штучно скорочуючи закупівлі товару, монополії створюють ситуацію перевищення пропозиції над попитом, що є підставою зниження цін.
Така система маніпулювання цінами часто використовується при закупівлі у дрібних ферм сільськогосподарської продукції і продажу їм сільгосптехніки (рис.
5.2).

Рис.5.2 Зони «надлишку» і «дефіциту» при маніпулюванні ціна-ми


Представлений механізм ціноутворення отримав назву "ножиць цін".
Чим більше різниця, утворена "ножицями цін", тим вище доходи мо-монополій. Отримана монопольно високий прибуток свідчить про реалізацію поставленої мети. Саме заради неї організовується монополістична діяльність.
Таким чином, монополія ліквідує конкурентну ціну. На зміну їй приходить монополістичне ціноутворення, що спирається на перерозподілі доходів дрібних товаровиробників-аутсайдерів і споживачів

на користь монополій.

Форми монополістичної конкуренції


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Механізм монопольних цін"
 1. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної монополії в усьому світі. Монопольна влада виявляється
 2. Ключові терміни
  ценополучателем Природна монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 3. Основні терміни і поняття
  монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 4. 11. Цінова дискримінація з боку покупця
  монопольний покупець не може встановлювати монопольні ціни і отримувати монопольні прибутки, інше становище склалося з ціновою дискримінацією. Для появи на вільному ринку цінової дискримінації з боку монопольного покупця потрібно одна умова: повне невігластво продавця щодо стану ринку. Оскільки малоймовірно, що неуцтво може тривати протягом досить
 5. Монополія грошового ринку
  монопольному характері. Це монопольне положення займає держава, представлене центральним банком або іншою подібною структурою, що відповідає за стан грошового обігу. Монопольний характер грошового ринку обумовлений як інтересами учасників будь-яких видів ринкових відносин, які, можна сказати, добровільно делегували державі повноваження монополіста, так і інтересами
 6. Уряд.
  Монопольне становище в країні, уряд зобов'язаний і повинно займатися здійсненням інноваційної діяльності з метою уникнення негативних наслідків свого монопольного
 7. Монополія на гроші - важливий чинник ціноутворення
  механізм ціноутворення, формуючи або виправляючи його з урахуванням загальної динаміки цін, кредитних та валютних відносин. Крім того, держава здатна здійснювати фіскальну інтервенцію у вигляді непрямих і прямих податків. Якщо перші безпосередньо позначаються на рівні цін, то другі - через механізм витрат виробництва. Одночасно держава, маніпулюючи дисконтною ставкою і тим самим надаючи
 8. Монополія і еластичність попиту
  монопольної влади граничний дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є похилій, що дозволяє фірмі , що володіє монопольною владою, отримувати додатковий прибуток. Еластичність попиту на продукцію (навіть у випадку, якщо на ринку присутній тільки один продавець цієї продукції) впливає на ціну, встановлену монополістом. Маючи інформацію про еластичність попиту Ер, а також
 9. 33. ЦІНОВА ПОЛІТИКА монополістичні утворення
  монопольного становища. Один з різновидів ціни - монопольна ціна, яка встановлюється підприємцем. Вона займає монопольне становище на ринку і призводить до обмеження конкуренції і порушенню прав споживача. Ця ціна розрахована на отримання надприбутків, або монополістичних прибутків. Особливість монопольної ціни - свідоме відхилення від реальної ринкової ціни, яка
 10. Верк що багато фірм володіють деякою монопольною владою.
  Монопольною владою. Однак не мен: справедливо, що їх монопольна влада обмежена. Ми не зробимо боли ^ помилки, вважаючи, що ринки, на яких функціонують такі фірми, являк :: конкурентними, навіть якщо це і не зовсім так. Висновки Монополія - єдиний постачальник на рин-ке. Монополії виникають у тих випадках, коли фірмі вдається опанувати джерелом ключового ресурсу, роздобути у
 11. № 60. Імперіалістична експансія західних держав у 19 - початку 20 ст
  монопольно високих прибутків змушує вступати в міжнародні угоди, створювати монопольні союзи, виробляти економічний розділ
 12. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  монопольно-конкурентних фірм - ниж »цього рівня. У цьому випадку говорять, що в умовах монополістичної конкурента фірми мають надлишкову потужність. Іншими словами, монопольно-конкурентна »фірма, на відміну від фірми в умовах досконалої конкуренції, могла б увеличи-вать обсяг виробництва і знизити середні сукупні витрати. Вироблений обсяг продукції=Ефективний масштаб
 13. Терміни і поняття
  монопольне регулювання Антимонопольне законодавство Закон Шермана Закон Клейтона Акт Келлера -
 14. 26.6. РЕФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В РОСІЇ
  механізму державного контролю; - забезпечення умов для діяльності незалежних виробників (продавців) електроенергії. У сфері залізничного транспорту буде розроблена концепція розвитку структурної реформи залізничного транспорту, на основі якої будуть реалізовані такі заходи: - впорядкування державного регулювання тарифів на залізничному транспорті; -
 15. Підприємницький дохід
  монопольну ринкову владу. В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу нормального прибутку та економічного прибутку (див. 3.3). До першої відносять як би гарантований дохід підприємця, свого роду його заробітну плату; до другої - плату за ризик, інновації, монопольну владу. Зрозуміло, що величина підприємницького доходу коливається перш
 16. Економічна рента
  монопольної ренті на землю, яка виникає в силу унікальності тієї чи іншої ділянки, монопольне володіння яким забезпечує її власнику отримання сверхренти. Подібного роду привласнення рентних платежів здійснюється співаками, спортсменами, музикантами та іншими особами як винагороду за виняткові таланти. При цьому ці платежі часом істотно перевищують той мінімум, на який
 17. Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає
  монопольних ж ринку »це не так. Таким чином, ми ніколи не говоримо про кри-вої пропозиції монополії. Монопольний прибуток Який прибуток отримує монополія? Щоб відповісти на це питання, згадаємо що прибуток дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат: Прибуток=77? - TC. Перепишемо це рівність, розділивши і помноживши праву частину на Q: Прибуток=(TR / Q - TC / Q) х Q. TR / Q - це
 18. ГЛАВА 20. ФІРМА І ПРИБУТОК
  монопольний прибуток? Чому монопольний прибуток носить тимчасовий характер? 6. Яка прибуток для фірми важливіше? економічна або нормальна? 7. Щоб отримувати монопольний прибуток, ніж потрібно володіти: новою технікою, новими знаннями або ...? 8. Чому в статичної економіці відсутня прибуток, і навпаки, в динамічній економіці має місце зростаюча прибуток? 9. Які три джерела економічної
 19. Чому монополії виробляють переворот в ринковому ціноутворенні?
  Монопольно високої ціни. Так, в останні роки нерідко в Росії та інших країнах підприємства-монополісти, що виробляють та збувають бензин, різко скорочували продаж моторного палива, з тим щоб при підвищеному попиті на нього підняти ціну за пропозицією. При кожному відновленні процедури підвищення цін монополія, зрозуміло, враховує втрати, які вона несе від зменшення обсягу виробництва
 20. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична прибутковість ресурсу Граничні витрати
© 2014-2021  epi.cc.ua