Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МАСШТАБ ВІДХИЛЕНЬ

заздалегідь встановлена, допустима величина, на яку реально отримані результати можуть відрізнятися від намічених, запланованих.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МАСШТАБ ВІДХИЛЕНЬ "
 1. Ажіо
  відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номіналу в бік підвищення. Визначається у відсотках до номіналу. Протилежністю ажіо є дизажио, тобто відхилення курсу в бік
 2. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  відхилення поставки від умов договору:? Q=qiФ-qiД; 2) загальний індекс виконання договірних зобов'язань по всіх товарах, вказаним у контракті: {foto159} де? piФqiФ - фактичний обсяг поставки в поточних цінах;? piДqiД - обсяг поставок за договором. Абсолютний розмір відповідності поставки договірними умовами:? Pq=? Piфqiф -? PiДqiД. Відхилення поставки від умов контракту
 3. 6. Метод ланцюгових підстановок
  відхилення фактичного річного обсягу товарної продукції (Тф) від планового значення (Тп) під впливом таких факторів, як змінна чисельність робітників (а), число робочих днів у році (в), середня тривалість робочої зміни (с) і годинна виробіток одного робітника (d). При побудові необхідно дотримуватися правила послідовності включення факторів в ряд, при якому кожний наступний
 4. МІНЛИВІСТЬ (ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН, ПОКАЗНИКІВ, УМОВ)
  відхилення від стійких значень, коливання параметрів економічної системи та навколишнього її
 5. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної плати, так як цей показник визначається без обліку ступеня виконання плану або зміни в порівнянні з показниками минулого року за обсягом виробництва продукції. Тому необхідно визначати і відносне відхилення по фонду заробітної плати.
 6. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
  відхилень витрат від кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз відхилень касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом {foto226} {foto227} З даних таблиці видно, що економічний університет не виконав план ні за кошторисом доходів, ні за кошторисом витрат, а отже, і з податків до доходу бюджету. Дохідна частина кошторису не виконано за касовими доходами на
 7. ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
  масштабі держави та регіонів допомогою податків, в масштабі галузей - за допомогою перерозподілу коштів через бюджет, в масштабі сімей - шляхом розподілу загального доходу сім'ї між її
 8. Коефіцієнт Джині
  відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютного рівного їх розподілу між жителями
 9. Цільові зони
  відхилень від його цільового значення. Якщо, наприклад, починається відхилення від цільового значення убік реального знецінення валюти, це означає, що в країні інфляція вище, ніж у її торгових партнерів. Отже, необхідно звернути увагу на коректність проведеної кредитно-грошової політики. Основні труднощі при роботі з цільовими зонами полягає в правильному виборі цільового
 10. 3. Монетаристская модель
  відхиленнями рівня безробіття від його природної норми, з коливаннями обсягів виробництва і чисельності зайнятих. Для зрівноважування ринку праці монетаристи пропонують в основному використовувати важелі грошово-кредитної
 11. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  відхилення фактичної собівартості від планової чи від попереднього року, але і відхилення по окремих калькуляційних статтях. Найбільшу увагу серед калькуляційних статей слід приділити аналізу матеріальних витрат, оскільки витрати по сировині і матеріалам у собівартості продукції становлять до 75-78% в середньому по країні. Калькуляційна стаття «Основна заробітна плата виробничих
 12. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
  відхилення від прийнятого варіанта, у зв'язку з чим необхідно контролювати і регулювати процес
 13. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК
  відхилень від реальних даних, що виникає в ході аудиторської перевірки. Оцінка аудиторського ризику - складова частина роботи аудитора. Аудиторський ризик є предметом
 14. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  відхилень фактичних витрат від кошторисних призначень, а також кількісна оцінка впливу факторів, що викликали ці відхилення. Основними завданнями виконання кошторисів витрат є: - вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а також в розрізі окремих статей і економічних елементів витрат; - вивчення складу і структури витрат; - оцінка причин, що викликали відхилення
 15. Масштаб впливу ІПП на довкілля
  масштабу існуючого і ліквідованого впливу на навколишнє середовище завдяки реалізації ІПП. Екологічні проблеми, які вирішуються проектом, поділяються на чотири види за масштабом впливу: національний та транснаціональний; регіональний; місцевий; локальний. Найвищий бал присуджується ІПП, спрямованим на подолання впливів національного та транснаціонального масштабу. Національний
 16. Ключові терміни
  масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або спадна віддача від масштабу L-образні криві
 17. 3.3. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світового виробничого процесу
  масштабі. Процес економічної інтеграції складний і суперечливий. Він обумовлений не тільки економічними, а й політичними причинами, хоча основною причиною інтеграції є вимоги високорозвинених факторів виробництва, що переросли рамки національних господарств, історично цей процес складався таким чином, що співвідношення політичних та економічних чинників на окремих етапах
 18. Координація
  відхилення, які викликаються, з одного боку, змінами ситуацій, з іншого - недоліками в діяльності як об'єкта, так і самого суб'єкта управління. У цьому зв'язку необхідна відповідна функція для амортизації негативних явищ. Цю роль і виконує функція регулювання. Функція регулювання спрямована на підтримку динамічної рівноваги системи в ході забезпечення її
© 2014-2022  epi.cc.ua