Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ

вилучення частини доходів у одних осіб з метою їх передачі іншим особам або добровільна передача доходів одними особами іншим, більш в них має потребу.
Перерозподіл доходів може мати місце в масштабі держави та регіонів допомогою податків, в масштабі галузей - за допомогою перерозподілу коштів через бюджет, в масштабі сімей - шляхом розподілу загального доходу сім'ї між її членами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ "
 1. Перерозподіл доходів
  перерозподілі доходів. Як механізм такого перерозподілу виступають трансферти - передача грошей, товарів і послуг, замість яких платник не отримує відшкодування вартості переданих їм благ, тобто це безоплатні виплати. Трансферти можуть виступати в грошовій або натуральній формі. Поточні трансферти у грошовій формі - це платежі й надходження поточного характеру, здійснювані
 2. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл, перерозподіл,
 3. § 1. Інфляція та її вплив на перерозподіл доходів
  перерозподіл
 4. Перерозподіл доходів
  перерозподілу доходу полягає в тому, що сучасні економічні системи не в змозі автоматично, тільки за рахунок дії механізму попиту та пропозиції та інших ринкових законів і механізмів, без державного втручання забезпечити концентрацію частини багатства не в руках небагатьох громадян, а в основної частини населення, яка сьогодні перебуває в бідності й убогості. Це загрожує
 5. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  перерозподіл доходів. Соціальна політика
 6. Розрахунок ВВП за джерелами доходів
  перерозподілені, доходи домашніх господарств, підприємств і державних установ. Ці доходи можна розбити на оплату праці (заробітну плату найманих працівників, доходи самостійних працівників, доходи від індивідуальних і сімейних товариств і кооперативів), валовий прибуток (ренту, позичковий і банківський відсоток, підприємницький прибуток, амортизаційні відрахування) і різні види
 7. 67. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  перерозподіл і використання. Розподіл доходів складається на етапі формування доходів власників виробничих факторів (функціональний розподіл). Персональний розподіл номінальних доходів є результатом перерозподілу. Проходячи через сімейний бюджет, обсяг душового доходу змінюється залежно від величини і структури сімей, співвідношення утриманців і осіб,
 8. 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  перерозподілу доходів є державне регулювання цього процесу. Податкові системи та державні трансферти (грошові і натуральні), системи соціального забезпечення і страхування показують, що держава залучено в широкомасштабну діяльність з перерозподілу доходів. Будь-яка з форм державного регулювання складається з матеріальних, інституціональних і
 9. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  перерозподіл доходів між окремими категоріями
 10. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  перерозподілу передаються як трансфертів, то отримаємо величину, звану національним розташовуваним
 11. КАПІТАЛ ФІКТИВНИЙ
  перерозподілу
 12. Контрольні питання
  перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники характеризують рівень життя
 13. 33.1. ЩО ТАКЕ ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ?
  Перерозподілу доходу на добробут громадян достовірно виміряти важко, однак можна стверджувати, що наявність державних доходів і витрат об'єктивно зумовлено самою природою ринкової економіки і суттєво впливає на перерозподіл ВНП. Вибіркове обстеження домашніх господарств показує, що прямі (наприклад, пенсії) та непрямі державні витрати (освіта, безкоштовне
 14. Податок
  перерозподілом національного доходу і мобілізацією фінансових ресурсів у бюджетні та позабюджетні фонди
 15. ПЕНСІЙНІ КАСИ
  перерозподілу страхових внесків своїх
 16. Економічний прогрес і роль держави
  перерозподілу доходів набагато перевищують вигоди тих, кому призначаються перерозподіляються кошти Централізоване планування - всього лише підміна влади ринку політичною владою, що веде до порожньої розтрати ресурсів і економічному занепаду Конкуренція між владою так само важлива, як і конкуренція між фірмами Конкуренція влади між собою і з приватними
 17. 5.2.2. Наслідки інфляції
  перерозподіл доходу між домашніми господарствами і державою. Одержувачі доходу у формі заробітної плати втрачають частину його, оскільки зменшується середня купівельна спроможність заробітної плати. Держава водночас отримує дохід від емісії грошей, що дорівнює різниці між сумою номіналів додатково випущених паперових грошей і витратами їх виготовлення. Держава також
 18. Розподіл
  перерозподілом) через систему податків, субсидій, страхових внесків, наступних виплат з державного бюджету, громадських фондів. Первинне розподіл здійснюється через механізм ринку, процес перерозподілу протікає за активної участі держави. Доходи пов'язані з витратами і споживанням. Якщо сукупні витрати збігаються із сукупним доходом, досягається
 19. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  перерозподілу національного доходу. 8. Що таке тіньова економіка і які конкретні форми її прояву? . 9. Назвіть основні шляхи оптимізації фонду споживання і фонду
© 2014-2022  epi.cc.ua