Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Ліквідна пастка

Короткострокове інфляційний тиск загрожує потраплянням в ліквідну пастку. Така тенденція розвитку грошового ринку виникає в тих випадках, коли відбувається постійне нагнітання грошової маси, яке викликає неухильне зниження процентних ставок і наближення їх до тієї межі, за якою починається вилучення заощаджень і перетворення їх у ліквідні кошти у вигляді грошей. Розглянемо цей процес на графіку, представленому на рис. 14.3.

Рис. 14.3. Ліквіднапастка


Припустимо, відбувається збільшення грошової маси з величини Мк до Ме, яке викличе падіння процентної ставки з рівня r'к до рівня r'е.
Зниження процентних ставок сприятливо позначиться на інвестиційному процесі, який приведе до розширення виробництва і зростанню доходів. Під тиском попиту на гроші відбудеться збільшення процентної ставки до рівня r'L. Без подальшого нарощування грошової маси в точці L встановлюється нова рівновага грошового ринку. Якщо нарощування грошової маси буде тривати й далі (Мр, Мд, Мт), то, повторюючи вищеописаний цикл, процентна ставка поступово опускатиметься і досягне мінімальної величини - r'о. Подальше зниження процентних ставок стає неможливим.
Відбувається вилучення заощаджень. У цій ситуації припиняються інвестиції і зростання доходів, а на графіку побудувати нову криву попиту на гроші не представляється можливим. Отже, встановити нову рівновагу на грошовому ринку неможливо. Це означатиме, що економіка потрапила в ліквідну пастку, коли збільшення пропозиції грошей без адекватного зміни попиту вказує на розгортання чистої інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ліквіднапастка "
 1. Макроекономічна неравновесность
  ліквідності, при якій кількість грошей в обігу (у ліквідній формі) зростає, а зниження процентної (облікової) ставки практично припиняється. «Пастка ліквідності» - ситуація, коли відсоткова ставка виявляється на вкрай низькому рівні. Здавалося б це добре: чим нижче процентна ставка, тим дешевше кредит і, отже, сприятливіші умови для виробничих інвестицій. На ділі
 2. 17.3. Довга дорога з «пастки глобалізації»
  пастки
 3. Ліквідність банку
  ліквідність. Ліквідність банку характеризується його здатністю забезпечити своєчасне виконання своїх зобов'язань. Найвища ступінь ліквідності досягається в тому випадку, якщо всі без винятку внески будуть лежати без руху, тобто якщо все акумульовані банком кошти не будуть використовуватися ним для кредитування. У цьому випадку досягається 100%-ва ліквідність. Але ми знаємо, що банки
 4. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 5. Оскільки в економіці роль засобу звернення виконуємо-ють гроші, вони і є найбільш
  ліквідним видом активів. Ліквідність інших активів може бути різною. Більшість акцій та облігацій в будь-який момент можуть бути продані з незначними витратами, тому вони являють-ся щодо ліквідними активами. Навпаки, продаж будинку, картини X. Рем-Брандта або програмки бейсбольного матчу 1948 за участю Джо Дімаджіо вимагає великих витрат часу і сил, тому такі
 6. Аналіз теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних
  ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних коливань. 'Пава 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика Теорія переваги ліквідності 3 класичній роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» для пояснень ня факторів, що визначають процентну ставку, Дж. Кейнс запропонував теорію переваги ліквідності, яка, по суті,
 7. Ліквідність
  ліквідність, яке виражає собою ту чи іншу ступінь легкості, з якою наявні блага можуть обмінятися на інші їх види. Абсолютною ліквідністю володіють гроші, так як вони в будь-який момент і без найменших витрат можуть трансформуватися в будь-яке майно. І навпаки, майно, яке взагалі не можна обміняти, має абсолютної неликвидностью. Однак між цими крайнощами існує
 8. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  ліквідності використовуються для прогнозування платоспроможності підприємства або організації з урахуванням своєчасних розрахунків з дебіторами. До показників ліквідності належать: 1) загальний коефіцієнт ліквідності (у відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Рекомендоване
 9. Ліквідність
  ліквідні, керовані попитом і пропозицією. З іншого боку, тонко торгуються ринки, наприклад, спекулятивні акції або товари, не показують послідовного поведінки по Елліотту. Тому ринки, якими маніпулюють кілька великих трейдерів, інститутів чи уряду, наприклад, Золоті ф'ючерси - часто виявляються неважливими кандидатами для аналізу по
 10. Ключові терміни
  пастка Невідновлювані ресурси Економія від масштабу Науково-технічний прогрес Винахід і нововведення Навчання в процесі праці Наукові дослідження та розробки (НДДКР) Патентна система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 11. Терміни і поняття
  ліквідності »Модель AD-AS Модель IS-LM Макроекономічна неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 12. Аналіз оборотного капіталу
  ліквідності (коефіцієнт покриття) {foto91}, (17.9) де Л - коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття); Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів); Окр - короткострокові зобов'язання підприємства. Поточна ліквідність відображає, чи достатньо у фірми засобів, які можуть бути використані нею для погашення (покриття) своїх короткострокових
 13. Критики активної стабілізаційної політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена
  ліквідності Ефект витіснення Автоматичні стабілізатори Ефект мультиплікатора Питання 1. Що таке теорія переваги ліквідності? Як вона пояснює негативний нахил кривої сукупного попиту? Використовуючи теорію переваги ліквідності, поясніть, як зменшення пропозиції грошей впливає на криву сукупного попиту. 720 Частина 12. Економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua