Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Кругообіг капіталу, його стадії, функціональні форми

Як правило, рух капіталу починається з грошей, на які підприємець купує специфічні товари - засоби виробництва і робочу силу.
Потім здійснюється процес виробництва, мета якого - виробництво вартості і додаткової вартості.
Реалізація вартості і додаткової вартості завершує цикл, разом з тим не завершує рух капіталу. Оскільки капітал можна зрозуміти лише в русі, а не як річ, що перебуває в спокої, завершивши один цикл, він "уст-ремляется" в нові цикли, продовжуючи тим самим процес відтворення капіталу, послідовне проходження їм сфер виробництва та обігу.
Здійснюване при цьому рух капіталу можна виразити форму-лій:
де С - вартість товару;
Ссп - вартість засобів виробництва, створена раніше, в предшествую-щих виробничих процесах (стара вартість);
Сп - створена в даному виробничому процесі нова вар-тість.
У свою чергу, нова вартість складається з двох елементів: 1) заробітної плати (ЗП) і 2) прибутку (П). З урахуванням цього, можна трансформувати формулу вартості:

Як зазначалося, на початку процесу наявні гроші підприємець витрачає на покупку специфічних товарів - засобів виробництва і робочої сили.
У процесі виробництва відбувається взаємодія працівника із засобами виробництва, результатом чого є новий товар, нова корисність. При цьому працівник, з одного боку, переносить на виготовлений продукт вартість засобів виробництва, з іншого - створює нову вартість, якої не було раніше і яка є результатом даного виробничого процесу. Отже, вироблений товар представляє сукупність "старої" і "нової" вартості.
При цьому вартість товару має наступну структуру:
С=Ссп + Сп,
При цьому частина вартості, адекватна витратам капіталу на купівлю засобів виробництва і робочої сили (Ссп + ЗП) являє витрати виробництва (або собівартість) товару, інша частина - прибуток - надлишок понад собівартості, одержуваний і розподіляється власником капіталу.

Формула набуває вигляду:
При трансформації у грошову форму отримаємо:


З урахуванням того, що собівартість інтегрує витрати капіталу (К) на виробничий процес можливі перетворення:
При цьому кінцева вартість (Д ') дорівнює витратам капіталу (К або авансованої вартості - Д) плюс прибуток (Пили ДД).
Таким чином, очевидна інтеграція витрат, отримання прибутку. Завершивши "цикл", спочатку авансований капітал повертається у вихідну форму, при цьому гроші, авансовані на процес виробництва, повертаються до підприємця в тій же формі, але збільшеними на величину збільшення вартості.
У процесі свого руху капітал проходить три стадії, приймає і скидає три функціональні форми.
На першій стадії рух капіталу відбувається в сфері обігу. При цьому на наявні гроші підприємець купує елементи продуктивного капіталу. В результаті грошовий капітал заміщується елементами продуктивного капіталу.


Друга стадія протікає в сфері виробництва. У результаті з'єднання працівника з засобами виробництва в ході виробничого процесу створюється товар, при цьому відбувається зміна продуктивної форми капіталу на товарну.


Третя стадія, як і перша, протікає в сфері обігу. При цьому створений у процесі виробництва товар реалізується на гроші. Відбувається зміна товарної форми капіталу на грошову. Капітал повертається у вихідну форму.


Таким чином, в ході свого руху капітал проходить три стадії: дві - в сфері обігу і одну - в сфері виробництва. При цьому приймає і скидає три функціональні форми:
- на першій стадії грошовий капітал перетворюється на виробник-ний;
- на другому - продуктивний в товарний;
- на третьому - товарний на грошовий.

Початковий капітал виступає у грошовій формі. Кінцевий капітал теж у грошовій. Разом з тим він відрізняється від первісного капіталу тим, що повертається у вихідну форму кількісно зрослим.
Таке круговий рух капіталу, що проходить у своєму русі три стадії, що приймає і скидає три функціональні форми та вертається у вихідну форму кількісно зрослим, представляє кругообіг капіталу.
Кругообіг капіталу - один закінчений цикл - від авансування капіталу в грошовій формі до повернення його у вихідну форму кількісно зрослим. Разом з тим рух капіталу, як правило, не обмежується одним циклом. Отримані від підприємництва гроші знову "кидаються" в обіг. При цьому процес кругообігу капіталу багаторазово повторюється, відбувається процес, який отримав назву обороту капіталу.
Оборот капіталу
Оборот капіталу - кругооборот капіталу, представлений не як від-слушну акт, а процес, що повторюється. У практиці підприємництва важливу роль відіграє час обороту капіталу.
Час обороту капіталу - час від початку руху авансованої вартості до моменту її повернення підприємцю в тій же формі, але зрослої на величину збільшення вартості. Включає час виробництва і час обігу, в сукупності утворюють час обороту капіталу.
Час виробництва капіталу має такі складові:
- робочий період (період безпосереднього впливу праці на ство-ваемий продукт);
- час природних перерв у роботі;
- час зберігання товарних запасів.
Час звернення:
- час покупки товарів;
- час реалізації товарів.
Елементи функціонуючого в процесі виробництва капіталу по-різному переносять свою вартість на готовий продукт. При цьому залежно від характеру перенесення вартості на продукт розрізняють основний і оборотний капітал.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кругообіг капіталу, його стадії, функціональні форми "
 1. Кругообіг капіталу
  кругооборотов капітал в кожен даний момент одночасно перебуває у всіх формах, символізуючи тим самим єдність процесу виробництва та обігу. Однак слід зауважити, що в процесі свого руху різні частини капіталу по-різному беруть участь у формуванні вартості товару. Формула кругообігу капіталу приймає вигляд нескінченної спіралі (Д - гроші, Т - товар, Р - робоча сила,
 2. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 3. Товарний капітал
  кругообіг.
 4. Як відтворюється капітал?
  кругообіг. Стало бути, відтворення індивідуального капіталу не може обмежитися одним кругообігом: воно переростає в
 5. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона
 6. Основні терміни і поняття
  кругообіг капіталу, представлений не як окремий акт, а процес, що повторюється. Основний капітал - капітал, авансований на купівлю машин, обладнання, будівель, споруд і т. д., який функціонує протягом тривалого періоду часу, при цьому переносить свою вартість на продукт частинами, у міру зносу. Оборотний капітал - капітал, авансований на купівлю сировини, палива, робочої
 7. Висновки
  кругообіг (послідовне проходження капіталу через три стадії і три функціональні форми) і оборот (це кругообіг, розглянутий не як окремий акт, а як періодично повторюваний процес). 4. За способом перенесення вартості капіталу на новий продукт виділяють основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинах) і оборотний
 8. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  кругообіг капіталу. Кругообіг капіталу - це рух вартості факторів виробництва через сфери виробництва та обігу, в результаті чого вона проходить три стадії і послідовно вживає продуктивну, грошову і товарну форми. Стадії виробничого циклу: {foto15} Стадії виробничого циклу де D - початковий капітал (авансовані гроші); Т - товар; РС -
 9. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  кругообіг. Кругообіг капіталу - це такий рух капіталу, при якому, проходячи три різні стадії і три функціональні форми, він повертається в ту форму, з якої почав свій рух. J. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу Ознаки класифікації Види і форми капіталу грошова За формою існування товарна продуктивна За способом перенесення
 10. Висновки
  кругообіг (послідовне проходження капіталу через три стадії і три функціональні форми) і оборот (це кругообіг, розглянутий не як окремий акт, а як періодично повторюваний процес). 4. За способом перенесення вартості капіталу на новий продукт виділяють основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинах) і оборотний
 11. Запитання для самоперевірки
  кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
 12. 100. Значення міжнародного кредиту
  кругообігу капіталу на всіх його стадіях: - при перетворенні грошового капіталу у виробничий шляхом придбання імпортного устаткування, сировини, палива; - у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; - при реалізації товарів на світових ринках. Джерелами міжнародного кредиту служать тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообігу частина
 13. Терміни та поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 14. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  кругообігу в інноваційній економіці (рис.11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві, що керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й систематизовано отримуючи інформацію з ринку ресурсів,
 15. § 2. Кругообіг економічних благ
  § 2. Кругообіг економічних
 16. 9.5. кругообіг доходів і витрат У ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІЦІ
  кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці представлена на рис. 9.2. Рис. 9.2. Кругообіг доходів і витрат у змішаній економіці {foto32} Згідно малюнку домогосподарства розпоряджаються своїми доходами трьома способами: вони купують споживчі товари і послуги, роблять заощадження і платять податки державі. Фірми виробляють товари і послуги і отримують доходи від їх реалізації, а
 17. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ. ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 18. Сутність та джерела позичкового капіталу
  кругообігу промислового і торгового капіталу. Джерелами позичкового капіталу виступають тимчасово вільні грошові кошти, що вивільнилися в ході кругообігу капіталу. 1. Засоби, що утворюються при русі основного капіталу. В результаті використання основного капіталу його вартість переноситься на продукт частинами, у міру зносу. При цьому після продажу товарів перенесена на продукт
 19. 1.1.12.4. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ
  кругообіг? оборот Капітал здійснює постійний рух за допомогою актів купівлі та продажу товарів. Кожен такий перехід форми капіталу являє собою РУХ КАПІТАЛУ. кругообігупромислового КАПІТАЛУ є рух капіталу за трьома стадіями з послідовною зміною форм і поверненням до вихідної форми капіталу в збільшеному, як правило , розмірі. Він складається з двох сфер: виробництва і
 20. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  кругообіг. Кругообіг капіталу - це такий рух капіталу , при якому, проходячи три різні стадії і три функціональні форми, він повертається в ту форму, з якої почав свій рух. J. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу Ознаки класифікації Види і форми капіталу 227 / грошова За формою існування товарна \ продуктивна
© 2014-2022  epi.cc.ua