Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Основні терміни і поняття

Амортизація - відшкодування в грошовій формі вартості витрачених засобів праці.
Час обороту капіталу - час від початку руху авансованої вартості до моменту її повернення підприємцю в тій же формі, але зрослої на величину збільшення вартості.
Витрати виробництва - витрати на сукупність факторів виробництва товару.
Кругообіг капіталу - круговий рух капіталу, що проходить у своєму русі три стадії, що приймає і скидає три функціональні форми та вертається у вихідну форму кількісно зрослим.
Накопичення капіталу - спрямування частини прибутку на розширення виробництва.
Загальні витрати виробництва представляють суму постійних і змінних витрат при кожному даному обсязі виробництва.
Оборот капіталу - кругооборот капіталу, представлений не як окремий акт, а процес, що повторюється.
Основний капітал - капітал, авансований на купівлю машин, обладнання, будівель, споруд і т. д., який функціонує протягом тривалого періоду часу, при цьому переносить свою вартість на продукт частинами, у міру зносу .
Оборотний капітал - капітал, авансований на купівлю сировини, палива, робочої сили і т. д. На відміну від основного капіталу повністю протягом одного циклу переносить свою вартість на готовий продукт.
Первинне накопичення капіталу - накопичення капіталу, попереднє капіталістичному виробництву і накопиченню.
Змінні витрати виробництва - витрати виробництва, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва.
Постійні витрати виробництва - витрати виробництва, величина яких не змінюється в залежності від обсягу виробництва.
Підприємництво - самостійна, ініціативна, пов'язана з господарським ризиком Діяльність, яка ведеться з метою отримання прибутку для вирішення передбачених підприємницької організацією завдань.
Предмети праці - сирий матеріал, з якого виробляється потрібний продукт, паливо і т. д.
Прибуток - приріст капіталу.
Просте відтворення індивідуального капіталу - відтворення в незмінному розмірі, при цьому весь прибуток, отриманий підприємцем, витрачається їм на особисті потреби.

Розширене відтворення - відновлення процесу виробництва не в незмінному, а увеличивающемся розмірі, для якого характерно накопичення капіталу.
Засоби виробництва - сукупність засобів праці, предметів тру-так.
Засоби праці - все те, за допомогою чого людина впливає на перед-мети праці, видозмінюючи їх для задоволення своїх потреб, як правило, це машини, верстати, обладнання і т. д.
Середні витрати - витрати в розрахунку на одиницю продукції.
Фактори виробництва - засоби виробництва і робоча сила.
Контрольні питання
1. Охарактеризуйте сутність і форми підприємництва.
2. Назвіть і охарактеризуйте найважливіші фактори виробництва.
3. Розкрийте зміст витрат виробництва, їх видів.
4. Що являє собою просте відтворення індивідуального капіталу?
5. Що являє собою розширене відтворення індивідуального капіталу?
6. Охарактеризуйте сутність нагромадження капіталу, його структуру і джерела.
7. Уявіть формулу кругообігу капіталу, охарактеризуйте стадії і функціональні форми капіталу, що приймаються і скидаються в ході руху капіталу.
8. Що являє собою оборот капіталу? Охарактеризуйте час обороту капіталу і його складові.
9. Охарактеризуйте сутність і характерні риси основного, оборотного капіталу.
10. Назвіть і охарактеризуйте найважливіші форми зносу основного капіталу.
11. Розкрийте зміст проблеми амортизації основного капіталу.
13. Охарактеризуйте проблему первісного нагромадження капіталу.
Тест (знайдіть правильну відповідь).
Попит на капітал на ринку факторів виробництва - це:
а) попит на гроші;
б) попит на машини та обладнання ;
в) попит на акції та облігації;
г) попит на позичковий капітал;
д) попит на інформацію;
е) попит на все перераховане.
Завдання.
Фірмі необхідно випустити 100 од. продукції. Даний обсяг продукції може бути проведений при наступних комбінаціях факторів виробництва:


Яка комбінація цих двох чинників є найбільш кращий-ної?
Пол Самуельсон:
- Пшениця може вирощуватися при поєднанні різної кількості землі, машин, праці і добрив.
Які відомості не обхідних для того, щоб вирішити питання про вибір правильного поєднання факторів виробництва? Поясніть основний хід ваших міркувань при вирішенні даного питання.
- У 1961 р. в Америці налічувалося понад 4,75 млн. торгово-промислових одиниць. Всі вони, за дуже невеликим винятком, є дрібними підприємствами, кожним з яких володіє одна особа. Більшість підприємств, що існують сьогодні, завтра зникне; середня тривалість ність життя підприємства дорівнює лише 6 років. Деякі підприємства закриваються через банкрутства; значно більшу кількість їх припиняє існування в результаті добровільного акту, супроводжуваного зітханням жалю з приводу розбитих надій і дорогих уроків; третій кінчають благополучно, коли їх власнику - людині "вільної професії" - вдається зрештою знайти якесь -або вигідне і гарантоване заняття або ж підшукати для себе нову сферу діяльності.
Але ще швидше, ніж вмирають старі підприємства, народжуються нові. Чисельність фірм до теперішнього часу збільшилась. Це результат того, що в попередні роки нових підприємств відкривалося більше, ніж закривалося старих. Оскільки американська економіка розвивається, слід і надалі очікувати, що загальна чисельність фірм буде стійко зростати.
- Які причини лежать в основі збільшення підприємства до великих розмірів?
- Зіставте переваги і недоліки: а) одноосібної власності; б) товариства; в) корпоративної форми торгово-промислової діяльно-сти.
Ціна одиниці праці - 100 грошових одиниць, Ціна одиниці капіталу - 60 грошових одиниць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні терміни і поняття "
 1. Терміни і поняття
  Мала і велика приватизація Реституція
 2. Що означає слово« економіка »?
  Терміном. Під терміном розуміється слово або сполучення слів, яке точно визначає поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки
 3. Основні терміни і поняття
  Міграція, імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
 4. Терміни і поняття
  Досконала конкуренція Граничний дохід Точка оптимального випуску Валовий
 5. Терміни і поняття
  Міжнародна міграція робочої сили Еміграція Імміграція Міжнародні мігранти Біженці Приймаючі країни
 6. Терміни і поняття
  Знання Наука Технологія НДДКР (НДР) Науково-технічний прогрес Високі галузі Інтелектуальний продукт Інтелектуальна
 7. Терміни і поняття
  Ринок Трансакційні витрати Конкуренція Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 8. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 9. Основні терміни і поняття
  Фіскальна політика, мульплікатор урядових закупівель, мультиплікатор податків, мультиплікатор збалансованого бюджету, недискреційна політика, дискреционная політика, вбудовані (автоматичні) стабілізатори, стимулююча і стримуюча фіскальна
 10. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
© 2014-2022  epi.cc.ua