Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Кругообіг капіталу

Кругообіг капіталу - це такий рух капіталу, при якому, проходячи різні стадії, він повертається в ту форму, з якої почав свій рух. Причому в процесі безперервного поновлення і повторення кругооборотов капітал в кожен даний момент одночасно перебуває у всіх формах, символізуючи тим самим єдність процесу виробництва та обігу.
Однак слід зауважити, що в процесі свого руху різні частини капіталу по-різному беруть участь у формуванні вартості товару. Формула кругообігу капіталу приймає вигляд нескінченної спіралі (Д - гроші, Т - товар, Р - робоча сила, СП - засоби виробництва, П - виробництво):


У цій формулі кожній формі капіталу (грошової, продуктивної , товарної) відповідає своя формула кругообігу.
Круглої дужкою охоплена загальна (вона ж і грошова) формула кругообігу капіталу. Квадратна дужка символізує кругообіг продуктивного капіталу, а фігурна - кругообіг товарного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кругообіг капіталу "
 1. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 2. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  кругообігу виділяються два сектори: реальний сектор (потік ресурси-продукція) і грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона
 3. Товарний капітал
  кругообіг.
 4. Запитання для самоперевірки
  кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
 5. 100. Значення міжнародного кредиту
  кругообігу капіталу на всіх його стадіях: - при перетворенні грошового капіталу у виробничий шляхом придбання імпортного устаткування, сировини, палива; - у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; - при реалізації товарів на світових ринках. Джерелами міжнародного кредиту служать тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообігу частина
 6. Терміни і поняття
  капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту Амортизація Амортизаційний фонд Фізичний і моральний знос капіталу Норма амортизації Фондовіддача Матеріаломісткість Фондомісткість Коефіцієнт оборотності Мобільність капіталу Ліквідність капіталу Ринок капіталу Грошовий ринок Ринок позикових капіталів Іпотечний ринок Фінансовий ринок Попит на ринку
 7. Модель кругообігу в інноваційній економіці
  кругообігу в інноваційній економіці (рис.11). Тут в блоці «Інноватори» передбачаються всі контрагенти економічних взаємин, що складаються в суспільстві, що керуються у своїй діяльності принципами інноваційної діяльності. Це може бути людина, підприємство, держава в особі своїх органів. Цілеспрямовано й систематизовано отримуючи інформацію з ринку ресурсів,
 8. § 2. Кругообіг економічних благ
  § 2. Кругообіг економічних
 9. 9.5. Кругообіг доходів і витрат У ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІЦІ
  кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці представлена на рис. 9.2. Рис. 9.2. Кругообіг доходів і витрат у змішаній економіці {foto32} Згідно малюнку домогосподарства розпоряджаються своїми доходами трьома способами: вони купують споживчі товари і послуги, роблять заощадження і платять податки державі. Фірми виробляють товари і послуги і отримують доходи від їх реалізації, а
 10. Лекція 9 Тема: ФІРМА - ОСНОВНИЙ СУБ'ЄКТ БІЗНЕСУ. ФОРМУВАННЯ І РУХ КАПІТАЛУ ФІРМИ
  кругообіг і оборот капіталу фірми; - менеджмент як теорія управління фірмою; - сутність і функції
 11. Як відтворюється капітал?
  Кругообіг. Стало бути, відтворення індивідуального капіталу не може обмежитися одним кругообігом: воно переростає в
 12. Висновки
  кругообіг - це рух витрат і доходів, грошей, ресурсів, продукції в сфері економічної діяльності. У економічному кругообігу розрізняють фінансовий (грошовий) і реальний сектори. До фінансового сектора відносять ту частину економічного кругообігу, яка представлена рухом доходів і витрат і грошових фондів (засобів) в цілому. У реальний сектор включають промисловість, сільське
 13. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Кругообігу потоків представлений простий спосіб організації всіх угод в економіці, які полягають між-ду домашніми господарствами і фірмами. Внутрішні стрілки діаграми кругообігу потоків відображають потоки товарів і послуг між домашніми господарствами і фірмами. Домашні господарства продають працю, землю і капітал фірмам на ринку факторів виробництва, які використовують їх для виробництва
 14. Пожвавлення
  кругообіг капіталу, збільшується попит на кредит, підвищуються процентні ставки. Починають рости ціни і прибутку підприємств, підвищуються курси акцій та інших цінних паперів, спекуляція якими набуває значних
 15. Запитання для самоперевірки
  кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який показник робить можливим коректне порівняння грошових потоків, що відносяться до різних часових періодів?
 16. Запитання для самоперевірки
  кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який показник робить можливим коректне порівняння грошових потоків, що відносяться до різних часових періодів?
© 2014-2022  epi.cc.ua