Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

короткі висновки

Макроекономічні моделі ОЕР є спрощене (сутнісне) опис результату взаємодії макроекономічних суб'єктів одночасно на всіх макроекономічних ринках в заданих на певний момент часу умовах. При цьому під результатом розуміються величина національного доходу і ступінь використання виробничого потенціалу національної економіки.

Наслідком розбіжностей між двома основними економічними школами при оцінці процесів, що відбуваються на окремих ринках, є наявність двох моделей ОЕР.

У неокласичної концепції рівновагу в реальному секторі економіки встановлюється без взаємодії з монетарним сектором. Неокласична модель ОЕР грунтується на теорії цінності класиків, в якій використовуються відносні (реальні) ціни благ і факторів виробництва. Гроші служать лише єдиною мірою цінності всіх благ; зміна кількості грошей в обігу відображається тільки на рівні (масштабі) грошових цін. Умови досконалої конкуренції, що забезпечують гнучкість цін, призводять до повного використання виробничих можливостей суспільства. Це не виключає існування в кожен даний момент часу не зайнятих у виробництві робітників у зв'язку зі зміною місця роботи (фрикційне безробіття) або перекваліфікацією (структурне безробіття). Специфіку такої безробіття відображає термін «природна безробіття».

У кейнсіанської моделі ОЕР через жорсткості цін або виникнення інвестиційної та ліквідної пасток навіть при гнучких цінах фактичне безробіття перевищує природну; виникає стійкий стан, що не відповідає оптимальності по Парето. У таких ситуаціях підвищити зайнятість і випуск можна не тільки за рахунок збільшення державних витрат, але і за допомогою збільшення пропозиції грошей. В результаті дії ефекту Кейнса гроші перестають бути нейтральними.

Неокласичний синтез як етап розвитку економічної думки дозволив виявити умови сумісності неокласичної і кейнсіанської концепцій і уточнити їх вихідні передумови. До основних наукових результатів неокласичного синтезу відносяться: усунення класичної дихотомії за допомогою ефекту реальних касових залишків та узгодження неокласичних теорій цінності і грошей; використання портфельного підходу для підключення до потокової моделі ОЕР сектора майна, що дозволило повніше відобразити вплив екзогенних імпульсів на зміну економічної кон'юнктури; узгодження неокласичної і кейнсіанської теорій відсотка на основі концепції кредитного фонду.

 1. Мікромодель ефективної зарплати
  Розглянемо фірму, в якій працівники використовують одну частину свого робочого часу на виконання трудових функцій, а іншу частину - на свої особисті цілі, т. Е. Вони «ухиляються» від роботи. Коефіцієнт трудових зусиль (е ) - частка робочого часу, що витрачається працівником на свої трудові
 2. Міжнародний фінансовий бізнес
  Фінансову опору міжнародному бізнесу багатонаціональних компаній складають транснаціональні банки - кредитно-фінансові установи, що діють в декількох країнах світу. Найбільші ТНБ світу представлені в табл. 12.3. Таблиця 12.3 Найбільші ТНБ світу Структура першої сотні найбільших ТНБ світу дана
 3. Міжгалузевий баланс і система таблиць «витрати - випуск», загальне уявлення про міжгалузеву аналізі
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати зміст і організацію структурного прогнозу; статистичні вимірювання міжгалузевих пропорцій в економіці; види міжгалузевих балансів; склад таблиць «Витрати - Випуск»; суть моделі міжгалузевих взаємодій; вміти в загальному вигляді будувати
 4. Метод мозкового штурму
  Концепція мозкового штурму набула широкого поширення з початку 50-х рр. XX ст. Методи цього типу відомі також під назвами мозкової атаки, конференцій ідей, колективної генерації ідей. Мета методу - стимулювання групи експертів до швидкого генерування великої кількості ідей, до пошуку оригінального
 5. Метод інтерв'ю
  При методі інтерв'ю здійснюється безпосередній контакт експерта з фахівцем за схемою «питання - відповідь», в ході якого прогнозист відповідно до заздалегідь розробленої програми ставить перед експертом питання щодо перспектив розвитку прогнозованого об'єкта. інтерв'ю - проводиться за певним
 6. Механізм комерційного розрахунку
  Механізм відкриття ціни. Головною умовою початку торгівлі є визначення ціни. На біржі все зводиться до правильного відкриття і закриття позиції - ціни початку і завершення торгової операції. Тому найважливішим завданням трейдерів є відкриття або виявлення (discovery) ціни - вибір і встановлення
 7. Макроекономічний кругообіг, основи кругообігу
  Найпростіший кругообіг - обмін продуктів та економічних ресурсів (факторів) між двома секторами економіки: домогосподарствами і фірмами (бізнесом), при цьому обмін продуктів та ресурсів всередині секторів, а також держава і зовнішній світ не розглядаються. Домогосподарства є власниками економічних
 8. «Літо», «Осінь»
  За навесні слід літо. Перехід відбувається непомітно, але коли він завершується, то сезон в розпалі. Влітку вся увага зосереджується на врожаї: вчасно полити, прибрати бур'яни, прополоти, уберегти від зайвої вологи і надмірного сонця. Точно так само і в економіці: кредити та інвестиції підтримують
© 2014-2022  epi.cc.ua