Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

3.1. Класифікація цін


Світовий ринок являє собою складну систему, він включає велику кількість різних галузевих ринків товарів і послуг, і кожен з них має свою специфіку. Ця специфіка обумовила те різноманіття факторів, які впливають на ціноутворення, динаміку і рівень світових цін.
За наявності постійних цінових коливань і безлічі знижок і надбавок, що застосовуються з урахуванням ринкової кон'юнктури, важко визначити реальний рівень цін. Разом з тим ціни навіть ідентичних товарів можуть змінюватися в залежності від якості, сорту та т.п. Рівень цін залежить також від розмірів збутових витрат: чим більше посередників при реалізації товарів, тим більше різного роду надбавок до ціни.
При всьому різноманітті цін їх прийнято класифікувати за певними ознаками, і перш за все за ознакою залежності від сфери товарного обігу, яку вони обслуговують. За цією ознакою розрізняють такі види цін:
- оптові ціни на промислову продукцію;
- ціни на продукцію будівництва;
- закупівельні ціни;
- тарифи вантажного і пасажирського транспорту;
- роздрібні ціни;
- тарифи на платні послуги. населенню;
- ціни, що обслуговують зовнішньоторговельний оборот.
Оптові ціни на продукцію промисловості являють собою ціни реалізації продукції підприємств-виробників в порядку оптового обороту. Вони діляться на оптові ціни підприємства й оптові ціни промисловості. Оптові ціни підприємства - це ціни, за якими підприємства реалізують продукцію споживачам (підприємствам та організаціям). Оптові ціни промисловості - це ціни, за якими споживачі оплачують продукцію підприємствам-виробникам або збутовим організаціям.
Закупівельні ціни - це ціни, за якими реалізується сільськогосподарська продукція. На їх основі визначаються середні ціни фактичної реалізації. Це договірні ціни, що встановлюються за згодою сторін, і від інших видів цін (оптових і роздрібних) вони відрізняються тим, що до їх складу не включається податок на додану вартість та акцизи.
Ціни на будівельну продукцію діляться на три види:
- суміжна вартість - граничний розмір витрат на будівництво об'єкта;
- прейскурантная ціна - усереднена ціна, кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного об'єкта (за 1 кв. м житлової або корисної площі і т.п.);
- договірна ціна, яка встановлюється за згодою сторін між замовниками та підрядниками.
Тарифи транспорту (вантажного і пасажирського) - це плата за переміщення вантажів і пасажирів, стягнута транспортними організаціями.
Роздрібні ціни - це ціни, за якими товари реалізуються в роздрібній торгівлі підприємствам, організаціям і населенню. Роздрібна ціна містить акциз, податок на додану вартість і торгові надбавки (знижки).
Важливе значення в практичній діяльності мають й інші способи класифікації цін: за територіальною ознакою - на єдині, або поясні, і регіональні (зональні): залежно від порядку відшкодування транспортних витрат з доставки вантажів; від ступеня державного регулювання - на вільні ціни, що складаються під впливом попиту та пропозиції, регульовані, що складаються на ринку, але відчувають певний вплив (пряме чи непряме) державних органів, і що фіксуються, що встановлюються державними органами на обмежене коло товарів; залежно від ступеня новизни товару.
Одним із способів проникнення на ринок з новим товаром є продаж його за порівняно низькою ціною для стимулювання попиту. Політика встановлення низьких цін на новий товар дозволяє також випереджати існуючих і потенційних конкурентів.
Разом з тим на ринку іноді виникає ситуація, коли частина покупців готова заплатити за товар більше нормальної ринкової ціни. У розрахунку на цього покупця проводиться цінова політика «зняття вершків», тобто з початку виготовлення і появи цього товару на ринку на нього встановлюється більш висока ціна і лише після того, як сектор ринку цього товару виявиться насиченим, ціна поступово знижується. Таку політику проводять багато міжнародних компаній. Наприклад, компанія «Соні» почала продаж свого портативного транзисторного телевізора за високою ціною, в результаті вона змогла завоювати частину ринку з високим рівнем доходу. Потім у міру падіння попиту на цей товар компанія поступово знижувала ціну і в підсумку стала продавати телевізор за низькою ціною і перейшла до масового виробництва.
Престижна ціна встановлюється на товар відомої фірми і дуже високої якості, що володіє унікальними властивостями.
На товари з тривалим життєвим циклом, які реалізуються на ринку тривалий час, встановлюються такі види цін:
- змінна, або падаюча, ціна - формується під впливом попиту та пропозиції, а потім у міру насичення ринку поступово знижується;
- довготривала ціна - характерна для товарів масового попиту і залишається незмінною протягом тривалого періоду часу;
- гнучка ціна - змінюється під впливом попиту та пропозиції у відносно короткі терміни;
- договірна ціна - відповідно до неї покупцям можуть бути запропоновані будь-які знижки зі звичайної ціни.
Гнучкі ціни часто зустрічаються при продажу товарів промислового призначення і наданні послуг. Зокрема, на лізинговому ринку машин і устаткування переважають гнучкі ціни, і важко зустріти однакові угоди, укладені за однією і тією ж ціною.
Гнучкі ціни характерні також для ринку товарів тривалого користування, на якому покупці добре обізнані про якість товарів і вміють торгуватися.
Крім того, на деяких ринках створюється ситуація, коли в компаній немає іншого виходу, як піти на зниження цін до рівня, встановленого конкурентами. Це характерно для ринку однорідних товарів.
Перераховані вище класифікації цін служать основою для формування світових цін.
Світові ціни - це ціни реалізації товарів на світовому ринку. У міжнародній торгівлі світові ціни виступають звичайно як ціни угод між найбільшими продавцями і покупцями певного виду товару або як ціни основних світових торгових центрів, таких, як Чиказька торгова біржа, Лондонська біржа металів і т.д.
Характерною рисою сучасного світового ринку є великий розкид цін на одні й ті ж товари. Це обумовлено дією ряду факторів політичного та економічного характеру, політикою ціноутворення великих монополій, митними та податковими бар'єрами, особливими умовами торгівлі у вільних економічних та валютних зонах та ін Все це призводить до того, що в один і той же час реальна ціна на товар в певному регіоні може значно відрізнятися від світових цін.
Розрізняють декілька видів світових цін:
- ціни по торговельних угодах з платежем у вільно конвертованій валюті;
- ціни по торговельних угодах з платежами в неконвертованій валюті;
- ціни по клірингових угодах;
- ціни по неторгових операціях;
- ціни трансфертні (внутріфірмові).

Трансферні (внутріфірмові) ціни застосовуються при розрахунках за поставки товарів і послуг в рамках міжнародних об'єднань, фірм, компаній і транснаціональних корпорацій, включаючи їх філії та підрозділи, що знаходяться в різних країнах. Вони використовуються при поставках напівфабрикатів, вузлів, деталей, комплектуючих виробів і т.д. і в практиці діяльності фірм, як правило, є предметом комерційної таємниці.
Імпортні та експортні ціни різняться в залежності від того, які додаткові витрати в них включаються в міру просування товарів від експортера до імпортера: перебування на складі країни-експортера, знаходження в порту, шлях за кордон, складування за кордоном і т.д.
Існує кілька способів визначення контрактних цін товарів:
- Тверда фіксація цін у контракті, тобто ціни не змінюються в період його виконання. Цей метод особливо важливий в період зниження світових цін.
- У контракті фіксується лише принцип визначення ціни, а конкретна ціна встановлюється потім у процесі виконання угоди. Даний спосіб важливий при наявності тенденції до підвищення світових цін.
- При укладанні контракту ціна твердо фіксується, але може змінюватися, якщо ринкова ціна перевищить контрактну на величину, що перевищує певний відсоток.
- Змінна ціна, яка залежить від зміни окремих витрат.
- Змішана форма, при якій твердо фіксується частину ціни, а інша її частина носить ковзний характер.
Ефективність валютної угоди в значній мірі залежить від валюти ціни і валюти платежу.
Валюта ціни являє собою валюту, в якій встановлюються ціни на товар. В окремих випадках ціна контракту може бути визначена в кількох валютах або СДР і ЕКЮ.
Валюта платежу - це валюта, в якій буде погашено зобов'язання імпортера, причому в умовах нестабільності валютних курсів ціни фіксуються в найбільш стійкій валюті, а платіж - у валюті країни-імпортера. При цьому, якщо валюта ціни і валюта платежу не збігаються, у контракті обумовлюються курс перерахунку і його умови.
У періоди сильної інфляції, швидко зростаючих витрат на сировину і витрат на заробітну плату багато фірм бувають змушені відійти від твердих цін і перейти на ковзаючі. Політика включення в контракти купівлі-продажу застереження про змінну ціну проводиться з метою захистити продавця від втрат (різкого зменшення прибутку) через інфляцію. Це особливо важливо, якщо постачання за контрактом передбачаються через великий проміжок часу.
Контракт містить умову про котирування ціни на базі поточних витрат (первісна котирування), крім того, в ньому визначаються такі умови:
- перелік частин, деталей або матеріалів, на які встановлюються ковзаючі ціни;
- база або індекс для вимірювання витрат;
- верхня межа зростання цін (прийнятної величини) кожного елемента.
Змінні ціни дають можливість постачальнику захистити прибуток, але вони ж захищають і покупця від завищення оцінок зростання витрат постачальника, оскільки при розрахунку ковзних цін застосовуються публікуємо індекси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Класифікація цін "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 3. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 4. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  класифікації , млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 5. ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
  класифікація
 6. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  класифікація
 7. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна податкова асоціація (ІФА));
 8. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
  § 4. Метод економічної теорії та його структурні
 9. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку. Характер угруповань і принципи їх побудови визначаються соціально-економічним змістом бюджетних доходів і витрат, структурою народного господарства і системою управління. Регламентація джерел доходів і визначення цілей бюджетних
 10. Прямі і непрямі витрати
  класифікацій. Існують і інші види класифікації, такі як розподіл витрат на прямі і непрямі (накладні), постійні та змінні. Прямі витрати - це такі витрати, які можна повністю віднести до товару чи послуги. До них відносяться: - вартість сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві і реалізації товарів і послуг; - заробітна плата робітників (відрядна),
 11. 3.1.3. Класифікація реклами
  класифікації реклами використовується безліч критеріїв. Розглянемо деякі з них: 1. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації: - реклама від імені виробників і торгових посередників; - реклама від імені приватних осіб; - реклама від імені уряду; - соціальна реклама від імені громадських організацій; - політична
 12. 3.3. Функції податків
    класифікації податків лежать характерні умови оподаткування та справляння, а також способу ставлення, платоспроможності та перелагаемости податків. Основним є спосіб ставлення до доходу: прямі (стягуються безпосередньо з майна або доходу) і непрямі - включаються у ціну товарів і послуг (рис.9.3.) Рис. 9.3.-Класифікація податкових платежів Питання для самоконтролю: 1.
 13. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
    класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 14. 6.4. Бюджетний кодекс Російської Федерації
    класифікації і видах витрат бюджетів РФ. Формування витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннями, виконання яких, згідно із законодавством РФ, міжнародним та іншими договорами та угодами, має відбуватися в черговому фінансовому році за рахунок коштів відповідних бюджетів. Витрати бюджетів залежно
 15. 1.2. Типи нерухомості
    класифікація нерухомості - / / Інвестиції в нерухомість мають такі позитивні риси, як можливість багаторічного використання об'єкта та збереження
 16. Контрольні питання
    класифікацію ознак офшорних зон. 4. Які методи податкового планування використовують підприємці, в тому числі в офшорних зонах? 5. Розкажіть про різні види офшорних компаній та переваги, що надаються ними. 6. Що ви знаєте про діяльність вільних економічних зон в
 17. Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
    класифікації юрисдикцій за принципом податкової відкритості, складанням та оприлюдненням якої традиційно займається ОЕСР, а також список офшорних зон, затверджений для податкових цілей в Російській Федерації, і зробити відповідні висновки. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 18. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
    класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
© 2014-2022  epi.cc.ua