Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

3.1.3. Класифікація реклами


Різноманіття функцій реклами, універсальний і всеосяжний характер цієї форми маркетингових комунікацій роблять необхідним більш глибокий аналіз її окремих різновидів. При класифікації реклами використовується безліч критеріїв. Розглянемо деякі з них:
1. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації:
- реклама від імені виробників і торгових посередників;
- реклама від імені приватних осіб;
- реклама від імені уряду;
- соціальна реклама від імені громадських організацій;
- політична реклама від імені певних політичних ідей, партій, діячів і т. п.
2. Залежно від типу цільової аудиторії:
- рекламу на сферу бізнесу;
- рекламу на індивідуального споживача.
3. Тип сконцентрованості на певному сегменті аудиторії:
- селективну (виборчу) рекламу, чітко адресовану певній групі покупців (сегменту ринку);
- масову рекламу, не спрямовану на конкретний контингент.
4. Залежно від розмірів території, яку охоплює рекламною діяльністю:
- локальна реклама (масштаби - від конкретного місця продажу до території окремого пункту);
- регіональна реклама (охоплює певну частина країни);
- загальнонаціональна реклама (у масштабах всієї держави);
- міжнародна реклама (ведеться на території декількох держав);
- глобальна реклама (іноді охоплює весь світ).

5. Предмет рекламної комунікації (те, що рекламується), його характеристики визначають необхідність наступної класифікації:
- товарна реклама (формування і стимулювання попиту на конкретний товар або товарну групу);
- престижна реклама (реклама, яка сприяє формуванню іміджу конкретної фірми або організації);
- реклама ідеї;
- реклама особистості;
- реклама території (міста, регіону або країни в цілому) і т.д.
Зауважимо, що дана класифікація досить умовна. Між окремими типами реклами немає яскраво виражених кордонів.
6. Стратегічна мета, яку переслідує рекламна компанія, дозволяє виділити рекламу:
- формуючу попит;
- стимулюючу збут;
- сприяє позиціонуванню і перепозиціонування товару, роботи, послуги.
7. Визначення мети в рекламних компаніях конкретного товару в ув'язці з його життєвим циклом лягло в основу поняття «рекламна спіраль». Вона послідовно об'єднує рекламу:
- вводящую;
- стверджуючу;
- нагадує.
8. Класифікувати рекламу за способом впливу запропонував чеський рекламіст Б.Гекл і поділив її на:
- зорову (вітрини, світлова, друкована реклама і т.
д.);
- слухову (радіореклама, реклама по телефону і т.д.);
- зорово-нюхову (ароматизована листівка);
- зорово-слухову (теле-, кіно-і відеореклама) та ін
9. За характером впливу на аудиторію виділяють жорстку і м'яку рекламу.
10. Залежно то використовуваних засобів передачі рекламного звернення виділяють рекламу:
- друковану (поліграфічну);
- в газетах і журналах;
- радіо-і телерекламу;
- зовнішню щитову рекламу і т.д.
Перелік критеріїв класифікації реклами не вичерпується наведеним вище. Наприклад, важливим є розподіл реклами по використовуваних засобів і прийомів на етичну і неетичну, на сумлінну й несумлінну, рекламу позитивну і антирекламу і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1.3. Класифікація реклами "
 1. Контрольні питання
  класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. В. Реклама та пропаганда
  реклами та пропаганди регіону? 2. Наскільки ефективно використовуються кошти, що виділяються на рекламу і пропаганду
 3. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 4. 5. Нецінова конкуренція: різноманітність і реклама
  рекламують ці продукти. Це обставина ставить два важливих питання, що вивчаються ветом параграфі. По-перше, чи забезпечують етіринкі належне різноманітність (в достаточномоб'еме) продукції або прагнення фірм як-тоотлічіть свої товари від товарів конкурентів є-ється надмірним, приводячи до марнотратства. По-друге, розтрачують чи фірми громадські ре-сурси даремно, коли займаються
 5. .. Це положення прийнято в інтересах громадських здрава ^ ров'я, безпеки та добробуту; його розділи повинні
  реклами. Результати оказ-лись досить вражаючими. У тих штатах, в яких існувала заборона на рекламу, середня ціна пари окулярів становила $ 33. (Далеко не так мало, як могло б здатися, бо це ціна 1963 Щоб отримати представлений »» »сучасної ціною, помножте ціну очок на п'ять.) У штатах, в яких ограни-чення були відсутні, середня вартість очок становила $ 26. Таким
 6. 3.1.2. Основні риси і цілі реклами
  реклами, як одного з головних засобів маркетингових комунікацій (СМК): 1. Неособистий характер. 2. Одностороння спрямованість рекламного звернення від продавця до покупця. 3. Невизначеність з точки зору вимірювання ефекту реклами. 4. Громадський характер. 5. Легкість визначення спонсора, рекламодавця, суб'єкта, за чий рахунок і від чийого імені здійснюється
 7. 3. Реклама
  реклами та пропаганди. 2. Основні показники та системи оцінки ефективності функціонування регіональної служби маркетингової діяльності в області рекламної діяльності та
 8. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 9. Липецька область
  реклами, реклами на транспорті, надання послуг з тимчасового розміщення та проживання , наданню послуг громадського харчування через об'єкти, що не мають залу
 10. 3.1.1. Реклама як наука
  реклами свідчить про широку різноскерованості її функціонування. Найбільш важливим при цьому можна вважати економічну, соціальну, політичну, ідеологічну, освітню, естетичну та психологічну ролі реклами. Сама реклама перетворилася на досить складну систему. З одного боку, вона поділяється на різні напрями відповідно до характеру розв'язуваних завдань
 11. 3.5. Оподаткування в рекламній діяльності
  рекламою. Розміщення таких відомостей на вивісках та інших стаціонарних об'єктах не підпадає під обкладення єдиним податком на поставлений дохід (ЕНВД). Чи не є рекламною також інформація, що розміщується установами культури, освіти та охорони здоров'я. Про це йдеться в листі ФНС Росії від 30.11.2004г. № 22-2-14/1841. Тут також потрібно сказати, що витрати по рекламі включаються до розрахунку
 12. Але раціонально: і така поведінка? Чи повинен споживач пробувати новий сухий сніданок тільки тому,
  рекламну кампанію? Так, така поведінка споживачів оцінюється нами як цілком раціональне. Споживачі приймають рішення спробувати новий сухий сніданок, тому що Kellogg починає його рекламувати. Kellogg приймає рішення про початок реклам-ой кампанії, тому що вона впевнена в якості своєї продукції, в той час як ° ost відмовляється від реклами, бо розуміє, що її сніданок
 13. B кожної компанії разрабстаі рецепт нового сухого сніданку, планована ціна становить $ 3 за пачку. Догчт-тім,
  рекламу S 11 млн, то придбає 1 млн споживачів, бажаючих спробувати новинку. І кажлой компанії відомо, що, якщо покупцям сподобається новий сухий сніданок. : Іш куплять його не один, а багато разів. Розглянемо рішення компанії Post. Проведене компанією маркетінттаіе дослідження показало, що споживачі оцінюють якість її сніданку як узш-летворітельное. Хоча завдяки рекламі вона
 14. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам необхідну інформацію про товар і стимулювати конку-Ренцо. Основні поняття Монополістична конкуренція Питання 1. Опишіть три характеристичних властивості мо-нополістичного конкуренції. У чому монополі-стическими конкуренція подібна монополії? У чому вона подібна досконалої конкуренції?
 15. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 16. Причин, за якими суспільство має прагнути до того, щоб обсяги виробництва всіх фірм відповідав! мінімуму середніх
  реклам - в різних формах. Реклама - природний елемент монополістичної до: - куренції. Фірма, що пропонує диференційований продукт за ціною вище ~:> - слушних витрат, зобов'язана рекламувати свої товари, щоб залучити больп-число покупців. Обсяг реклами варіюється залежно від характеру продукту. Фір>: ^ які продають в значній мірі диференційовані споживача
© 2014-2022  epi.cc.ua