Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

3.5. Категорії управління якістю продукції


Для ефективної організації процесу управління якістю продукції необхідно, щоб був не тільки ясно виділений об'єкт управління, але і чітко визначено категорії управління, тобто елементи, що дозволяють краще усвідомити й організувати весь процес. Відносно управління якістю продукції варто виділити як мінімум наступні категорії:
Об'єкт управління - якість продукції. Ця категорія була досить докладно розглянута раніше. Іноді як об'єкта управління виступає конкурентоспроможність, технічний рівень або який-небудь інший показник, інша характеристика, тобто об'єктом управління може виступати або вся сукупність властивостей продукції, або якась їх частина, група або окрема властивість. Наприклад, для легкового автомобіля об'єктами управління якістю можуть бути: максимальна швидкість, витрата пального, комфортність, зручність управління, енергоозброєність, аеродинаміка та інші технічні властивості.
Мета управління - рівень і стан якості продукції з урахуванням економічних інтересів виробника і споживача, а також вимог безпеки та екологічності продукції. Мова йде про те, яку сукупність властивостей і який рівень якості слід поставити, а потім досягти і забезпечити, щоб дана сукупність і даний рівень в максимальному ступені відповідали характеру потреби і платоспроможному попиту. При цьому виникають питання ефективності виробництва і споживання, доступності ціни для споживача, рівень собівартості і прибутковості продукції для її розробника і виробника. Не можна також випустити з уваги терміни розробки продукції, розгортання її виробництва і доведення до споживача, що прямо пов'язано з конкурентоспроможністю.
Суб'єкт управління - керівні органи всіх рівнів і особи, покликані забезпечити досягнення і підтримку планованого стану і рівня якості продукції.
Спеціальні функції управління якістю - класифіковані дії з управління якістю продукції, що відповідають особливостям об'єкта і суб'єкта управління і цілям управління.

Методи і засоби управління - способи, якими органи управління впливають на елементи виробничого процесу, забезпечуючи досягнення і підтримку планованого стану і рівня якості продукції. Управління якістю використовує, як мінімум, наступні чотири типи методів:
- економічні, забезпечують створення економічних умов, що спонукають товаровиробників, конструкторські, технологічні та інші організації вивчати запити споживачів, створювати, виготовляти й обслуговувати продукцію, що задовольняє ці потреби і запити. До числа економічних методів відносяться правила ціноутворення, умови кредитування, економічні санкції за недотримання вимог стандартів і технічних умов, правила відшкодування економічного збитку споживачу за реалізацію йому неякісної продукції;
- матеріального стимулювання, які передбачають, з одного боку , заохочення працівників за створення і виготовлення високоякісної продукції (до числа цих методів відносяться: створення систем преміювання за високу якість, встановлення надбавок до заробітної плати та ін.), а з іншого - зниження оплати за виконану роботу через заподіяної шкоди у зв'язку з неналежною якістю продукції;
- організаційно-розпорядчі, здійснювані за допомогою обов'язкових для виконання директив, наказів, вказівок керівників. До числа організаційно-розпорядчих методів управління якістю продукції відносяться також вимоги нормативної документації;
- виховні та дисциплінарні, що роблять вплив на свідомість і настрій учасників виробничого процесу, які спонукають їх до високоякісної праці і чіткого виконання спеціальних функцій управління якістю продукції. До їх числа відносяться: роз'яснення залежності заробітку від успіху і неуспіху на ринку, моральне заохочення за високу якість продукції, форми і розміри стягнень за зниження заданої якості, виховання гордості за честь заводської марки, престиж фірми та ін
Вибір методів управління якістю продукції і пошук їх найбільш ефективного поєднання - один з найбільш творчих моментів у створенні систем управління якістю, так як вони роблять прямий вплив на людей, що беруть участь у процесі створення та виготовлення продукції, т.
е. на мобілізацію людського фактора.
Засоби управління - включають різноманітну оргтехніку, комп'ютери, засоби зв'язку, словом, все те, що використовують органи й особи, що керують виконанням спеціальних функцій у системах управління якістю. До складу засобів управління якістю продукції також включаються:
- банк нормативної документації, що регламентує показники якості продукції і організуючою виконання спеціальних функцій управління якістю;
- метрологічні засоби, що включають (залежно від рівня системи) державні еталони фізичних величин, зразкові і / або робочі засоби вимірювань;
- державна система забезпечення єдності вимірювань (ГСИ);
- державна служба стандартних довідкових даних про властивості речовин і матеріалів (ГССД).
Управлінські відносини, тобто відносини субординації (підпорядкування) і координації (співробітництва).
Відносини субординації зазвичай характеризуються вертикальними зв'язками від керівника до підлеглих. Зміст цих відносин визначається ступенем централізації і децентралізації функцій і задач управління якістю продукції. На рівні підприємства відносини субординації по управлінню якістю визначаються виробничою структурою підприємства та відображаються в структурі діючої системи управління якістю. Управлінські відносини базуються на сполученні єдиноначальності, колегіальності, делегування повноважень, активності членів трудового колективу, на економічних, моральних і матеріальних стимулах.
Відносини координації характеризуються горизонтальними зв'язками між окремими працівниками або організаціями, що вступають у взаємодію у процесах забезпечення певного рівня якості продукції або його поліпшення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5. Категорії управління якістю продукції "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  категоріями колективів і цілих груп, можуть підняти питання про те, як в регрессирующей економіці взагалі можлива яка-небудь підприємницька діяльність. Навіщо хто-небудь буде вплутуватися в яке-небудь підприємство, якщо знає заздалегідь, що математично його шанси отримати прибуток менше, ніж понести збитки? Однак така постановка питання хибна. Як і будь-який інший чоловік, підприємці
 2. 2. Початковий відсоток
  категорія людської діяльності. Він є у будь оцінці цінності зовнішніх речей і ніколи не може зникнути. Якби одного разу повернулася ситуація, що склалася наприкінці першого тисячоліття християнської ери, коли деякі люди вважали, що наближається кінець світу, то люди перестали б забезпечувати майбутні мирські потреби. Фактори виробництва стали б у їхніх очах марними і не
 3. 4. Гильдейский соціалізм і корпоративізм
  категорії не змогли прийти в стан узгодженості і рівноваги, держава може втрутитися (Quoted by Papi. Op. Cit. P. 225).]. Розробляючи цей план, гильдейские соціалісти мали на увазі умови британського місцевого самоврядування та взаємини місцевої влади і центрального уряду Сполученого Королівства. Вони прагнули до самоврядування кожній галузі промисловості; вони
 4. Коментарі
  категорій зайнятих. 27 травня 1935 NIRA був визнаний Верховним судом США неконституційним. [56] Фуллартон Джон англійський економіст, автор робіт з питань грошового обігу. Один з лідерів банківської школи, противник кількісної теорії грошей. [57] закон Грешема назва, запропоноване в 1857 р. англійським економістом Маклеодом для відомого принципу грошової теорії погані гроші
 5. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  категоріям працюючих Нині персонал НДІ класифікується за такими чотирма групами: 1) наукові працівники; 2) науково-технічний і науково-допоміжний персонал, ІТП; 3) адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал; 4) виробничі робітники і учні. У процесі аналізу, по-перше, вивчаються показники абсолютної і відносної динаміки чисельності як в
 6. Господарська діяльність. Блага і потреби
  категорія товарного господарства, його «економічна клітинка». Пояснюється це тим, що величезне скупчення товарів складає речовий зміст багатства суспільства. Товар - елементарна форма багатства. Сьогодні до багатства належать не тільки матеріальні блага, що виступають в ролі товару, але все те, що цінується суспільством, у тому числі і інтелект, чисте повітря і ін За функціональним
 7. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  категорії Веблен не тільки пояснює схильність людей до престижного споживання, але також прагнення до накопичення капіталу: власник меншого за розміром стану відчуває заздрість до більш великого капіталісту і прагне наздогнати його; при досягненні бажаного рівня з'являється прагнення перегнати інших і т.д. Що стосується престижного споживання, то воно, на думку Веблена, веде до
 8. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  категорично заявляє, що баланс економічних сил радикально змінився, що співвідно-шення економічних сил складається не на користь капита-листів. Всі ці зміни, на думку Кросленда, відбулися вже після 1939 р., а до початку другої світової війни, за його ж визнанням, капіталісти займали командні позиції в еко-номіці Англії. Що ж сталося після другої світової вої * ни? Або в
 9. Глосарій
  категоріям та їх співвідношення Г Глобалізація - процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, послуг, робочої сили і капіталу Гірська рента - в господарському житті зазвичай представлена тими спеціальними податками (на користування надрами, на відтворення мінерально-сировинної бази та ін.), які видобувна компанія платить головному власнику природних ресурсів - державі
 10. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  категорія ціни, обумовлена не витратами праці, а корисністю речі і співвідношенням попиту і пропозиції. У політичній економії центром логічної системи є категорія вартості, яка визначається витратами суспільно необхідної праці і що у основі ціни товару. Ще одна відмінність економіці від політичної економії полягає в тому, що економіці значно більше уваги приділяє
© 2014-2022  epi.cc.ua