Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

33. Як згідно концепції Дж. Б. Кларка розподіляється дохід між виробничими чинниками?


Принцип граничних величин був поширений неокласиками на сферу виробництва. Американський економіст Джон Бейтс Кларк (1847-1939) використовував цей принцип (поряд з іншими) для вирішення проблеми розподілу «суспільного доходу».
Як визначити частку кожного фактора в продукті?
Кларк розглядає співвідношення двох факторів - праці і капіталу і робить наступні висновки:
1) з кількісним збільшенням одного фактора (при незмінності іншого) його віддача поступово зменшується;
2) ринкова ціна, а значить, і частка кожного фактора встановлюється відповідно з граничним продуктом, який створюється за допомогою цього чинника.
Згідно концепції, висунутої Кларком, заробітна плата найманих працівників збігається з розміром продукту, який слід «приписати» (поставити) граничного праці. При наймі робітників підприємець не перевищуватиме межу, за якою дополнитель-ні працівники не приносять йому додаткового доходу. Продукт, створюваний «граничними» працівниками, і відповідає оплаті їхньої праці.
Інакше кажучи, граничний продукт дорівнює граничному доходу.
Весь фонд заробітної плати являє собою граничний продукт, помножений на число працівників. Продукт праці додаткових працівників встановлює рівень оплати всіх зайнятих на даному підприємстві.

Дохід підприємця є різниця, яка утворюється між величиною створеного продукту і тією частиною, яка представляє собою фонд заробітної плати. Якщо заробітна плата визначається граничною продуктивністю праці, то дохід підприємця - граничною продуктивністю капіталу (його останньої, доданої одиницею). За теорією Кларка, дохід підприємця як власника засобів виробництва являє собою відсоток на вкладений капітал. Прибуток же - результат підприємницької функ-ції власника капіталу. Вона утворюється у випадку, коли підприємець виступає як новатора, впроваджує удосконалення, нові комбінації виробництва.
Особливість розподільної концепції Кларка полягає в тому, що вона спирається не на принцип «витрат», а на принцип результативності виробничих факторів, їх внеску у створення продукту.
«Ціна» фактора, по Кларку, визначається вартістю приросту продукції при використанні додаткової одиниці цього фактора.
Продуктивність факторів визначається відповідно до принципу поставлення. Кожної додаткової одиниці фактора ставиться весь додатковий («граничний») продукт без обліку участі в цьому процесі інших факторів.
Гранична виробник-ність кожного фактора виробництва відповідає величині створеного ним граничного продукту.
Поставлення (див. концепцію «альтернативних витрат» Ф. Візер) - це принцип, згідно з яким прийнято вважати, що граничний продукт є не результатом комбінування факторів, а підсумком, одержуваних внаслідок функціонування одного з факторів. Детальніше про проблему розподілу доходів см. коротке резюме при викладі вопроса19.
Література
Агапова И.И. Історія економічної думки. - М.: Вім, 1997. - Лекція VII.
Барр Р. Політична економія. У 2 т. - М.: Міжнародні відносини, 1994. - Т. 2, теми 1, 2.
Блауг М. Економічна думка в ретроспективі. 4-е вид. - М.: Справа Лтд, 1994. - Гол. 11.
Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. - М.: Економіка, 1992.
Лівшиць А.Я. Введення в ринкову економіку. - М.: МП ТПО «Квадрат», 1991. - Гол. 2, 10.
Пезенті А. Нариси політичної економії капіталізму. У 2 т. - М.: Прогресс, 1976. - Т. 1, гл. 7.
Сучасні економічні теорії Заходу / Под ред. А.Н. Маркової. - М.: Финстатинформ, 1996. - Гол. 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33. Як згідно концепції Дж. Б. Кларка розподіляється дохід між виробничими чинниками? "
 1. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  яким би то не було людським цілям і застосовуваних засобів, прагне до поділу категорій і функцій. Це дві різні завдання. Найкраще цю різницю можна продемонструвати, обговоривши концепцію підприємця, прийняту в каталлактики. В ідеальній конструкції рівномірно функціонуючої економіки місця для підприємницької активності не залишається, тому що тут виключено будь
 2. Коментарі
  як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження зазіхали на самі основи історичної школи. З різкою відповіддю Менгеру виступив Г. Шмоллер. Менгер у свою чергу випустив памфлет Помилки історичної школи в німецькій
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  якраз в той період, коли США відділилися від Англії і вели визвольну боротьбу. Гаміль-тон виступив з низкою доповідей і один з перших висунув теорію так званого виховного протекціонізму. Весь-ма характерно, що Гамільтон як ідеолог розвитку капіталізму-ма пропонував ряд заходів для заохочення капіталізму у вигляді високих митних зборів, єдиної грошової системи, створення
 4. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії створені лейб-рістскіе партії в деяких домініонах Англії: у Новій Зе-ланд, Австралії і т. д. Англійські лейбористи мають величезний вплив на гер-Манський соціал-демократію. Вони підтримують тісний зв'язок з
 5. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  яке головна умова нормального розвитку макроекономіки, що припускає такий стан національного господарства, при якому воно може повністю задовольнити весь купівельний попит? Таким умовою є дотримання народногосподарської пропорційності, а саме: по-перше, рівності обсягів Сумарних величин попиту, пропозиції та виробництва нації та, по-друге, відповідності один
 6. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  як зміна «парадигм», тобто концептуальних схем, які протягом певного періоду визнаються науковим співтовариством як основи його практичної діяльності і теоретичних пошуків. Спочатку, в «допарадигмальний» період, існує безліч концепцій, висунутих різними школами і течіями в науці, але відсутні єдині методи наукового аналізу, немає єдиної методики,
 7. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  якраз граничний аналіз обслуговує даний принцип. Слід додати, що економічна модель, яка є предметом маржіналісткого аналізу, є статичною, де проблемам економічного зростання місця немає. Але нас в першу чергу цікавить зв'язок нових підходів, які проголосила маржіналісткая революція з концепцією ціноутворення. Найбільш повно це питання розроблений
 8. Глосарій
  як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  як стверджує М. Фрідмен, малоефективно, а між динаміками грошової маси і національного доходу є тісний кореляційний зв'язок, його слід замінити автоматичним приростом грошової маси в обігу на рівні 4-5% на рік, або обмежити контролем над грошовим обігом. Засобами регулювання економіки монетаристи вважають також досягнення сбалансований державного бюджету,
 10. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  якомусь етапі подальше вдосконалення виробництва стає неможливим, на зміну старій технічній системі приходить інша, вдосконалення якої відбувається за кілька середніх циклів. Ця технічна система також вичерпує себе, і настає новий технологічний спосіб виробництва, протяжність якого відповідає великого економічного циклу (довгій хвилі). Загальновизнано,
© 2014-2022  epi.cc.ua