Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИМІР НЕРІВНОСТІ

емпіричні методи вимірювання частки доходу, що припадає на різні групи населення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИМІР НЕРІВНОСТІ "
 1. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації доходів і рівні концентрації купівельної спроможності
 2. Методики вимірювання "нерівності розподілу доходів"
  вимірювання ступеня нерівності розподілу доходів на Заході ис-користуються різні методики. Зокрема, досить широке розповсюдження отримали широко ис-пользуемие західної статистикою оцінки, відомі як методологія Парето-Лоренца-Джині. Італійський економіст і соціолог Вільфредо Парето (1848-1923), узагальнивши дані деяких країн, встановив, що між рівнем доходів і числом їх
 3. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  виміру; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 4. Глава 17. Соціальна політика
  виміру "нерівності розподілу доходів" в національній економіці (доцільний коефіцієнт, крива Лоренца, коефіцієнти-ент Джині); - конкурентні, неконкурентні блага; - соціальна політика - сутність, найважливіші орієнтири; - системи соціального забезпечення на Заході і в Росії; - значення ефективної соціальної політики; - поняття та проблеми боротьби з
 5. 4. Вимірювання інфляції
  вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується декілька показників. Найбільш відомими є індекс Пааше, індекс інфляції споживчих цін і дефлятор валового внутрішнього продукту
 6. Крива Лоренца
  нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20%-ними групами населення. При її зіставленні з кривою повної рівності, позначений пункт-ром, можна визначити ступінь відхилення доходів досліджуваних груп від со-стояння рівності. Чим більше крива Лоренца відхиляється від пунктирною лі-нії, тим більше нерівність у розподілі доходів. Графік досить
 7. Глава 28. Доходи населення і соціальна політика
  нерівність у розподілі доходів між різними верствами населення. З метою пом'якшення цієї нерівності держава проводить соціальну політику, головним змістом якої є перерозподіл доходів між окремими категоріями
 8. По-третє, ми обговоримо різні методи підтримки найбідніших верств населення державою.
  Нерівності Ми починаємо наше вивчення розподілу доходів з постановки чотирьох пи-: ов: - Наскільки велике суспільну нерівність? - Скільки людей живуть у бідності? - Які проблеми виникають при кількісному визначенні нерівності? - Як часто люди переходять з групи з одним рівнем доходу в іншу? Нерівність у доходах в США Існує кілька способів опису
 9. 19.6. Нерівність розподілі НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ. КРИВА ЛОРЕНЦА. Коефіцієнт Джині
  вимірювання ступеня нерівності в розподілі доходу: через коефіцієнт фондів і коефіцієнт Джіні. Коефіцієнт фондів (коефіцієнт диференціації доходів) характеризує ступінь соціального розшарування і визначається як співвідношення між грошовими доходами 10% населення з найвищими доходами і 10% населення з найнижчими доходами. Так, в Росії коефіцієнт фондів в 1998 р. склав 13,4
 10. Урок № 22. Нерівність - не обов'язково наслідок економічного спаду
  нерівність в Росії завжди представляється політичною проблемою. Відповідаючи на запитання соціологів, люди говорять про негативне ставлення до багатих, а на думських виборах 2003 року - останніх вільних виборах нового часу - більшість виборців проголосувало саме за ті партії, які виступали за перерозподіл від багатих до бідних. Більше того, ті ж соціологічні опитування показують, що
 11. Майнова нерівність у підсистемах
  нерівність у розвиваються і східно-європейських, ніж у західних країнах. Розрив між найбіднішими і найбагатшими 20% населення в західних країнах становить шість разів, а в країнах, що розвиваються - майже вдесятеро. У 90-ті роки розрив між найбіднішими і найбагатшими групами дещо скоротився в промислово розвинених країнах, а в що розвиваються залишився на колишньому рівні. Таблиця
 12. Глава 2. ДВІ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: «АЗІАТСЬКИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА» І АНТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
  нерівності сприяли утворенню нового типу суспільства, появі держави. Першим суспільством нерівності, де існувала експлуатація, був рабовласницький лад. Зміна первіснообщинного ладу рабовласницьким почалася на Сході в IV тисячолітті до
 13. Тест
  нерівності та експлуатації людини людиною; в) поступовий перехід від «присваивающего» господарства до «виробляючому». 2. Чи можна вважати суспільний поділ праці достатньою умовою для вознікнове-вання товарного виробництва? а) можна, б) ні, це недостатньо. 3. Скільки етапів суспільного поділ праці відбулося в цей період: а) одне, б) два;
 14. РСС і додаткової вартості
  Нерівність вартостей суб'єктів призводить до специфічних наслідків, рас- смотрение яких ми починаємо в цій
 15. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 16. Запитання для самоперевірки
  нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 17. 3. Субстанція ціни в теорії корисності
  виміру, званих «Ютіліт», у кращому випадку дозволяють якимось чином звести кінці з кінцями в логіці пояснення граничної корисності окремих благ і здійснити максимізацію корисності при переході до математичного опису процесу оцінок. Звичайно, цілком можна припустити домовленість стосовно вимірювання корисності в будь-яких інших умовних одиницях і, виходячи з них, здійснювати
 18. 3. Безробіття, її вимірювання і регулювання
  вимір і
© 2014-2022  epi.cc.ua