Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

НАДЛИШКИ КАСОВОЇ ГОТІВКИ

кількість грошей в касі фірми, що перевищує нормативні потреби касового обслуговування.
Зазвичай наявність таких надлишків призводить до штрафних санкцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАДЛИШКИ касової готівки "
 1. Перевірки дотримання фірмами правил роботи з готівкою
  касовій книзі. У фірми може бути тільки одна касова книга. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана. Сума грошей в касі повинна збігатися з даними касової книги. За порушення будь-якого з цих правил фірму можуть оштрафувати на суму від 40 000 до 50 000 руб. Одночасно можуть оштрафувати і керівника фірми на суму від 4000 до 5000 руб. (Ст.15.1 КоАП
 2. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  касовими (або грошовими) залишками. Резерви (Res) - готівка, що зберігаються всередині банківської
 3. Коефіцієнт ліквідності
  касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці за наданими кредитами, що підлягають переобліку в офіційних установах) до засобів до запитання по пасиву (поточні рахунки, касові бони, переоблікові векселя до трьох місяців плюс різниця між залученими і розміщеними банківськими депозитами на термін до трьох
 4. Особливі види перевірок
  касових
 5. Спеціальні режими оподаткування
  касових операцій у готівковій та безготівковій формах, встановлений відповідно до законодавства РФ; 2) мають право самостійно визначати порядок ведення розрахункових та касових операцій у готівковій та безготівковій формах; 3) зобов'язані дотримуватися порядку ведення касових операцій, встановлений відповідно до законодавства РФ. 64. Податковим періодом по єдиному податку на поставлений
 6. Ефект касових залишків
  касових залишків. Однак для цього необхідні умови функціонування вільного ринку і впевненість власників грошей в тому, що відкладений попит, або посилення схильності до заощадження неодмінно призведе до зниження цін в результаті скорочення поточного попиту. Дія ефекту касових залишків можна представити наступною схемою: {foto50} Такого роду реакція покупців і
 7. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  надлишку і надлишку виробників. Споживчий надлишок визначається як різниця між сумою, яку споживачі готові заплатити за товар, і реально сплаченою сумою. Надлишок виробників - виручка, отримана за реалізований товар за вирахуванням витрат його виробництва. У нашому випадку ми маємо виробника в однині - монополіста. Ви, напевно, заздалегідь передбачить
 8. Стаття 5. Банківські операції та інші угоди кредитної організації
  касове обслуговування фізичних та юридичних осіб; 6) купівля-продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій
 9. 1.13.3. Облік фінансових активів
  касового обслуговування бюджету. Тут же враховують кошти, отримані від підприємницької діяльності. Надходження грошових коштів відображають: Д 201 01 - До 304 (внутрішні розрахунки), 301 (збільшення задолж.по борг. Обязат), 401, 205 (розрахунки з дебіторами). Операції з вибуття оформляють: Д 206 (розрахунки за авансами), 207 (розрахунки з дебіторами за бюджетними позиками і кредитами), 302
 10. 9.4 ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА КРАЇНУ-ІМПОРТЕР З відкриттям кордонів внутрішня ціна знижується до рівня світової.
  Надлишку і зменшенню надлишку виробників (вони змушені продавати сталь за нижчою ціною). Зміни споживчого надлишку і надлишку вироб-ників визначають розмір вигод і втрат (рис. 9.5 і табл. 9.2). Перед початком торгівлі споживчий надлишок дорівнює площі А, надлишок виробників - В + С, а сумарний надлишок - А + В + С. Після відкриття кордонів споживач-ський надлишок
 11. Угода готівкова
  готівкова - угода на фондовій біржі, при якій постачання цінних паперів повинно відбутися в день
 12. Державне втручання і суспільний добробут
  надлишку і тенденцій до віку ющей і спадної віддачі Маршалл використовував для вирішення тес ретические питання, що має велике практичне значення який вплив роблять призначувані державою надбавки до ціни (непрямі податки) або знижки з ціни (субсидії) окремих товарів на суспільний добробут. Згідно Маршаллу, відповідь на це питання залежить від співвідношення одержуваної або
 13. 12.4. Аналіз відхилень і фактичних витрат від кошторисних призначень
  касових та фактичних видатків з витратами за кошторисом в цілому і по кожній статті окремо. Для аналізу використовуються дані звіту «Про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів» (форма № 4). Аналіз відхилень витрат від кошторисних призначень, в таблиці 12.10. Таблиця 12.10 Аналіз відхилень касових та фактичних витрат від призначень за кошторисом {foto226} {foto227}
 14. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  касових та фактичних видатків. Однією з особливостей обліку витрат у бюджетних установах, що мають важливе значення для аналізу виконання кошторисів, є відображення в бухгалтерському обліку двох видів витрат: касових та фактичних. Касовими видатками вважаються всі суми, видані банком як готівкою, так і шляхом безготівкових розрахунків. До фактичних же витрат відносяться
 15. № 524 0 12 3 4 Кількість альбомів 162 Частина 3.
  Надлишку Так як покупці завжди бажали б заплатити за куплені ними товари міні-мально можливу ціну, низькі ціни покращують життя споживачів. Але наскільки збільшується добробут покупців при більш низькій ціні? Щоб отримати точну відповідь, ми використовуємо концепцію споживчого надлишку. На рис 7.3 представлена звичайна, спрямована вниз крива попиту. Хоча вона здається
 16. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  лишків матеріальних цінностей та грошових коштів; - списання кредиторської заборгованості по закінченні строків позовної давності (3 роки); - оприбуткування матеріалів від ліквідації основних засобів; - перенесення вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів з рахунків матеріальних цінностей на рахунки основних засобів, і навпаки. Результати перерахованих операцій відображаються у звіті про
 17. Надлишок для виробників
  надлишку для виробників прийме форму економічної ренти (яка обговорюється в гл. 16), одержуваної постачальниками специализиро-ванних видів витрат. На рис 10-5 показано, як обчислити ізлішекдля виробників. Крива пропозиції показуючи-ет граничні витрати виробництва кожної оди-Ниці випуску Це мінімальна ціна, за которойпроізводітелі були б готові продати цю одиницюпродукції.
 18. Що розуміється під грошима?
  Касовим виконанням державного бюджету. У Росії казначейські квитки не випускаються. Під безготівковими грошима розуміються кошти на рахунках в банках, різні депозити (вклади) у банках, депозитні сертифікати та державні цінні папери. Ці вклади називаються також банківськими грошима. Збереження грошей на поточних рахунках одержало в країнах з ринковою економікою найбільше
 19. Відповідно до постанови уряду ніхто в Ізоландіі не має права імпортувати або експортувати
  надлишки одержувані споживачами та виробниками при рівновазі ринку в відсутність торгівлі. Сума споживчого надлишку і надлишку виробників визначає загальну вигоду, видобуту покупцями і постачальниками на ринку сталі. Припустимо, що в результаті проведення виборів в Ізоландіі до влади :: прийшов новий президент, політична платформа якого містила обіцянки змін і
 20. 174 Частина 3.
  Надлишків потре-бителей і виробників. Політиків сподіваєтеся забуття ефективність і рівність результа-тов економічної діяльності. Рівновага попиту та пропозиції максимізує суму надлишків споживачів і виробників «Невидима рука» ринку веде покупців і про-давця до ефективного розподілу ресурсів В умовах недосконалості ринку (як наслідок зокрема, влади над
© 2014-2022  epi.cc.ua