Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА

додаткова прибуток в результаті підвищення цін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАДЛИШОК ДЛЯ ВИРОБНИКА "
 1. « Надлишок »виробників
  виробників - економічна прибуток (надприбуток)
 2. 9.4 ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА КРАЇНУ-ІМПОРТЕР З відкриттям кордонів внутрішня ціна знижується до рівня світової.
  Надлишок дорівнює площі А, надлишок виробників - В + С, а сумарний надлишок - А + В + С. Після відкриття кордонів споживач-ський надлишок дорівнює площі А + В + С, надлишок виробників - площі С, а загальний надлишок - площі Л + В + С + D. Розрахунки показують, що вигоду отримують покупці, так як споживач-ський надлишок збільшується на площу В + D. Продавці опиняються в гіршому
 3. 9.2.3. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  надлишок виробника був визначений як область, обмежена кривою пропозиції, лінією ціни і ординатою. Тепер ми можемо визначити надлишок виробника для абсолютно конкурентного підприємства. Повернемося до рис. 9.4, б, де була виведена його крива пропозиції. При ціні P4=minSAVC надлишок виробника виявиться, очевидно, нульовим, оскільки при випуску q4 збитки підприємства в точності
 4. Висновки, які випливають з цього прикладу, відносяться до всіх кривим запропонованого-вання: площа фігури, розташованої під ціною
  надлишок виробника на ринку. Логіка очевидна: висота кривої пропозиції визначає витрати продавців, а різниця між ціною і витратами-ми виробництва становить надлишок виробника для кожного постачальника. Більш висока ціна і надлишок виробників Ви, ймовірно, не здивуєтеся, почувши, що продавці завжди хочуть отримати за пропоновані товари ціну вище. Але в якій мірі з
 5. Ціна Ціна, яку платять покупці - PB Ціна товару в відсутність=P ^ податку Ціна,=
  надлишок Надлишок виробників Податкові надходження Загальний надлишок Загальний надлишок - сума споживчого надлишку і надлишку виробляєте-лей - дорівнює площі Л + B + C + D + F + Е. Іншими словами, загальний надлишок - це площа фігури, розташованої між кривими попиту та пропозиції дс точки рівноваги (гл. 7). Висновки представлені в першому стовпці. Добробут при діючому податок.
 6. Надлишок для виробників
  надлишок з боку про-позиції, який треба виміряти. Фірми отримують з-лішек для виробників по кожній продаваемойімі одиниці товару за ціною, що перевищує пре-слушні витрати виробництва даної одиниці. 7 Цей надлишок не обов'язково весь виступає у формі прибутку. Есліпроізводітелі вина орендують землю, то орендна плата за неї, вероят-но, збільшується, коли попит на вино різко
 7. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  надлишок. Згадаймо, що загальний надлишок дорівнює сумі споживчого надлишку і надлишку виробників. Споживчий надлишок визначається як різниця між сумою, яку споживачі готові заплатити за товар, і реально сплаченою сумою. Надлишок виробників - виручка, отримана за реалізований товар за вирахуванням витрат його виробництва. У нашому випадку ми маємо виробника в
 8. Питання 45 Надлишок споживача і надлишок виробника
  надлишок покупця, додаткова вигода) - різниця між ціною, яку споживач готовий заплатити за товар, і тієї, яку він дійсно платить при покупці. Надлишок являє собою максимальну ціну, яку споживач блага готовий заплатити за покупку, за вирахуванням дійсної ціни товару. Додаткове задоволення, або корисність, одержувана споживачами завдяки тому, що
 9. споживчих надлишок, площа фігури, розташованої між кривою попиту та світовою ціною, - A + B + C + D + E '+ E "+ F. Надлишок
  надлишок, площа фігури, розташованої між кривою попиту та світовою ціною, - A + B + C + D + E '+ E" + F. Надлишок виробників, площа фігури, розташованої між кривою пропозиції та світовою ціною, - G. Надлишок володів-ців ліцензій дорівнює нулю, тому що в цьому випадку необхідність їх придбання відсутня. Загальний надлишок, сума надлишків споживачів, виробників і вла-ділків
 10. 5. Надлишок товаровиробника
  надлишок в результаті різниці між тим максимумом ціни, яку він готовий заплатити за товар, і ринковою ціною цього товару. Виробник продукції також отримує надлишок доти, поки ринкова ціна перевищує граничні витрати. Розширення випуску продукції товаровиробник зупиняє на тій одиниці, у якої граничні витрати дорівнюють ринковій ціні. Тому при зростанні граничних
 11. На рис. 9.2 горизонтальна пряма (на рівні світової ціни) являє попит на сталь з
  надлишок виробляй-телей збільшується з С до В + С + D, а споживчий надлишок зменшує-ся з А + В до А. Загальний надлишок збільшується на величину, рівну площі D, що вказує на те, що торгівля збільшує добробут країни в цілому. 200 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут виття. Ізоландскіе виробники перебувають у кращому становищі, так
 12. Це збільшен-ня надлишку виробників для існуючих продавців дорівнює площі прямо-кутника BCED. По-друге,
  надлишок виробляй-телей. Поясніть, що вимірює цей надлишок виробляєте-лей. Ми використовували концепцію надлишку виробників для визначення благо-стану продавців в чому так само, як ми застосували концепцію споживчого надлишку для визначення добробуту покупців. Оскільки ці два показники економічного добробуту так схожі, природно вико-ти
 13. 174 Частина 3.
  Надлишок дорівнює готовності по-купатель заплатити за товар за вирахуванням суми, з якою вони дійсно розлучаються; він визначае вигоду споживачів, яку вони по-лучают від функціонування ринку. Споживчий надлишок можна розрахувати, визначивши площу фігури, яка розташована під кри-вої попиту і над ціною рівноваги. Надлишок виробників дорівнює сумі, яку продавці
 14. Загальний надлишок збільшуючи-ється на величину, рівну площі D, а значить, торгівля збільшує
  надлишок збільшуючи-ється на величину, рівну площі D, а значить, торгівля збільшує еконо-мічного благосост-яние країни в цілому. 202 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут Таблиця 9.2 ЗМІНИ ДОБРОБУТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: КРАЇНА-ІМПОРТЕР У таблиці представлені зміни економі-чного благосост-яния в результаті
 15. Попит та пропозиція 2: ринки і добробут Завдання для самостійної роботи 4.
  Надлишок? Світова ціна на виноградне вино нижче внутрішньою ціни в Росії в відсутність торгівлі. а. Припустимо, що російський імпорт вина - незначна частина його світового виробниц-ства. Накресліть графік російського ринку вина в умовах вільної торгівлі. Складіть таб-особі, в якій вкажіть надлишок споживачів, надлишок виробників і загальний надлишок. б. Припустимо, що
 16. Проиллюстрируйте вплив цього на-логу на ринок піци, відзначте надлишок ис-требителей, надлишок
  надлишок ис-требителей, надлишок виробників, податок: - ші надходження та безповоротну втрати Як вони змінилися в порівнянні з ринком.: - :: якому не було податків? Глава 8. Практичне застосування теорії: витрати в. Скасування податку призведе до підвищення рів-ня життя споживачів і продавців піци, але уряд позбудеться податкових поступ-лений. Припустимо, що споживачі і про-
 17. Уявіть собі, що ви політик, зайнятий створенням справедливої економічної системи.
  Надлишок? Споживчий надлишок - сума, яку споживачі готові заплатити за товар за вирахуванням суми, яку вони дійсно платять, визначає вигоду, яку покупці отримують від товару, такою, якою вони самі її собі уявляють. Таким чином, споживчий надлишок - хороший показник економічного благосост-стояння, якщо політики з повагою ставляться до перевагам
© 2014-2022  epi.cc.ua