Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Це збільшен-ня надлишку виробників для існуючих продавців дорівнює площі прямо-кутника BCED. По-друге,

Це збільшен-ня надлишку виробників для існуючих продавців дорівнює площі прямо-кутника BCED. По-друге, на ринок виходять нові постачальники, бажаючі виробляти товар за вищою ціною, внаслідок чого обсяг пропозиції зростає з Q1 до Q2. Надлишок виробників нових продавців дорівнює площі трикутника CEF. 168 Частина 3. Попит і пропозиція 2: ринки і добробут ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Накресліть криву пропозиції індички. Покажіть на вашому графіку ціну індички і надлишок виробляй-телей. Поясніть, що вимірює цей надлишок виробляєте-лей. Ми використовували концепцію надлишку виробників для визначення благо-стану продавців в чому так само, як ми застосували концепцію споживчого надлишку для визначення добробуту покупців. Оскільки ці два показники економічного добробуту так схожі, природно вико-ти їх разом. Саме цим ми і займаємося нижче. Ринкова ефективність Надлишок споживачів і виробників - основний інструмент вивчення благо-стану покупців і продавців на ринку, який допомагає нам відповісти на запитання: чи відповідає бажанням суспільства розподіл ресурсів вільними конкурентні ринками? Великодушний плановик Щоб оцінити результати діяльності ринку, ми використовуємо в нашому аналізі нового гіпотетичного героя, якого назвемо великодушним плановиком.
Ве-лікодушний плановик - це всезнаючий, всемогутній диктатор з благими наме-реніямі. Його основне бажання - максимізація економічного добробуту кожного члена суспільства. Як ви думаєте, що повинен робити плановик? Чи повинен він «відпустити» продавців і покупців на волю ринкових хвиль, дозволивши їм природним чином рухатися до стану ринкової рівноваги? Або він має можливість збільшити економічний добробут, вплинувши неко-менту, котрим чином на результати діяльності ринку? Щоб відповісти на це питання, плановик повинен вирішити, як він буде рассчи-вувати рівень економічного добробуту суспільства. Один з можливих показників - сума надлишків споживачів і виробників, яка називає-ся загальним надлишком. Споживчий надлишок - це вигода, яку витягують покупці з діяльності ринку, а надлишок виробників - вигода, отримує-травня виробниками. Отже, використання загального надлишку в якості показника економічного добробуту суспільства представляється справою есте-тиментом. Згадаймо тепер, як ми визначаємо надлишок споживачів і виробників: Споживчий надлишок==Цінність товару для покупців - Грошова сума, сплачена споживачами.
Аналогічно ми визначаємо надлишок виробників. Надлишок виробників==Грошова сума, отримана продавцями - Недоліки постачальників. Коли ми складаємо надлишки споживачів і виробників, ми отримуємо Загальний надлишок=Цінність товару для покупців - Сума, сплачена споживачами + + Сума, отримана продавцями - Недоліки постачальників. Глава 7. Споживачі, виробники та ефективність ринків 169 Сума, сплачена покупцями, дорівнює сумі, отриманої продавцями, тому їх можна скоротити. У результатеми можемо висловити загальний надлишок як Загальний надлишок=Цінність товару для покупців - Недоліки продавців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Це збільшен-ня надлишку виробників для існуючих продавців дорівнює площі прямо-кутника BCED. По-друге, "
 1. Висновки, які випливають з цього прикладу, відносяться до всіх кривим запропонованого-вання: площа фігури, розташованої під ціною
  цього прикладу, відносяться до всіх кривим запропонованого-вання: площа фігури, розташованої під ціною і над кривою пропозиції, визначає надлишок виробника на ринку. Логіка очевидна: висота кривої пропозиції визначає витрати продавців, а різниця між ціною і витратами-ми виробництва становить надлишок виробника для кожного постачальника. Більш висока ціна і надлишок виробників
 2. 6. Монопольні ціни
  цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок державного втручання в ділове життя, він повинен підкорятися існуючому стану ринку. Підприємець в ролі підприємця завжди підпорядкований пануванню споживачів. Інакше йде справа з власниками факторів виробництва і товарів, призначених для продажу, а також, зрозуміло, з підприємцями в ролі
 3. 2. Реакція ринку на втручання держави
  цьому випадку коли фіксуються максимальні ціни існують покупці, які не мають можливості купити, незважаючи на те, що готові заплатити ціну, встановлену владою, або навіть більш високу ціну. У цьому випадку коли фіксуються мінімальні ціни існують продавці, які не можуть продати, незважаючи на те, що вони готові продати за ціною, встановленою владою, або навіть за нижчою
 4. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  це символ розглянутої проблеми, але не сама проблема. Сполучені Штати могли б фінансувати значний торговий дефіцит з Японією, отримуючи настільки ж значний торговий профіцит з рештою світу, якби решта світу, в свою чергу, отримував торговий профіцит з Японією і міг таким чином оплачувати свій торговий дефіцит з Америкою за рахунок грошей, узятих з його торгового профіциту з
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне визначення вульгарною
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська школа». Між окремими американськими та німецькими економістами є безпосередній зв'язок. Так, напри-мер, найбільш відомий німецький буржуазний економіст пер-виття половини XIX в. Фрідріх Ліст був
 7. Про Обсяг продажів Обсяг продажів Кількість при введенні в відсутність податку нелога сумою, яку отримують постачальники за товар,
  цього прямо-кутника являє собою розмір податку T , ширина прямокутника - кількістю-ство проданого товару Q. Так як площа прямокутника є твір висоти на ширину, площа нашої фігури (податкові надходження)-TxQ. Добробут у відсутність податку. Для того щоб проаналізувати віз-дію податку на добробут, розглянемо його рівень до введення податку
 8. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  цього користуються поняттям еластичності. Еластичність - це міра чутливості попиту і пропозиції до зміни факторів, які їх визначають, і, перш за все, вартості товарів. У кількісному вираженні еластичність означає ступінь або міру реагування однієї змінної величини внаслідок одновідсоткового зміни іншої. Найважливішу роль в еластичності попиту і пропозиції відіграють
 9. 6. Свобода
  це в цілому визнається всіма розумними людьми, подібного одностайності не спостерігається у ставленні оцінки законів праксиологии. Людина не може одночасно отримувати вигоди, що здобуваються за рахунок як співпраці на основі принципу поділу праці в суспільстві, так і зловживання поведінкою, яка неминуче призведе до розпаду суспільства. Він повинен вибирати між дотриманням певних правил,
 10. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження. Ми не приймаємо ні матеріалістичної точки зору, яка вважає, що такий розвиток благо, ні ідеалістичної, яка вважає, що це погано або щонайменше безглуздо з вищої точки зору. Загальновідомо, що переважна більшість людей вважає наслідки прогресу в цьому сенсі найбажанішим станом справ і прагне до
© 2014-2022  epi.cc.ua