Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Джерела зростання: проізводственнаяфункція


Тепер перейдемо до джерел економічного ро-ста. Почнемо з одного важливого поняття - виробничій функціі6.
Про Виробнича функція определяетмаксімальную величину випуску продукції, яка може бути отримана при використан-ванні деяких певних величин витрат ре-сурсів, тобто факторів виробництва (таких, каккапітал, праця, земля і сировина) .
Сукупний випуск продукції, який можетбить проведений в економіці при іспользованііданного кількості факторів виробництва, зависитот науково-технічних знань, якими владеютпроізводітелі.
Виробнича функція показує потенційний випуск продукції, тобто випуск продукцііпрі повної зайнятості. Тому вона знаходиться вцентре уваги при аналізі довготривалого еко-тання, тому що зміни в випускепродукціі за тривалі періоди відображають восновном зростання потенційного випуску продукції.
Як випливає з визначення виробничої фун-кції, існують два джерела економічногозростання-збільшення кількості впроваджуються ресурсів-капіталу, праці, земельних угідь, сировини і розви-нення технічних знань - виникнення нових иболее досконалих методів виробництва В етомпараграфе та п. 4 ми будемо обговорювати роль факто-рів виробництва і технології в економіческомросте. Потім у п. 5 ми розглянемо оцінки відноси-
6 Визначення виробничої функції було дано в гл. 8, де вона розглядається з точки зору мікроекономіки. Велика частина матеріалаетого параграфа має бути відома читачеві, який вже ізучілоснови мікроекономіки.
ТАБЛИЦЯ 35-3. Основний капітал, СоедіненниеШтати, 1985 г.
(в млрд. дол)
Заводи та обладнання 3799
Житлові будинки та споруди 3433
Споживчі товари тривалого користування 1395
Товарні запаси 857
Всього 9484
Джерело Federal Reserve Board of Governors, Balance Sheets for theUnited States Economy, 1986.
Тельной важливості збільшення впроваджуються ресурсів іусовершенствованій в технології, об'ясняющіхекономіческій зростання в Сполучених Штатах і дру-гих промислово розвинених країнах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Джерела зростання: проізводственнаяфункція "
 1. 6. Монопольні ціни
  джерелом економічної цінності і всіх цін; як такої однієї її недостатньо для породження монопольних цін [Див спростування вводить в оману розширення концепції монополії в: Ely RT Monopolies and Trusts. New York, 1906. P. 136.]. Сьогодні за наявності деяких відмінностей у продукції різних виробників і продавців завжди застосовується категорія монополістичної або недосконалої
 2. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  джерело потреби і злиднів, застою виробництва і безробіття слід бачити в редукціоністском тиску. Неправда, що дефляційний тиск ... зашкодить розвитку сучасної промисловості. Неправда, що кредитна експансія викличе диво ... перетворення каменя в хліб [Цит. по: International Clearing Union, Text of a Paper Containing Proposals by British Experts for an International Clearing Union
 3. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  джерелом багатства, а витрати праці є єдиними реальними витратами. Строго кажучи, вся виручка від продажу продукції повинна належати робітникам. Працівники ручної праці має право претендувати на весь продукт праці. Несправедливість, яку заподіює робочим капіталістичний спосіб виробництва, бачиться в тому, що він дозволяє землевласникам, капіталістам і підприємцям
 4. 5. Кредитна експансія
  джерел, і платити готівку за свої покупки. Якщо вони надають більше кредитів виробничим підприємствам для поповнення оборотного капіталу, то вони вивільняють кошти, що прямували по цьому призначенню раніше. У будь-якому випадку вони створюють велику кількість вільних грошей, для яких їх власники намагаються знайти найбільш прибуткові напрямки вкладення. Дуже швидко ці кошти знаходять лазівки
 5. Коментарі
  джерелах не зустрічається) від міняти, обмінювати. [4] епістемологія теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з
 6. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  джерела інформації: 1) кошторис видатків бюджетної установи та планові розрахунки витрат на утримання установи по кожній статті бюджетної класифікації; 2) звіт про виконання кошторису витрат (форма № 2); 3) баланс виконання кошторису витрат (форма № 1) і прикладена до нього довідка «Про рух сум фінансування з бюджету за субрахунками 230 і 231 (140 і 143)»; 4) звіт про виконання
 7. 4.2 . Аналіз відхилень фактичних витрат від призначених за кошторисом
  зростання витрат (104%) нижче, ніж темп зростання перевірок (179%), тобто 1% збільшення перевірок веде до зниження витрат на 42% (1, 04 / 1,79=0,58). Збільшення кількості проведених перевірок в порівнянні з планованим їх обсягом зробило позитивний вплив на виконання плану дохідної частини республіканського консолідованого бюджету на 10,2%; 104,1%, у тому числі місцевого - на 101%,
 8. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  зростання цього фактора в звітному році порівняно з плановим відбулося зменшення витрат по бюджету на 2 436,76%. При цьому темп зростання витрат (103,9%) значно більше, ніж темп зниження недоїмки (5,1%). Так, зниження недоїмки на 1% призводить до збільшення витрат в 20,4 рази (1,04 / 0,051; табл. 4.6), а доходів - в 20,14 рази (1,027 / 0,051; табл. 4.6). У свою чергу, темп зростання витрат
 9. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  джерел - придбання за плату за рахунок коштів бюджету або за рахунок власних (позабюджетних) коштів; безоплатне надходження від фізичних та юридичних осіб; на умовах оренди. На практиці збільшення основних засобів відбувається переважно за рахунок бюджетного фінансування. Причинами вибуття основних засобів можуть бути: повний фізичний знос, аварії, стихійні лиха, пожежі,
 10. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  джерелами фінансування, необхідними для задоволення потреб у матеріальних ресурсах, найважливішим напрямком підвищення ефективності діяльності організації є економне витрачання матеріалів. Економія матеріальних ресурсів має першорядне значення для галузей матеріального виробництва. У той же час не втрачає вона своє значення і для бюджетних установ, де
© 2014-2022  epi.cc.ua