Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

інвентарний опис

опис (перелік) інвентаря.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " інвентарний опис "
 1. ІНВЕНТАР
  інвентарної описом. На кожен такий предмет заводиться інвентарна картка, в якій він фіксується по інвентарному
 2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
  інвентарну (інвентаризаційну)
 3. Облікові регістри
  інвентарних карток з обліку основних засобів). Систематичні - реєструються господарські операції з їх економічним змістом (головна книга, де згруповані операції по рахунках). Комбіновані - поєднуються хронологічні і систематичні. На практиці вони одержали широке поширення (журнали-ордери, відомості). За обсягом змісту поділяються на:
 4. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  інвентарні картки обліку основних засобів форми № ОЗ-6, ОС-8, ОС-9 та їх опис за формою № ОС-10; інвентарні списки форми № ОС-13 і т.д.); - матеріали спеціальних обстежень, перевірок та ревізій; - технічні паспорти на основні засоби. При аналізі об'єкти основних засобів важливо вивчити не тільки у вартісній оцінці, але і з кількісної та якісної точки зору. Така
 5. 1.13.1. Облік основних засобів
  інвентарний об'єкт. Він може бути єдиним або складатися з окремих конструкцій. Кожному об'єкту присвоюється № в цілому і на окремі конструкції один і той же. Аналітичний облік ведеться на інвентарних картках, які відкриваються на окремі об'єкти, групи об'єктів. Надходження і переміщення ОС оформляють первинними документами: акт прийому-передачі окремо для будівель і
 6. Тема 12. Податок на майно фізичних осіб.
  Інвентарна вартість (БТІ) об'єктів оподаткування, що належать физ.лицам на праві власності. Ставки: Оплата: не пізніше 15 вересня (1/2), 15 листопада Інвентаризаційна вартість майна Ставки податку До 300 000 руб. 0,1% Від 300 001 руб. до 500 000 руб. 0,3% Понад 500 001 руб. 1% я (1/2). Питання для самоперевірки 1. Які роль і значення прибуткового податку
 7. 8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів
  інвентарних об'єктах і на основі даних про фактичне терміні їх служби. Для об'єктів, фактичний термін служби яких нижче нормативного, розрахунок ведеться за формулою: {foto11} Для об'єктів, у яких фактичний термін служби дорівнює нормативному або перевищив його, коефіцієнт фізичного зносу розраховується за такою формулою: {foto12} Коефіцієнт фізичного зносу будівель і споруд
 8. Документування господарських операцій
  інвентарні картки та книги обліку основних засобів, реєстри договорів, матеріали листування про організацію та вдосконаленні обліку та звітності. Протягом 5 років зберігають первинні документи і додатки до них, розрахункові і розрахунково-платіжні відомості, облікові регістри (головна книга, журнали-ордери, розроблювальні таблиці тощо), піврічні звіти. Десять років зберігають річні звіти
 9. Податкова база
  інвентарних і правовстановлюючих документів. У платників податків, які надають автотранспортні послуги, фізичним показником є кількість транспортних засобів, які експлуатуються для перевезення пасажирів і вантажів. Під кількістю транспортних засобів, які експлуатуються для перевезення пасажирів і вантажів, слід розуміти кількість транспортних засобів, призначених для перевезення
 10. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  інвентарні картки та їх опис; меморіальні ордери (накопичувальні відомості форми № 438 і форми № 274); книга «Журнал-Головна» та ін.) Результати аналізу наявності та руху основних засобів музичного училища представлені в аналітичній табл. 6.6. Таблиця 6.6 Наявність і рух основних засобів {foto78} {foto79} З таблиці видно, що протягом звітного року у музичному училищі
 11. ДОДАТОК ДО ГОЛОВИ Правила перевезень контейнерів Правила перевезень автотракторної техніки
  опис формою Додатка 7.1 у двох примірниках мовою країни відправлення з перекладом на один з робочих мов ОСЗ (китайська, російська), а саме: - при перевезенні до Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизьку Республіку, Латвійську Республіку, Литовську Республіку, Республіку Молдова, Республіку Польща, Російську Федерацію,
 12. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  інвентарними об'єктами із зазначенням їх найменування, інвентарного номера, кількісних і вартісних залишків на початок і кінець періоду. За даними оборотної відомості можна скласти аналітичну табл. 6.2, в якій дається оцінка складу і структури основних засобів. Таблиця 6.2 Склад і структура активної і пасивної частин основних засобів {foto74} Отже, найбільшу питому
 13. Порядок розрахунку прямих витрат
  інвентарній картці обліку основних засобів »і встановленою нормою зносу (Nізн). Сума річного зносу обладнання визначається за формулою: З г=Бo * Nізн Oyc=З г: (Si * Фp i * Kіcп i) * ti, де Si - кількість посад персоналу, який надає послугу з використанням даного обладнання; Фp i, Кисп i - відповідно річний фонд робочого часу і коефіцієнт використання
 14. 14.1. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів (ОПФ)
  інвентарні картки обліку основних засобів, проектно-кошторисна, технічна документація та ін Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондорентабельность. Її рівень залежить не тільки від фондовіддачі, а й від рентабельності продукції. Взаємозв'язок цих показників можна представити таким чином: {foto329} де Roпф - рентабельність основних
© 2014-2022  epi.cc.ua