Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин виступає майно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ "
 1. 1.2. Класифікації в страхуванні
  майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків; страхування електронно-обчислювальної техніки , ноу-хау та ін; страхування домашніх тварин, птиці, сімей бджіл, собак та ін; страхування фінансових
 2. Тема 5. Майнове страхування
  страхування
 3. 54. Страхування нерухомості
  майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування, перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між страхувальником і
 4. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 5. 1.3. Форми проведення страхування
  страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком
 6. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  майнового страхування полягає у відшкодуванні шкоди, заподіяної господарству і особистому майну громадян у результаті настання страхової події: стихійного лиха, нещасного випадку. У РФ застосовуються дві форми майнового страхування - обов'язкова і добровільна. Обов'язкове страхування поширюється на підприємства, що виробляють сільськогосподарську продукцію, на підсобні
 7. 1.1. Основні поняття
  майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків. У страхуванні беруть участь дві сторони: страховик і страхувальник. Страховик? юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створене для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію.
 8. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 9. Програма курсу «Страхування»
  майнового страхування. Майно, збиток, дійсна вартість майна, страховий портфель. Страхування державної власності. Страхування майна громадян. Страхування засобів транспорту та вантажів. Морське страхування. Страхування фінансових ризиків: фінансовий ризик, кредитний ризик, інвестиційний ризик, страхування біржових і валютних ризиків, ризик неплатежу. Страхування
 10. 5.2. Страхування державного майна
  страхування атомних і космічних ризиків; б) страхування державного житлового фонду; в) страхування державного майна, зданого в оренду або користування (проводиться в обов'язковому порядку). Страхуванню підлягають: будівлі церков, костьолів, мечетей і синагог, що належать державі та переданих у безкоштовне користування релігійним організаціям, а також майно, що належить
 11. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  майновому страхуванню і страхуванню відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних заходів, то є резерви для фінансування заходів з попередження нещасних випадків, втрати або пошкодження застрахованого майна тощо, див п. .4.5. Страхові резерви, утворені страховиками, не підлягають вилученню у федеральний і інші бюджети. З доходів,
 12. 5.1. Істотні умови страхування майна, їх ранжування
  майнових інтересів пов'язана з володінням, користуванням чи розпорядженням майном. Страхувальниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Під майном розуміються конкретні предмети, речі, група речей, предметів, виробів, засоби транспорту, вантажі, державне майно і майно громадян, фінансові ризики. Майнові інтереси можуть виявлятися при пошкодженні
 13. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  майнового страхування. У складі доходів фондів соціального страхування виділяють наступні елементи: 1) страхові внески від підприємств і організацій; 2) надходження від осіб, що купують путівки в санаторії і будинки відпочинку; 3) перерахування з вищих бюджетів соціального страхування. Основні завдання статистики соціального страхування: 1) визначення чисельності осіб,
 14. 5.3. Страхування майна громадян
  майнове страхування охоплює майно господарюючих суб'єктів, громадських організацій, страхування громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, страхування домашнього майна і засобів транспорту, що належать громадянам. В обсяг страхової відповідальності входить страхування від пожеж, стихійних лих, аварій та інших випадків. За окремою угодою можна
 15. 6.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів страхування відповідальності.
  Страхуванні відповідальності страховик бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки потерпілим, які іменуються в даному випадку третіми особами, у разі виникнення у них права на отримання компенсації від страхувальника або іншої застрахованої особи у зв'язку із заподіянням в результаті його дій шкоди третім особам. У страхуванні відповідальності виділяють страхування цивільної
 16. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
© 2014-2022  epi.cc.ua