Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

5.1. Істотні умови страхування майна, їх ранжування


Майнове страхування являє собою систему відносин між
страхувальниками і страховиками з надання страхової послуги, коли захист
майнових інтересів пов'язана з володінням, користуванням чи розпорядженням
майном. Страхувальниками можуть бути як юридичні, так і фізичні
особи.
Під майном розуміються конкретні предмети, речі, група речей,
предметів, виробів, засоби транспорту, вантажі, державне майно і
майно громадян, фінансові ризики. Майнові інтереси можуть
проявлятися при пошкодженні майна, його загибелі, знищення, затопленні,
крадіжці. Страхування захищає зазначені майнові інтереси тільки в тому
випадку, якщо вони носять ненавмисний характер.
Конкретні страхові випадки, що встановлюються при страхуванні
майна, визначаються характером страхового ризику. Для виникнення
зобов'язань страховика з виплати страхового відшкодування необхідні
певні економічні та юридичні наслідки пошкодження, пропажі,
розкрадання майна. Наслідками, що враховуються у страхуванні, є
збиток, або збиток. Якщо в результаті страхового випадку не завдано збитків
страхувальнику, то немає потреби у страховій виплаті. Отримання страхувальником
відповідного відшкодування збитку від особи, винної у заподіянні цієї
шкоди служить підставою для відмови страховика провести страхову
виплату.
Страховики не компенсують збитки, що виникли в наслідок:
- навмисних дій або необережності застрахованого;
- приховування дефектів або дійсної вартості майна ;
- загибелі майна з причини самозаймання, вибуху і т.
п. за участю
страхувальника;
- пошкодження, руйнування майна, що підлягає конфіскації,
реквізиції, арешту;
- крадіжки, розкрадання, грабежу за змовою з третіми особами і т. п .
При пошкодженні, втраті або розкраданні майна страхувальник зобов'язаний:
- негайно в термін, зазначений в Умовах, повідомити про страховий
випадку страховику (особисто, по телефону, факсу, телеграмою тощо);
- вжити всіх заходів до зменшення збитків та порятунку майна
(наприклад, при пожежу терміново повідомити про це в пожежну службу, постаратися
винести речі в безпечне місце, організувати охорону майна);
- терміново повідомити про подію в компетентні органи (міліцію,
пожежну, аварійну службу);
- зберігати постраждале майно в тому вигляді, в якому воно виявилося
після страхового випадку, до прибуття представників офіційних органів або
страховика;
- предоставитьпредставителюстраховщикавозможность
безперешкодного огляду та обстеження пошкодженого майна, включаючи
і майно, що становить комерційну таємницю;
- повідомити страховика всі відомості і представити документи,
необхідні для виявлення причин і обставин настання страхового
випадку.
Вартість, зафіксована в договорі, іменується страхової чи
дійсною вартістю майна. При страхуванні майна страхова
сума визначається угодою між страхувальником і страховиком. Однак
закон встановлює граничний розмір страхової суми: вона не може
перевищувати дійсної вартості майна на момент укладення
договору. Якщо страхова сума, визначена договором, буде перевищувати
страхову вартість, то договір вважається недійсним у тій частині
страхової суми, яка перевищує дійсну вартість.
Коли
страхова сума нижче страхової вартості, розмір страхового відшкодування
скорочується пропорційно відношенню страхової суми до страхової
вартості.
Страхування - платна послуга, що надається страховиком
страхувальнику. Платою за послугу є страховий внесок страхувальника, який
він повинен внести страховику за договором або в силу закону. Страховий внесок по
майновому страхуванню розраховується страховиком виходячи з
відповідних ставок і тарифів, які визначаються за допомогою актуарних
розрахунків.
Умови майнового страхування формуються страховиком в
відповідно до загальних Правилами страхування майна, що розробляються
федеральним органом виконавчої влади, який здійснює нагляд за
страховою діяльністю, виходячи з найбільш типових страхових потреб
(наприклад, по страхуванню автомашин, сільгоспкультур, тварин, вантажів,
фінансових ризиків і т. п.).
У страховому портфелі страховика є, як правило, певний
набір умов майнового страхування з різних видів відповідно до
ліцензією на проведення страхової діяльності. У нашій країні
поширені:
1) страхування державного майна;
2) страхування майна громадян;
3) страхування засобів транспорту і вантажів;
4) страхування фінансових ризиків;
5) страхування технічних, виробничих, інноваційних туристських
ризиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Істотні умови страхування майна, їх ранжування "
 1. 1.2. Класифікації в страхуванні
  страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків;
 2. 5.3. Страхування майна громадян
  умовам страхування домашнього майна можна застрахувати в повній вартості без знижки на знос меблі, носильні речі, посуд, кухонний інвентар, книги, картини, музичні інструменти, теле-, радіо-, електроапаратуру та інші предмети особистого споживання і зручності, наявні в сім'ї. Засоби транспорту підлягають страхуванню в сумі їх повної вартості зі знижкою на знос на випадок
 3. 54. Страхування нерухомості
  домовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (так званого страхового випадку) відшкодувати страхувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні в межах визначеної договором суми (страхової суми). Договір страхування набирає чинності в
 4. 1.3. Форми проведення страхування
  умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком самостійно відповідно до чинного
 5. 2.3. Договір страхування
  істотні для визначення ймовірності настання страхового випадку, розмір можливих збитків від його настання (страхового ризику), якщо це невідомо і не може бути відомо страховику. У договорі також має бути повідомлено про всі укладені або укладених договорах страхування даного об'єкта. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив
 6. Контрольні питання
  майно організацій. 2. Що входить у оподатковувану базу з податку на майно організацій? 3. Перерахуйте основні пільги з податку на майно. 4. Напишіть формулу для розрахунку середньорічної вартості майна. 5. Який порядок зарахування податку на майно організацій до бюджету? 6. Хто визначає ставки податку на майно
 7. Запитання для самоконтролю
  майно організацій. 2. Назвіть об'єкти оподаткування податком на майно організацій. 3. Податкова база податку на майно організацій. 4. Яка методика розрахунку середньорічної вартості майна? 5. Кому надаються пільги з податку на майно організацій? 6. Який порядок обчислення та сплати податку на майно організацій? 7. Як обчислюється сума авансового платежу
 8. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
  умови і порядок такого страхування визначаються відповідними законами Росії; - добровільне страхування, яке здійснюється на основі договору між страховиком і страхувальником. Для здійснення виплат повинен настати саме страховий випадок як наслідок існуючого страхового ризику. Страховий ризик - це певна подія, на випадок настання якого і
 9. Ціноутворення методи
  ранжирування товарів в певному діапазоні в залежності від якості товарів, їх споживчих властивостей, рівня цін конкурентів , кон'юнктури ринку, митних зборів, акцизів, зборів, попиту і
 10. Стаття 615. Користування орендованим майном
  умовами договору оренди, а якщо такі умови в договорі не визначено, відповідно до призначення
 11. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 12. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 13. Програма курсу «Страхування»
  страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин. Ліцензування. Страховий
 14. Факторний аналіз
  ранжирування факторів для розробки плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення функцій, а також для її
 15. Стаття 209. Зміст права власності
  майном. 2. Власник має право на свій розсуд вчиняти щодо належного йому майна будь-які дії, ... в тому числі відчужувати своє майно у власність іншим особам, передавати їм, залишаючись власником, права володіння, користування і розпорядження майном, віддавати майно в заставу й обтяжувати його іншими способами, розпоряджатися ним іншим чином. 4.
 16. 2.3. Федеральні внески до фондів соціального страхування
  страхування в США забезпечують функціонування федеральної системи пенсійного забезпечення по старості та системи страхування по безробіттю, діючої як на рівні федерації, так і на рівні штатів. Внески на соціальне страхування по старості вносяться працівниками та роботодавцями в рівних частках. Ставка внесків на соціальне забезпечення становить 6,2% від суми оплати праці, на безкоштовну
© 2014-2022  epi.cc.ua