Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

офіційний список зареєстрованих підприємств (організацій).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР "
 1. ІБК ЧЕРЕЗ РЕГІСТР
  реєстрації їх боргових зобов'язань в спеціальному комерційному регістрі; в російській практиці реєстрацією є нотаріальне завірення
 2. 3.7 .2. Аналітичні регістри податкового обліку
  регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування.
 3. 3.7.1. Поняття податкового обліку
  регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, то платник податку має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або ввести самостійні регістри податкового обліку. Податковий облік здійснюється з метою формування повної та
 4. Облікові регістри
  регістрами. Сукупність і розташування реквізитів у регістрі визначають його форму, яка залежить від особливостей об'єктів, що враховуються, призначення регістрів, способів облікової реєстрації. Під облікової реєстрацією розуміють запис господарських операцій в облікових регістрах. Для цього застосовують облікові регістри - аркуші паперу, де певне графления, зручне для облікових записів. Запис
 5. Додаток
  НА___ИСП.___ВХ.___ ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ І ГОСПОДАРЮВАННЯ КАРТКА ОБЛІКУ ОБ'ЄКТА РЕЄСТРАЦІЇ {foto231}
 6. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
  державний регістр (офіційний список) новостворених або перетворених організацій, видача їм реєстраційних посвідчень. Така реєстрація проводиться з метою перевірки законності створення організацій, їх обліку та надання юридичної сили діяльності таких організацій. Реєстрація організацій в державних фінансових органах ставить своїм завданням облік нових організацій як
 7. 3.7.6. Особливості ведення податкового обліку медичними установами
  державних позабюджетних фондів, що виділяються за кошторисом доходів і видатків бюджетної установи, і отримують доходи від інших джерел, в цілях оподаткування зобов'язані вести окремий облік доходів (витрат), отриманих (вироблених) в рамках цільового фінансування і за рахунок інших джерел. Доходами від підприємницької діяльності визнаються доходи медичних установ,
 8. Податковий облік. Загальні положення
  регістрах бухгалтерського обліку міститься недостатньо інформації для визначення податкової бази, платник податків має право самостійно доповнювати застосовувані регістри бухгалтерського обліку додатковими реквізитами, формуючи тим самим регістри податкового обліку, або вести самостійні регістри податкового обліку. Див Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку на прибуток" ПБУ
 9. Особові рахунки
  регістри бухгалтерського обліку, які відкриваються в органах казначейства, призначені для обліку бюджетних зобов'язань, прийнятих грошових зобов'язань, обсягів фінансування та касових видатків з метою відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та
 10. журнально-ордерної форми ОБЛІКУ
  регістрах - журналах-ордерах, які ведуться по кредитом бухгалтерських рахунків, і допоміжних до них відомостях, складених за дебетом рахунків. При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання статистичного та аналітичного
 11. Аналітичні регістри податкового обліку
  регістри податкового обліку - зведені форми систематизації даних податкового обліку за звітний (податковий) період, згрупованих у відповідності з вимогами НК, без розподілу (відображення) по рахунках бухгалтерського обліку. Дані податкового обліку - дані, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про
 12. 3.7.3. Порядок складання розрахунку податкової бази
  регістр податкового обліку - «прибуток від реалізації». 3. Розшифрувати регістр податкового обліку - «сума позареалізаційних
 13. 1.13.2. Облік матеріальних запасів
  регістрах аналітичного обліку шляхом зміни мат.-отв. особи на підставі документів: вимога-накладна, меню-вимога на видачу продуктів харчування, відомість видачі МЦ на потреби установи, шляховий лист і
 14. Документування господарських операцій
  державні архіви . Питання для самоконтролю: 1. Дати поняття документа бухгалтерського обліку. 2. Назвати регістри документів. 3. Перерахувати терміни зберігання документів.
 15. § 4. НАЙВАЖЛИВІШІ економічними угрупованнями І СИСТЕМА ПОЗНАЧЕНЬ У СТАТИСТИКОЮ
  державні підприємства (42); муніципальні підприємства (43); підприємства громадських об'єднань (44); підприємства споживчої кооперації (45); індивідуальні (сімейні) приватні підприємства (із залученням найманої праці) (46); акціонерні товариства відкритого типу (47); акціонерні товариства закритого типу, товариства і товариства (48); виробничі кооперативи (52);
 16. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
  державне мито. У звітно-розрахункової документації відображаються терміни, оподатковуваний база, пільги, сума податку і т. д. Звітно-розрахункова документація підприємства підписується директором і головним бухгалтером, декларація про отримані доходи - самим фізичною особою. Документація здається в податкові інспекції, як правило, за місцем знаходження (проживання) платника податків. Порядок
 17. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  державної статистики регулярного побудови великої макроекономічної моделі - СНС. Ці нові завдання органів державної статистики зумовили необхідність перетворення Науково-експертної ради Держкомстату РРФСР в 1991 р. в Науково-методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр..
 18. Глава 28.
  Регістра-ції зобов'язань. Іншими словами, гроші являють собою міру, на основі якої здійснюються економічні угоди. Діяльність Центрального бан-ка в чомусь нагадує діяльність Бюро стандартів, оскільки обидві організа-ції повинні забезпечувати надійність використовуваних нами одиниць виміру. Ко-ли Центральний банк збільшує пропозицію грошей і викликає таким чином
© 2014-2022  epi.cc.ua