Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Гіперінфляція і суспільство


Гіперінфляція руйнує реальну вартість всехномінальних активів, тобто тих активів, чия вар-тість встановлена в грошовому вираженні. Звичайні-ної жартом під час гіперінфляції в Германіібила жарт про жінку, яка пішла по мага-нам, взявши з собою корзину, повну паперових денег.В магазині вона відійшла на хвилину від кошика, Акогда повернулася, корзина була вкрадена, але деньгіосталісь недоторканими.
Втрачають вартість не тільки гроші, але і всі ак-тиви, зафіксовані в номінальному вираженні: урядові облігації, ощадні рахунки, пенсії та страхові поліси. Вартість будь-якого кон-тракту, не включав пункт про його індексації сучетом зростання цін, - а таких контрактів у Герма-ванні було мало - практично ставала равнойнулю. Якщо ви повинні мені 1 дол або навіть 10000долл. в ситуації, коли ціни ростуть в 20 млн. разів, це означає, що вартість боргу стає в ре-альному вираженні майже нульовий. Але це такжеозначает, що будь-яка людина, який трудився в теченіемногіх років, щоб заробити на забезпечену старість, несподівано стикається з перспективою всепотерять. За один рік вартість заощаджень мно-гих німців перетворилася на ніщо. Людина, которийпокупал державні облігації, сподіваючись за счетпроцентов поступово накопичити багатство, вияв-жива, що втрата значної частини покупець-ної здатності переважує доходи від відсот-ків та облігації вже нічого не варті.

Тут повинні бути задані два питання. По-пер-вих, якщо всі власники номінальних активів (де-шей, облігацій, страхових полісів, пенсій) потер-співали збиток в результаті втрати активами своєї по-купівельної спроможності, тоді хто ж залишився ввиігрише? По-друге, що відбувається з суспільством, якщо нажиті стану в одну мить превращаютсяв ніщо? Перше питання відносно простий особи-ми, що виграли в результаті гіперінфляції, б-ли боржники. Настільки колосальна і настільки неожі-дана інфляція, якою була гіперінфляція в Гер-манії, перерозподіляє багатство від кредіторовілі власників номінальних активів до должнікам.Среді головних боржників була держава, чьіпассіви - гроші та державні облігації-втратили вартість.
Перерозподіл багатства від кредиторів кдолжнікам в таких величезних масштабах, як етослучается під час гіперінфляції, може легко де-стабілізувати суспільство. У разі Німеччині середовищ-ний клас - власники облігацій, грошей, страховихполісов і пенсій - був розорений інфляцією. Етобило сприйнято не просто без оптимізму, а при-вело до зростання підтримки «законності і порядку».
Етшл вимогам, як вважали люди, в наілучшейстепені відповідало тоталітарне правитель-ство. Гіперінфляція більше, ніж будь-який другойфактор, несе відповідальність за прихід до властінацістского режиму в Німеччині.

Гіперінфляція є найбільш драматичним-ським симптомом того факту, що економіка загруз-ла в економічних проблемах або таких конфлік-тах, з якими суспільство не здатне справітьсяпрі існуючій політичній системі гиперін-фляции небезпечна для кожного мужа, которогоесть що втрачати: гарантовану роботу або Ощад-вання, і веде до уряду «законності та по-рядка» ціною втрати політичної свободи і демо-кратії. Коли уряд зазнає невдачі в забезпе-печении прийнятною стабільності цін і розподіл-лення багатства, коли власність, робочі местаі економічна стійкість раптом оказиваютсяпод питанням, це негайно відкриває двері пе-ред тоталітарним урядом. Шанси на етоневелікі при темпах інфляції, складових 5-10ілі навіть 15% на рік, але якщо інфляція достігает200-500% і вище, це часто стає реаль-ністю. У подібних випадках інфляція єнайбільш ефективним барометром неспособностиправительства управляти справами допомогою при-звичним важелів, що полегшує шлях до влади для техполітіческіх сил, які в звичайний час користь-ются презирством общества9.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гіперінфляція і суспільство "
 1. Коментарі
  гіперінфляції, коли до 1923 германська марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися по магазинах, щоб встигнути скористатися необесцененнимі грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській
 2. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  гіперінфляція. Ні емпіричних даних, що помірні темпи інфляції завдають шкоди зростанню (11). Дослідження, розпочате для Англійського банку, вивчило досвід більше ста країн за тридцятирічний період і не виявило будь-яких негативних впливів інфляції на зростання економіки в країнах, де середня інфляція була менше 10% на рік, і лише в країнах, де середня інфляція була набагато більше 10%,
 3. Висновки
  гіперінфляція - 50% на місяць більше 6 місяців (понад 200 % на рік); за ступенем збалансованості - збалансовану і незбалансовану; за ступенем передбачуваності - очікувану і неочікувану, емісійну інфляції). 13. Соціально-економічні наслідки інфляції: зниження загального рівня життя, знецінення заощаджень населення, перерозподіл доходів і багатства, зниження стимулів у
 4. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  гіперінфляція не має: відомий випадок річних темпів зростання цін в 3,8 х1027 (Угорщина, серпень 1945 - липень 1946 р.). Головна ознака гіперінфляції - «відхід» населення від грошей, перехід на «товарні» гроші - альтернативні цінності. В умовах гіперінфляції розвиток виробництва неможливо. Американський економіст Філіп Кеган ввів формальний критерій гіперінфляції: вважати її початком місяць, в
 5. Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі як резервів, а норма обязатель-них резервів 10
  гіперінфляції в деяких країнах - проаналізуєте вплив темпів інфляції на номінальну процентну ставку - Розгляньте витрати інфляції для суспільства Сьогодні в США ви можете купити стаканчик морозива за один-два долари, але 60 років тому такі ціни здалися б щонайменше дивними. У конди-терской містечка Трентон, штат Нью-Джерсі, куди заходила час від часу
 6. Або зовсім недавно в деяких країнах Латинської Америки.
  Гіперінфляції, деякі з них дотримуються думки, що витрати помірної інфляції не так вже серйозні, як це представляється більшості населення. Причини інфляції Ми почнемо розгляд проблеми інфляції зі знайомства з кількісною теорією грошей, яка використовується більшістю економістів для пояснення довгострокових чинників, що визначають рівень цін і темпи їх зростання. 606
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Гіперінфляції і Затов-ріваніі. Це змусило Японію почати докорінну перебудову всієї економіки. {Foto54} В умовах кризи та структурної перебудови на передній план початку висуватися неоконсервативная модель розвитку економіки. Концепція "громадянського благополуччя" трансформувалася в "япон-ську модель суспільства благополуччя". Відмінна риса цієї моді-ли - мінімальні громадські
 8. 10.3. ОБОСТРЕНИЕ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ПЕРШИХ ЕТАПАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ І ЗАХОДИ ЇЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
  гіперінфляцію стало реальним. У Програмі переходу України до ринку головна увага приділялася фінансовим, грошово-кредитним відносинам, податках. Проте вся ця система, особливо на початку перехідного періоду, що не використовувалася як ефективний механізм функціонування ринкової економіки. Широко став практикуватися так званий бартер. У його умо-вах адміністрації заводів і фабрик
 9. Словник термінів
  гіперінфляцію. Інфраструктура - комплекс галузей господарства, обслуговуючих промислове (або яке-небудь інше) виробництво, а також населення. Включає транспорт, зв'язок, торгівлю, матеріально-технічне забезпечення, науку, освіту, охорону здоров'я. Капітал оборотний - частина капіталу, що спрямовується на формування оборотних коштів і повертає протягом одного виробничого циклу.
 10. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  гіперінфляції. У підсумку в лютому 1995 р. ціни перевищили рівень 1990 р. в 3700 разів. Реформатори стверджували, що лібералізація цін створить ринок, який почне регулювати всю економіку, впорядковувати її розвиток. Але інфляція уподібнилася казковому джину, якого випустили з пляшки, і він учинив масу руйнувань і бід. Проте зробити інфляційний процес керованим - це для держави поки
© 2014-2022  epi.cc.ua