Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Форми кредиту


Кредит виступає в двох основних формах: комерційного і банківського кредиту, які розрізняються по складу учасників, об'єктам позичок, динаміці , величиною відсотка і сфері функціонування.
Комерційний кредит - це кредит, що надається одними підприємствами іншим у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу. Знаряддям, засобом комерційного кредиту служить вексель. Вперше він став використовуватися в Італії в XII-XIII ст. Векселі поділяються на прості і переказні. Простий вексель являє собою вексельне зобов'язання, що видається позичальником на ім'я кредитора, із зазначенням місця і часу видачі боргового зобов'язання, суми останнього, місця і часу платежу. Переказний вексель, або тратта - це письмовий наказ однієї особи (кредитора) іншій (позичальнику) про оплату певної суми третій особі або пред'явнику. Особа, яка видає перекладної вексель, іменується трасантом; особа, яка зобов'язана здійснити платіж, - трассатом, а особа, якій передається право отримання грошей, - ремитентом. Об'єкт переказного векселя - товарний капітал.
Мета комерційного кредиту - прискорити реалізацію товарів і одержання укладеної в них прибутку. Відсоток по ньому, що входить в ціну товару і в суму векселя, нижчий, ніж за банківським кредитом, мета якого - отримання прибутку з позик (позиками, кредитами).
Розміри цього кредиту обмежені величиною резервних (вільних) капіталів, наявних у підприємців.
Банківський кредит надається власниками грошових коштів - банками, спеціальними кредитними установами - позичальникам у вигляді грошових позик. Об'єкт банківського кредиту - грошовий капітал. Банківський кредит обслуговує і накопичення капіталу, перетворюючи в нього заощадження всіх верств суспільства.
Для сучасної ринкової економіки характерне переплетення комерційного та банківського кредитів. Це проявляється при кредитуванні не тільки підприємств, але і споживачів.
Споживчий кредит надається приватним особам. Його об'єктами є зазвичай товари тривалого користування (меблі, автомобілі, холодильники, телевізори тощо), різноманітні послуги.
Споживчий кредит виступає у формі кредиту комерційного (продаж товарів з відстрочкою платежу через роздрібні магазини) і банківського (надання позик кредитними установами на споживчі цілі). У ряді випадків банки укладають угоди з магазинами, які продають товари в кредит клієнтам банків. При цьому банки відразу оплачують магазинах готівка за продані товари, а покупці поступово погашають позику банку. Максимальний термін споживчого кредиту - три роки.
Різновидом споживчого кредиту є довгострокові (на дуже тривалий термін) позики Приватним особам на придбання або будівництво жител (іпотечний, житловий кредит). У Росії споживчий кредит тільки починає розвиватися, насамперед у продажу автомобілі, придбанні і будівництві житла.
Державний кредит - сукупність кредитних відносин, в яких і позичальниками, і кредиторами виступають держава і місцеві органи влади. Вони запозичують кошти на ринку позикових капіталів шляхом випуску позик через фінансово-кредитні установи. Доходи від внутрішніх позик стали другим після податків джерелом фінансування державних витрат. Одночасно держава є кредитором, особливо низькорентабельних, але необхідних для відтворення галузей (житлове будівництво, інфраструктура, сільське господарство тощо)
Міжнародний кредит - рух і функціонування позичкового капіталу між країнами. Кредитні відносини існують не тільки всередині кожної країни, а й між державами, їх компаніями і банками як одна з форм міжнародного руху капіталу (див. гл. 36).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форми кредиту "
 1. Висновки
  форми грошей: неповноцінні, паперові, металеві (золото, срібло), кредитні, електронні. 2. Функції грошей, що виражають сутність грошей: міра вартості (порівняння), засіб обігу, засіб накопичення (заощаджень і утворення скарбів), засіб платежу, світові гроші. Від функції міра вартості слід відрізняти масштаб цін - фіксоване законом вагова кількість золота, прийняте в
 2. Терміни і поняття
  кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель, банкнота, чек Демонетизація золота Грошовий ринок: обліковий, міжбанківський, валютний Фінансовий ринок Механізм грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші
 3. Запитання для самоперевірки
  форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти харчування, б) товари тривалого користування; в) золоті прикраси; г) готівкові гроші. 12. Експансіоністська
 4. Кредитна система
  форми кредиту. Кредитна система як сукупність фінансово-кредитних інститутів акумулює вільні грошові капітали, доходи і заощадження різних верств населення і надають їх в позику фірмам, уряду і приватним особам. Відзначимо, що кредитна система тісно пов'язана з грошовою, тому часто говорять про їх сукупності - грошово-кредитній системі. Основою кредитної системи
 5. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  форми кредиту. За 80-і рр.. в США така заборгованість зросла в 2,6 рази (з 1,4 до 3,7 трлн дол.), а чистий дохід населення - в 2 рази. Основна частина американських споживачів - населення у віці до 65 років з доходами до 50 тис. дол. на рік (такий дохід має кожна п'ята сім'я) - витрачає зараз 20% свого бюджету на відшкодування заборгованості за кредит. За несплату кредиту в 1990 р. 17,7 тис.
 6. § 46. Кредит і кредитна система
  форми кредиту Сутність кредитної системи та її структура. З точки зору економічних зв'язків і відносин кредитна система є сукупністю кредитних відносин, форм кредиту і методів кредитування. Її основні суб'єкти - спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути: страхові та інвестиційні компанії, пенсійні та благодійні фонди, ощадні установи та ін
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми кредиту і визначте сутність банківського кредиту. 9. Які основні виду банківського
 8. 7.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЙОГО ФОРМИ
  форми кредиту. 1. Банківський кредит. Кредиторами виступають тільки спеціалі-зірованние банківські організації, що мають ліцензію на здій-вление кредитних операцій. У ролі позичальника кредиту виступають господарств суб'єкти. Інструментом кредитних відносин виступила-Пает кредитний договір. Дохід за цією формою кредиту поступає в ві-де позичкового відсотка. 2. Комерційний кредит. Дана форма
 9. Питання для самоперевірки
  форми кредиту Ви знаєте? 2. Якою є сучасна структура кредитної системи? Дайте поняття кредит-ної системи. 3. Які функції виконують банки, а також небанківські фінансово-кредитні організації? 4. Охарактеризуйте роль Центрального банку і назвіть виконувані ним функції. 5. З яких операцій складається діяльність комерційних банків? 6. Які види пасивних і активних операцій
 10. § 1. КРЕДИТ І ЙОГО СУЧАСНІ ФОРМИ
  форми: а) споживчий кредит (продаж окремим особам товарів через роздрібні магазини з відстрочкою платежу, подання банками позики на споживчі цілі), б) іпотечний кредит (довгострокова позика під заставу нерухомості - землі, будівель), в) міжгосподарський кредит (випуск підприємствами та організаціями для надання один одному акцій, облігацій та інших цінних паперів); г)
© 2014-2022  epi.cc.ua