Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Еволюція власності на Заході

Формування ефективних економічних структур вимагає часу.
Діалектичний процес розвитку власності на Заході зажадав кількох століть. При цьому спостерігалося поступальний рух від монополізму індивідуальної до часткової та спільної власності.
Динаміка суспільного розвитку обумовила формування і розвиток в XVI-XIX ст. в країнах Західної Європи економічного ладу, заснованого на пануванні приватної власності на засоби виробництва і результати праці. Він отримав назву класичного капіталізму, найбільш повно втілив принципи приватного підприємництва, заснованого на використанні найманої праці.
Промислова революція завершила перехід від феодального до приватновласницької капіталістичному виробництву.
Наступні значні зміни в матеріальному базисі суспільства, пов'язані з розвитком НТР, зумовили процеси усуспільнення виробництва, результатом чого з'явився перехід в останній третині XIX - початку XX в. від одноосібного до корпоративного капіталізму.
Відбуваються при цьому процеси концентрації та централізації капіталу з'явилися основою освіти спочатку промислових, потім на їх основі і відповідно до потреб суспільного розвитку - банківських монополій.
Їх об'єднання і зрощування призвело до формування фінансового капіталу. Це нова віха у розвитку капіталізму, істотно змінила систему власності і всю систему виробничих відносин. Основною "фігурою" нового етапу розвитку стає монополія. Відбувається перехід від домінування в економіці приватної до переважанню часткової, а пізніше і спільної власності.
Найбільш поширеною формою часткової власності в багатьох країнах з'явилися акціонерні товариства, що розташовують об'єднаної власністю. Діяльність акціонерних товариств найчастіше організовують менеджери - наймані керуючі, що працюють за контрактом.
До кінця XIX - початку XX ст. практично повсюдно проводилася політика невтручання держави в економіку. Однак збереження такої політики в XX в. представилося неспроможним, відповідно, багато держав змінили своє ставлення до економіки.
Розвиток науково-технічної революції, з одного боку, з іншого - загострення внутрішніх протиріч, неможливість вирішення цілого ряду проблем - зайнятості, соціальних та інших проблем на рівні окремих або інтегрованих господарств зажадали активного втручання держави в економіку .

"Вододілом" між монополією і державною монополією з'явилася Перша світова війна. В. І. Ленін відзначав, що до війни існувала монополія, після війни - державна монополія.
На практиці політика державного управління економікою була реалізована в США і низці інших країн у 30-50-і рр.., Вона отримала назву кейнсіанської революції.
Разом з тим в 60-70-і рр.. досить очевидною стає нееффектів-ність і переважно державного регулювання економіки навіть в найбільш розвинених країнах, з'являється необхідність у соціалізації економіки, стимулюванні приватного інтересу та приватного підприємництва. Це обумовлює тенденцію до роздержавлення власності, яка в багатьох країнах здійснюється в різних формах її приватизації.
Таким чином, процеси трансформації власності привели до формування та співіснуванню в сучасних західних країнах різних модифікацій приватної та державної власності, розвитку на базі їх поєднання змішаних економік.
У країнах з переважанням державної власності мало місце рух у протилежному напрямку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еволюція власності на Заході "
 1. Частина 1. Захоплююче життя ТЕХНОЛОГІЙ: ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ
  еволюцію. Після опису в першому розділі основних характеристик цієї еволюції в традиційному її розумінні, у другому розділі виявляються і аналізуються ключові особливості інформаційних технологій, пов'язані зі спрощенням і розширенням комунікацій. Третя глава описує найбільш фундаментальна зміна людської еволюції, що викликається широким поширенням інформаційних технологій, -
 2. Глава 20. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття
  еволюції власності. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX-початку XXI ст. Мета теми - розкрити найважливіші зміни в економічній системі капіталізму до початку третього тисячоліття та основні тенденції її подальшої
 3. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньоекономічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Фактори, що впливають на хід економічного розвитку руських земель.
 4. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  еволюції. Господарсько-технічні досягнення. Неолітична революція. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. Особливості господарства давньосхідних товариств. Античне рабовласництво. Зовнішньо-економічна діяльність. Причини занепаду та загибелі рабовласницької-ської системи. Особливості первісної економіки у східних слов'ян. Факто-ри, що впливають на хід економічного розвитку російських
 5. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 6. Список літератури
  еволюції капіталізму (Захід і Схід). - М.: Інститут вос-токоведенія РАН, 1998, сс. 143? 162. 7 В.І. Ленін. Повне. зібр. соч., т. 34, с. 192. 8 Г.К. Широков. Указ. соч., с. 79? 101. 9 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 16, с. 154. 10 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, с. 660. 11 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, с. 659. 12 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 214. 13 К. Маркс і Ф.
 7. Глава 17. Державне регулювання економіки
  еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки щодо державного регулювання
 8. Список літератури
  еволюції капіталізму (Захід і Схід). ? М.: Інститут сходознавства РАН, 1998. С. 55, 56. 15. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 20. С. 203. 16. Н.М. Карамзін. Історія держави Російського в 12-ти томах. Т. 5. ? М.: Наука, 1993. С. 209. 17. Л.А. Гордон, Е.В. Клопов. Що це було? Роздуми про передумови та підсумки того, що сталося з нами в 30-40-і роки. ? М.: Политиздат,
 9. 1.3. Технологічний прогрес
  еволюції типу розвитку - технологічного - повністю заступило від людини процес його власної зміни, зробило біологічну еволюцію похідною від інших, значно більш швидких видів людської еволюції. При цьому слід відразу ж підкреслити, що, говорячи про вплив технологій на суспільство, ми тим самим автоматично розглядаємо тільки панівні технології, що носять не № 100. Контрреволюція в економічній політиці країн Заходу в 1970-80-ті роки
 10. власності на капітал державного підприємства приватним особам або акціонерним товариствам. У результаті приватизації зміцнюється малий і середній бізнес. У більшості випадків лібералізація економіки, повернення до приватної власності привели до економічного зростання та підвищенню добробуту
  Проблемні питання
 11. власності? 2. Чому Росія в XX столітті двічі опинилася в стані перехідної економіки, тобто зміни однієї форми власності на іншу? 3. У чому специфіка перехідної економіки Росії кінця XX в.? Чому курс проведення ринкових реформ ми розглядаємо як нав'язаний? Хто його нам нав'язав? 4. У чому суть концепції переходу України до ринкової економіки? 5. Чому концепція
  собственности? 2. Почему Россия в XX столетии дважды оказалась в состоянии переходной экономики, т. е. смены одной формы собственности на другую? 3. В чем специфика переходной экономики России конца XX в.? Почему курс проведения рыночных реформ мы рассматриваем как навязанный? Кто его нам навязал? 4. В чем суть концепции перехода России к рыночной экономике? 5. Почему концепция
© 2014-2022  epi.cc.ua