Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Еластичність попиту по доходу


Як ми обговорювали в гол. 3, зміни в рівні дохо-так споживачів змінюють обсяг попиту на любойтовар або вид послуг при всіх цінах і, таким обра-зом, зрушують криву попиту. Чутливість об'єк-ема попиту до змін у доході, тобто предельнаявелічіна зсуву кривої попиту при зміні до-ходу, вимірюється за допомогою еластичності спросапо доходу.
Про Еластичність попиту по доходу - етопроцентное зміна обсягу попиту, викликаний-ве 1-процентним збільшенням доходу.
Еластичність попиту по доходу розраховується сле-дмуть чином:
Еластичність
попиту=(4)
по доходу
У гол. 3 ми обговорювали різницю між нормальниміі нижчими благами, або товарами. Обсяг попиту нанормальное благо збільшується з ростом доходу, тоді як попит на нижче благо падає з ростомдохода Ці групи благ, або товарів, можуть битьохарактерізовани за допомогою еластичностей спро-са на них по доходу.
ТАБЛИЦЯ 5-6. Еластичності і перехресні
еластичності за ціною Еластичність попиту з урахуванням ціни м'яса риби тютюнових виробів МясоРиба 0,480,06 0,010,72. -0,04-0,03 Джерело А. Р. Batten, «Consumer Demand Functions under Conditions ofAlmost Additive Preferences », iconometnca, January-April 1964, Table XY.
Про Нормальним благом (товаром) називаюттакой товар, для якого еластичність спросапо доходу позитивна. Нижче благо - етотакое благо (товар), для якого еластічностьспроса по доходу негативна.
Які блага є нижчими? З ростом доходапотребітелі прагнуть переключитися на більш ка-кількісний зразки всіх видів благ - з дешевихботінок на дорожчі, з дешевих м'ясних кот-років на натуральні біфштекси, з пальто з сукнана хутряні. Отже, швидше за все іменнонізкокачественние варіанти будь-якого товару є-ються нижчими благами в економічному сенсі. Сростом доходу обсяг попиту на ці товари реальносокращается.
Поняття еластичності попиту по доходу являетсяполезним для проведення ще одного істотно-го відмінності - між предметами розкоші і перед-метамі першої необхідності.
Про Предмети розкоші мають еластічностьспроса по доходу більше 1.
Предмети першої необхідності мають еластичність попиту прибутк менше 1.
Якщо еластичність попиту по доходу перевищує 1, то приріст доходу на 1% збільшує обсяг спросаболее ніж на 1% за інших рівних умовах. Пріфіксірованних цінах це означає, що загальна сум-ма витрат на даний товар також возрастаетболее ніж на 1%. Таким чином, частка споживач-ських витрат, що припадають на предмети Роско-ши, зростає з ростом доходу Тут термінологія від-ражает той факт, що багаті люди витрачають большуюдолю своїх доходів на предмети розкоші, ніж бід-ні Хутряні пальто і натуральні біфштекси-це предмети розкоші. У відповідності з тими жедоводамі частка споживчих витрат, приходячи-щаяся на предмети першої необхідності, такі, як шкарпетки і хліб, падає з ростом доходу Це озна-чає, що бідні в загальному витрачають велику частинусвоїх доходів на предмети першої необхідності, ніж багаті У міру того як країна стає
85ТАБЛІЦА 5-7. Реакція попиту на зміни в доході: підсумкова характеристика
Тип товару
ЕластічностьОпределяющая характеристика, по доходу
Зростання доходу означає,
що частка в бюджеті Приклад

Нормальні товари
Предмети розкоші
Предмети первойнеобходімостіНізшіе товари
Обсяг попиту зростає з ростом
доходаОб'ем попиту зростає більшою
пропорції, ніж доходОб'ем попиту зростає в меншій
пропорції , ніж доходОб'ем попиту падає з ростом
доходу
Позитивна Може рости або
падатьБольше 1 Зростає
Менше 1 Падає
Негативна Падає
Одяг
Спортивні товари
Піша
Взуття нізкогокачества

багатшими, галузі, що виробляють нижчі (дешеві інізкокачественние) товари, скорочуються, галузі, що виробляють предмети першої необхідності, ростуть темпом нижче середнього, а галузі, виробляючи-щие предмети розкоші , ростуть темпом вище середовищ-нього.
«Предмети першої необхідності» і «предметироскоші» - це приклади виразів, використовую-трудящих в повсякденній мові для позначення многіхвещей, але мають точні значення на язикеекономіческой теорії.
Щоб уникнути путаніциімейте на увазі, що економічне значення етіхпонятій не поширюється за межі толькочто даних нами визначень. Таким чином, пі-то і сигарети є предметами першої необ-хідності на мові економіста, навіть при тому, чтоони навряд чи необхідні для фізичного виживання ня.
У табл. 5-7 підсумовано взаємозв'язку між з-менениями обсягу попиту та змінами доходу, які були визначені в цьому параграфі
У табл 5-8 даються оцінки еластичностей по до-ходу для різноманітних товарів і послуг. Обратітевніманіе, що транспортні засоби тут перед-
ТАБЛИЦЯ 5-8. Значення еластичностей попиту по доходу
Товар або послуга
Еластичність за доходом
0,77
0,82
1,10
0,89
1,90
3, 6
3,7
2,8
Піша
Одяг
Транспортні засоби
Проживання
Медичне обслуговування
Приладдя туалету
Спортивні товари
Послуги таксі
Джерела E. Lazear and R. Michael, «Family Size and the Distribution ofReal Per Capita Income», American Economic Review, March 1980, Table Комерсант, H Houthakker and L. Taylor, Consumer Demand in the United States, Harvard University Press, 1970, Table 3i
стають в якості предметів розкоші; це, кромевсего іншого, відображає можливість градації отавтобуса до «Роллс-Ройса». Їжа і дах являютсянормальнимі благами, а не предметами розкоші, так як їх еластичності по доходу позитивні, але менше I9. Таблиця показує, що некотороечісло благ має досить високі еластічностіпо доходу, включаючи такі очевидні предмети ро-скошено, як коштовності, поїздки на таксі іспортівние товари. Еластичність за доходом, равная3, 7 для спортивних товарів, означає, наприклад, що з ростом доходу на 1% обсяг попиту на спор-тивні приналежності зростає на 3,7%. Як свідчать ці дані, виробництво спортив-них товарів стрімко зросла в последнеевремя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еластичність попиту по доходу "
 1. Величина і характер зміни попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 2. Отже, сукупна виручка (результуюча ціни та кількості товару) збільшується.
  Еластичною кривою попиту призводить до зменшення обсягу попиту, щодо більшого, ніж зміна ціни. Отже, сукупна виручка (результуюча ціни та кількості товару) зменшується. У нашому випадку збільшення ціни з $ 4 до $ 5 призводить до зменшення обсягу попиту з 50 до 20 одиниць, а загальний дохід скорочується з $ 200 до $ 100. 120 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює
 3. Бетховена або запису клас-січеской музики в цілому.
  Еластичністю за ціною характеризує-ся попит відрядних і відпускників при збільшенні ціни квитків з $ 200 до $ 250? б. Чому попит на квитки людей, відправляю-трудящих у відпустку, може відрізнятися від попиту людей, що їдуть у відрядження? 3. Припустимо, ваш попит на компакт-диски ха-теризується такими даними: ЦІНА, В $ ОБСЯГ ПОПИТУ (ДОХІД-$ 10 000) ОБСЯГ ПОПИТУ (ДОХІД - $ 12
 4. 31). 780 Глосарій Економія, обумовлена масштабом (economies of scale), - скорочення середніх сукупних
  попиту та пропозиції при зміні однієї з його детермінант (гл. 5). Еластичність пропозиції за ціною (price elasticity of supply) - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Рас-зчитується як відношення обсягу пропозиції, вираженого у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках (гл. 5). Еластичність попиту по доходу (income elasticity of
 5. Еластичність попиту по доходу
  еластичності попиту може бути вибрана не тільки ціна, але і інші економічні змінні. Еластичність попиту по доходу вимірюється як відношення зміни попиту на товар до зміни доходів споживачів. Вимірявши еластичність по доходу, можна визначити, чи відноситься даний товар до категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна
 6. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 7. Глосарій
  еластичності попиту - відношення процентної зміни в попиті до процентної зміни ціни Кредит - рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається в позику на умовах повернення за плату у вигляді відсотка Кредитна система - сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування або сукупність кредитно-фінансових інститутів Кредитно-фінансові інститути
 8. Глава 5 Еластичність попиту та адаптації ринку
  еластичності, з яким у багатьох ситуаціях зазвичай мають де-ло економісти. У цих ситуаціях важливе значеннямають кількісні величини, а поняття еластичності використовується для поглиблення нашого по-нимания процесу адаптації ринку до ізмененіямв основних чинниках, що визначають попит і перед-ложение. Обговорення починається з еластічностіспроса за ціною - показника чувствітельностіоб'ема попиту на
 9. Як максимізувати загальну велічінудохода
  еластичністю попиту і ре-док впливу змін піни на оббиту вели-чину витрат. Загальна величина витрат на товар , предсгавля-ющая собою добуток ціни та кількості (обсягу попиту), дорівнює площі прямокутника OPAAQA в тому випадку, коли пенаравняется РА. Коли ціна падає до Рв, сумарні витрати на те-вар змінюються на величину різниці між кольоровий (+) об-ласті і сіркою (-)
 10. Резюме
  еластичність спро-са, вимірює чутливість обсягу попиту на товарка зміни ціни даного товару Вона определяетсякак відношення процентної зміни обсягу спро-са до процентному зміни ціни. 2. Значення еластичності попиту за ціною вздовж лінійної (прямолінійною) кривої попиту змінюється. Онависока при високій ціні і низька при низькій ціні 3. Якщо еластичність попиту перевищує 1, то
© 2014-2022  epi.cc.ua