Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Еластичність заміщення факторів виробництва і рівноважний зростання

Як уже зазначалося, умова стійкого зростання в моделі Солоу - Свана можна представити у вигляді наступного рівняння: so = n; в ньому екзогенно задані s і п, а а знижується в міру зростання капіталоозброєності праці

Тому графічно процес руху до стійкого економічного зростання можна змалювати таку картину, як показано на рис. 14.11. оскільки so-n = j), то відстань між зображеними на цьому малюнку лініями представляє темп приросту капіталоозброєності праці.

Стійкість зростання в моделі Солоу - Свана

Мал. 14.11. Стійкість зростання в моделі Солоу - Свана

Так як п> 0, а а -> оо при | / -> 0 і а -> 0 при | / - »оо, то існує єдина точка стійкого рівноважного зростання з незмінними значеннями капиталовооруженности праці та продуктивності капіталу. Це - властивість технології, яка відображається виробничою функцією Кобба - Дугласа.

Специфіка технології (залежно витрати - випуск) характеризується еластичністю заміщення факторів виробництва

де е - коефіцієнт еластичності заміщення, який показує, на скільки відсотків повинна змінитися капиталовооруженность праці при зміні ставлення граничних продуктивностей праці і капіталу на 1%, щоб випуск не змінився. В технології Кобба - Дугласа 8 = 1.

У найбільш загальному вигляді технологія виробництва відображається виробничою функцією з постійною еластичністю заміщення

Еластичність заміщення факторів виробництва при такій технології визначається за формулою 8 = 1 / (1 - р). Коли р -> 0, тоді у -> у = AKbl} ~b; якщо р - » - оо, то у -> у = Min {bK, (l- b) N}.

Середня продуктивність капіталу при технології з постійною еластичністю заміщення факторів

якщо 0 < р < 1, т. Е. 8 > 1, то lima = Ь1 / р > 0 і limso = sb1 / P > 0.

J / -> оо

Якщо limsa = sbA р > П, то на відміну від варіанту, представленого на

у- »оо

Мал. 14.11, крива so не перетинається з прямою п. Це означає, що при технології з 8 > 1 в зростаючій економіці встановиться динамічна рівновага з постійним темпом приросту капіталоозброєності і продуктивності праці.

приклад 14.4

У початковий період К = 80; N = 10; темп приросту населення п = 0,05; норма заощаджень 5 = 0,25; виробнича функція

еластичність заміщення факторів виробництва якої дорівнює е = 1 / (1 - 0,8) = 5. Динаміка економічних показників в умовах неокласичної моделі зростання представлена на рис. 14.12 і в табл. 14.9.

Рівноважний зростанні зростаючої КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ праці

Мал. 14.12. Рівноважний зростанні зростаючої КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ праці

Таблиця 14.9. Динамічна рівновага при зростаючої капиталовооруженности і продуктивності праці

t

N

До

У

Ч

V

0

10

80

34,8

8

3,5

1

10,5

88,7

38,1

8,4

3,6

2

11,0

98,2

41,7

8,9

3,8

3

11,6

108,7

45,7

9,4

3,9

4

12,2

120,1

50,0

9,9

4,1

5

12,8

132,6

54,7

10,4

4,3

96

+1082

268 043

87 215

248

80,6

97

1136

289 847

94 260

255

83,0

98

+1193

313412

101 872

263

85,4

99

тисячі двісті п'ятьдесят дві

338 880

110 095

271

87,9

100

1315

366 403

118 979

279

90,5

Якби технологія виробництва національного доходу відображалася виробничою функцією

еластичність заміщення факторів виробництва якої дорівнює е = 1 / (1 + 0,8) = 0,56, то динамічна рівновага встановилося б при стабільних значеннях q = 1,636; у = 8,181 (рис. 14.13 і табл. 14.10).

Динамічна рівновага при технології, яка відображається виробничою функцією CES з постійною КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ праці

Мал. 14.13. Динамічна рівновага при технології, яка відображається виробничою функцією CES з постійною КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ праці

Таблиця 14.10. Динамічна рівновага при технології, яка відображається виробничою функцією CES з постійною КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ і продуктивністю праці

t

N

До

У

Ч

V

0

10

80

16,3

8

1,632

1

10,5

84,1

17,1

8,008

1,632

t

N

До

У

<?

V

2

11,0

88,4

18,0

8,015

1,632

3

11,6

92,9

18,9

8,022

1,633

4

12,2

97,6

19,8

8,029

1,633

5

12,8

102,6

20,8

8,035

1,633

96

+1082

8847

1770

8,18

1,636

97

1136

9290

1859

8,18

1,636

98

+1193

9754

1951

8,18

1,636

99

тисячі двісті п'ятьдесят дві

10 242

2049

8,18

1,636

100

1315

10 755

2151

8,18

1,636

 1. Хайєковські форми і кейнсіанські розміри
  Англійської аудиторії було чуже використання трикутної конструкції в якості основи для макроекономічного теоретизування, зокрема для пояснення природи підйомів і спадів. Спроба Хай- ска уявити теорію циклічного зміни виробництва за допомогою трикутників і з урахуванням межчасовий переваг спочатку
 2. Характеристики нульового порядку, характеристики першого порядку
  Кожній функції / зіставляються її значення в спостерігалися точках х (?) = (Х, (?)> х "{()). Дана характеристика відображає наявність у функції асимптот і показує, який максимальний обсяг випуску при необмеженому зростанні одного з факторів (якщо Х2 / обсяг випуску необмежено зростає). Значення
 3. Грошовий мультиплікатор
  Повна модель мультиплікації грошей будується з урахуванням відтоку частини грошей з депозитів у готівку. Грошова база (гроші підвищеної потужності) (В) - це банківські резерви (R ) Плюс готівку, яка звертається поза банками (С): Уподобання населення щодо форми зберігання грошей впливають
 4. Глобалізація і національна економіка, сучасне світове господарство
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти глобальної економіки; вміти - аналізувати форми прояву інтерналізації господарського життя в національній економіці; володіти - навичками дослідження різних підходів до розуміння сутності та основних рис процесів
 5. Гіпотеза Фріша - Слуцького
  Гіпотеза Фріша - Слуцького є основою для економетричного аналізу бізнес-циклів. Вона показує, чому і як виникає бізнес- цикл. Відповідно до гіпотези існують імпульси, поширення яких запускає бізнес-цикл, сприяє зростанню економіки або її падіння. Наведемо приклади. Спусковим механізмом іпотечної
 6. Гедонічні індекси
  Більш загальним і ефективним методом вирішення проблем, пов'язаних зі змінами якості, є використання оціночних значень цін, одержуваних з гедоничних регресійних рівнянь. Гедонічні регресивні рівняння пов'язують спостережувані ринкові ціни різних моделей товарів з певними ціноутворюючими
 7. Функція Кобба - Дугласа
  Тут також використовується кілька систем передумов, що виділяють клас функцій Кобба - Дугласа серед двічі диференційовних функцій від двох змінних: а) еластичності випуску за факторами постійні: Рішенням цієї системи диференціальних рівнянь в приватних похідних першого порядку є клас функцій
 8. Фіскальна стійкість, сеньйораж і інфляція
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати визначення платоспроможності; фактори, що впливають па платоспроможність держави в короткостроковій і довгостроковій перспективі; поняття сеньйоражу стосовно способів фінансування державного боргу; модель Кейган (учасники
© 2014-2022  epi.cc.ua