Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

21. Економіка Росії в XVIII в.


Досить складним і суперечливим періодом в російській економічній історії став XVIII в. У першу половину століття продовжував панувати кріпосницький лад. Навіть досить великі реформаторські зміни в економіці країни не тільки не послабили, а, навпаки, посилили кріпацтво. Однак значне зростання продуктивних сил, формування великих промислових підприємств та інші фактори в ході реформ Петра I створили умови для принципово нових процесів в економіці країни.

Дійсно, XVIII в. стало століттям модернізації Росії. Починаючи з епохи Петра Великого країна вступила на шлях переходу від традиційного аграрного суспільства до індустріального. Модернізація зачепила всі сфери суспільного життя: політику і економіку, суспільне життя та ідеологію, право і культуру.
Активізувався втручання держави в економіку. Визначилися національні пріоритети.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. Економіка Росії в XVIII в. "
 1. Питання до заліку
  економіки. Загальне та особливе в економічному розвитку історії народ-ного господарства. 2. Метод пізнання економічних явищ. Місце історії економіки в системі економіч-ських наук. 3. Зародження капіталістичних ринкових відносин в надрах феодалізму. 4. Великі географічні відкриття XV-XVII ст.: Передумови, роль в первісному накопиченні капіталу і формування колоніальних систем.
 2. Коментарі
  економіки, особливо Коперником. Маклеод сформулював його таким чином: найгірша форма валюти в обігу регулює цінність всієї валюти і витісняє з обігу всі інші форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з
 3. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного розвитку. Теорії циклічності і види
 4. 3. Інфляція: типи, причини, наслідки
  економіки країни це не привело. Срібло - завжди срібло, і навіть якщо монет начеканіть більше, ніж необхідно для покупок, що залишилися на руках гроші осідають як скарб. Інша справа при паперовому зверненні. Тут гроші лише символ, а не реальне багатство. Виконати їм функцію скарбу неможливо. Набагато кращий спосіб збереження заощаджень - покупка нерухомості або коштовностей.
 5. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  економікою, а не навпаки. Економісти австрійської школи свідомо це ігнорують, розглядаючи мотиви тих чи інших дій лю-дей як визначального джерела. У зв'язку з цим і самі економічні категорії в роботах австрійської школи отримують абсолютно неправдиву трактування. Візьмемо поняття вартості. Воно підміняється поняттям цінності. За вченням австрійської школи, потрібно розрізняти
 6. Глосарій
  економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної
 7. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне законодавство і розвиток акціонерних товариств. Становлення бір-жевой системи. Досвід господарських
 8. Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
  Економіки і зайнятості населення. Розвиток фінан-совою системи. Країни-лідери та їх економічна роль у світі. Господарський розвиток Росії в 1830-1860 рр.. Передумови і умо-ви промислового перевороту. Основні проблеми та протиріччя індустріального розвитку в кріпосницьких умовах. Методи стиму-лювання сировинного та сільськогосподарського експорту. Причини від-ставання Росії. Структурний
 9. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні
 10. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  економіки розумілася її ілюстративна роль. В Англії одним з основоположників історії економіки був Ар-Нольде Тойнбі, головна праця якого "Промисловий переворот в Англії в XVIII в." Став одним з перших досліджень британського промислового розвитку. На відміну від інших економістів А.Тойнбі відзначав таку важливу функцію нової науки, як світоглядну. Його співвітчизник і сучасник
© 2014-2022  epi.cc.ua