Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

2.1. Економічна роль держави


Питання про економічну роль держави придбав в даний час ключове значення. Від його рішення багато в чому залежить подальша доля країни: чи зуміє вона в прийнятні терміни вийти з найглибшої економічної кризи; що буде з економічними реформами; чи вдасться в найближчому майбутньому створити сучасну економічну систему, що забезпечує динамічне та ефективний розвиток економіки і підвищення добробуту народу?
При обговоренні та вирішенні цього питання, безумовно, повинні бути прийняті до-увагу вся сукупність специфічних особливостей країни, її традиції та сучасні умови, але перш повинні бути враховані общіе1 тенденції сучасного світового розвитку, становлення но- вої цивілізації, в ході якого істотно, якщо не докорінно, змінюється роль держави.
У всякому разі потрібне серйозне критичне переосмислення традиційних уявлень з цієї проблеми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Економічна роль держави "
 1. § 2. Бюджет держави та її роль у перерозподілі та використанні доходів
  економічного зростання та зайнятості
 2. Глава 18. СУЧАСНІ ШКОЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПРО державне регулювання економіки
  економічній науці існує кілька напрямків, що характеризують роль держави в економіці. Між ними є спільність і відмінності. Загальне полягає в тому, що вони виходять з важливості ринкової економіки. Відмінності полягають в неоднакових точках зору на економічну роль держави. Кейнсіанці, інституціоналісти дотримуються концепції змішаної економіки. Монетаристи, прихильники теорії
 3. Лекція 15 Тема: макроекономічної рівноваги. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  економічної рівноваги; - теорії макроекономічної рівноваги; - роль держави в регулюванні
 4. Проблемні питання
  економічна сила держави? 5. Чи вважаєте ви державний сектор економіки ефективним? Чи повинен зростати державний сектор в ринковій економіці? 6. Чи бере участь держава в кругообігу доходів і витрат у змішаній економіці? Якщо «так», то графічно покажіть місце і роль держави в даній моделі. 7. Чи відчували ви на собі економічну роль уряду? 8. Економічний
 5. § 2. Роль держави в регулюванні макроекономіки
  держави в регулюванні
 6. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  економічний зміст ринкової економіки: розглядаються умови виникнення, роль та функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 7. 15.3. Державне регулювання економіки
  економічній системі - ринкової, командної, перехідною, проте його економічні функції в кожній з них різні. Розглянемо регулюючу роль держави стосовно кожної з названих
 8. Позиції держави
  роль у відтворенні робочої сили, охорони навколишнього середовища, розвитку наукової сфери. Воно здійснює загальнонаціональне регулювання через грошово-кредитну та бюджетну політику, федеральну контрактну систему. Загалом держава виконує суспільно значимі функції, які або не приносять швидкого доходу або не є оптимальними для приватних господарюючих суб'єктів. Витрати
 9. 2.1. Економічна роль держави
  економічної ролі держави придбав в даний час ключове значення. Від його рішення багато в чому залежить подальша доля країни: чи зуміє вона в прийнятні терміни вийти з найглибшої економічної кризи; що буде з економічними реформами; чи вдасться в найближчому майбутньому створити сучасну економічну систему, що забезпечує динамічне та ефективний розвиток економіки і підвищення
 10. Тренувальні завдання
  економічних моделей характерні для Стародавньої Греції? Коротко охарактеризуйте кожну з них. 4. Назвіть причини Великої колонізації, розпочатої
 11. Роль держави
  роль держави змінилася. Скоротилися його підприємницька функція, прямі форми регулювання. Державне підприємництво складалося під впливом державного будівництва або викупу знаходилися у важкому фінансовому положенні підприємств і фірм. Наприкінці 80-х років на підприємствах державного сектора було зайнято 8,7% всіх робітників і службовців. Крім промисловості
 12. Роль держави
  економічного розвитку. Держава «згори» насаджувало ринкові відносини, підштовхувало приватний капітал до участі у створенні великих промислових об'єктів, забезпечуючи йому всілякі пільги. Держава виконувало роль локомотива економічного розвитку, прямо і побічно здійснювало фінансування економіки, індикативне планування. Державний сектор є одним з найбільш
 13. Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
  економічної ефективності, в перехідний період істотну роль у проведенні перетворень відіграє економічна політика
 14. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу, тобто правом обмежувати свободу вибору економічних
 15. Глава 11. Роль держави в ринковій економіці
  економічними процесами в ринковій економіці. Воно втручається в ринок, регулює його через оподаткування, бюджетний перерозподіл, законодавство, вироблення обов'язкових до виконання стандартів (у тому числі економічних) і т.д. На відміну від ринкових сил держава володіє загальновизнаним і винятковим правом примусу, тобто правом обмежувати свободу вибору економічних
 16. ЛІТЕРАТУРА
  держави у становленні та регулюванні ринкової економіки / За ред. Л.І. Абалкін і Б.З.Мільнера. М: ІЕ РАН,
 17. Роль державного регулювання економіки
  економічним (через грошово-кредитну і бюджетно-податкову системи). У перехідній економіці роль державного регулювання в цілому вище, ніж в розвиненому ринковому господарстві. Це обумовлено наступними причинами. Насамперед, перехід від адміністративно-командної системи до ринкової не відбувається автоматично, особливо в країнах, що знаходяться на етапі індустріального суспільства. Держава
 18. § 1. Бюджетна політика держави та її функціональна роль
  держави є бюджет, що складається з бюджету центрального уряду і бюджету місцевих органів влади всіх рівнів. Державний бюджет. Бюджет - це розпис державних доходів і витрат на певний строк, затверджений! ная в законодавчому порядку. Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд,; акумульованих за допомогою
 19. Глава 4. Державами смешаннойекономіке
  економіческойжізні, то для того, щоб зрозуміти функціонування ня сучасної економіки, ми повинні зрозуміти нетільки механізм роботи ринків, але також і спосо-би впливу держави на функціонування еко-номіки. У цій главі порушені три основополагающіхвопроса про роль держави в економічній жізні.Чем фактично займаються государственниеструктури? Як в принципі державні струк-тури
 20. Розділ IV ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР МАКРОЕКОНОМІКИ
  економічному зростанню національного господарства; б) нестійкості і рівноваги макроекономіки та в) зростання ролі держави в регулюванні
© 2014-2022  epi.cc.ua