Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЕФЕКТ КРИВИЙ ДЖЕЙ

явище запізнювання позитивного впливу зниження курсу валюти на торговельний баланс (графік у формі англійської букви J) .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕФЕКТ КРИВИЙ ДЖЕЙ "
 1. Ефект мультиплікатора та інфляції в загальному рівновазі
  ефект проявляє себе на повну силу. Однак при вичерпанні наявних ресурсів при даному рівні цін подальше нарощування обсягу виробництва пов'язане з уже знайомим нам підвищенням цін. У цьому випадку обсяг ЧВП зростає не до QN, як це мало б місце при продовженні кейнсіанського відрізка кривої сукупної пропозиції, а всього лише до обсягу QМ. Це свідчить про те, що частина приросту
 2. РІВНОВАЖНИЙ РІВЕНЬ ЦІН І рівноважний обсяг національного ВИРОБНИЦТВА
  ефекту храповика »(храповик - це фіксатор, що дозволяє рух вперед і забороняє рух назад). Зрушення кривої AD від кейнсіанського до класичного відрізку призводить до зростання цін. При поверненні в початкове положення кривої AD ціни мають тенденцію не знижувати. Рівноважний обсяг виробництва відновлюється при більш високих цінах. Ефект прийнято пояснювати наступними факторами:
 3. Ефект заміщення
  ефекту заміщення вільного часу робочим часом. Згідно ефекту заміщення, кожну годину вільного часу працівником оцінюється як упущена можливість отримання додаткового заробітку. Це виникає при недостатній насиченості потреб працівника. Тому при підвищенні заробітної плати працівник прагне до виконання більшого обсягу робіт, що знаходить відображення в нижній від
 4. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 5. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 6. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 7. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Ефектами доходу і заміщення. На нашому графіку ефект доходу відображається переме-щением уздовж кривої байдужості /, з точки А в точку S, характеризуемую новим значенням граничної норми заміщення. Ефект доходу проявляється в переході від точки В на кривій безраз-личия /, в точку С на кривій байдужості I2. маємо можливість умовно уявити це переміщення як
 8. 2. Сукупний попит
  ефект доходу і ефект заміщення. Для сукупного попиту ситуація ускладнюється, бо на рівні національного ринку вступають у взаємодію багато змінні. Перш за все не можна вважати заданість доходу. Сукупний дохід змінюється. Неприйнятним є використання і ефекту заміщення, тому що мова йде не про вибір між товарами, а про попит на всі товари, що не дозволяє робити
 9. Основні терміни і поняття
  ефект «храповика», стагфляція, функція споживання, функція заощаджень, середня схильність до споживання і до заощадження, гранична схильність до споживання і до заощадження, інвестиційний попит, мультиплікативний ефект, інвестиційний мультиплікатор, макроекономічну рівновагу для приватного сектора закритої економіки, моделі: «сукупні витрати - ВНП »,« заощадження-інвестиції », рецесійний та
 10. Ефект
  ефект і соціальний ефект. У першому випадку, покладений результат виражений у грошовому вимірнику, у другому випадку - у негрошових
 11. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  ефектів:? процентної ставки;? багатства;? імпортних закупівель. ЕФЕКТ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ Через цей ефект виявляється взаємозв'язок загального рівня цін споживчих і інвестиційних витрат. Цей зв'язок найбільш чітко проглядається при допущенні незмінності кількості грошей в обігу. Дія ефекту можна представити у вигляді такої ланцюжка: Зростання процентної ставки
 12. Зміна попиту на ресурси
  ефекти: ефект заміщення і ефект обсягу
 13. Зовнішні ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому.
  Ефекти 223 кількість алюмінію з точки зору суспільства в цілому. Плановик вибирає цей рівень виробництва, так як нижче цього рівня цінність алюмінію для потре-бителей (обумовлена висотою кривої попиту) перевищує соціальні витрати його виробництва (визначені висотою кривої соціальних витрат). Якщо він збільшить обсяг виробництва, соціальні витрати додаткового
 14. 14.2.2. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ОДИН ІЗ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ
  ефекти заміни, доходу і максимізації прибутку, як і у випадку досконалої конкуренції. Чистим результатом цих ефектів буде зрушення кривої MКPL1 вправо, так що новою точкою рівноваги стає точка В, а не А '. Знайшовши подібні точки для різних ставок заробітної плати, ми отримаємо криву попиту на працю монополіста, DL. Попит на змінний фактор виявляється більш еластичним, коли в
 15. Ефект доходу та ефект заміщення
  ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 16. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
  ефект ціни розпадається на два окремих ефекти: ефект доходу і ефект заміщення або субституції. Перший полягає в тому, що з падінням ціни товару при незмінному номінальному доході зростає реальний дохід споживача, що підвищує можливості споживання даного товару. Другий ефект проявляється в тому, що із зменшенням ціни товару з'являються можливості заміщати їм у споживанні більше
 17. Зсув кривої попиту
  кривої сукупної пропозиції - кейнсианском (а), проміжному (б) або класичному (в) - перебуває економіка. Рис. 26.4. Зсув кривої сукупного попиту
 18. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
  ефектом доходу та ефектом заміщення. Щоб краще зрозуміти зміст кожного з них, розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци »- (Ефект доходу.) -« Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати
 19. 3. Рівновага споживача. Ефект доходу і ефект заміщення
  ефект ціни розпадається на два окремих ефекти: ефект доходу і ефект заміщення або субституції. Перший полягає в тому, що з падінням ціни товару при незмінному номінальному доході зростає реальний дохід споживача, підвищую-щий можливості споживання даного товару. Другий ефект проявляється в тому, що із зменшенням ціни товару з'являються можливості заміщати їм у споживанні більше
 20. Щоб дізнатися смак пудингу, треба його спробувати.
  Ефекту доходу та ефекту заміщення. Ефект доходу - зміна потреб-лення як результат того, що зниження ціни то-вару призводить до зростання добробуту потреби-теля. Ефект заміщення полягає у зміні споживання, викликаному тим, що зниження ціни товару заохочує прагнення споживача збіль-шити придбання відносно подешевшавши-шого товару. Ефект доходу проявляється в пе-
© 2014-2022  epi.cc.ua