Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Для цього необхідно врахувати вплив податку на покупате-лей, продавців і уряд.

Для цього необхідно врахувати вплив податку на покупате-лей, продавців і уряд. Вигода, яку видобувають на ринку покупцями, визначається споживчим надлишком - сумою грошей, яку покупці готові заплатити за товар, за вирахуванням дійсної його ціни. Вигода, з-тися продавцями, визначається надлишком виробників - грошової Пропозиція Рис. 8.1 НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ ПОДАТКУ Податок на товар «вклі-ється» між ціною, яку платять покупці, і ціною, яку отримують продавці, в результаті чого зменшується кількість проданого товару.
Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна товару без податку Ціна, яку отримують продавці Про Обсяг продажів Обсяг продажів після введення в відсутність податку податку Кількість Глава 8. Практичне застосування теорії: витрати оподаткування 179 Рис. 8.2 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ Податкові надходження, одержувані правитель-ством, рівні TxQ, добутку розміру податку та кількості проданого товару.
Таким чином, податкові надходження дорівнюють площі прямоугольнікамежду кривими попиту та пропозиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Для цього необхідно врахувати вплив податку на покупате-лей, продавців і уряд. "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  для буржуазного економіста (в даному випадку розглядає-105 валась вульгарна політична економія) питання укладаючи-ється вже не в тому, правильна чи неправильна та чи інша теорема, а в тому, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зруч-на чи незручна, узгоджується з поліцейськими міркуваннями чи ні. З цих двох ознак, що характеризують вульгарну по-літичну
 2. 6. Свобода
  для руйнування ринкової економіки. Будь-яка дія уряду, що виходить за межі виконання функцій захисту планової роботи ринкової економіки від агресії внутрішніх та іноземних порушників спокою, є кроком вперед по дорозі, прямо веде в тоталітарну систему, де свобода взагалі відсутня. Свобода це стан людини в договірному суспільстві. Громадська співпраця
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
  для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-лий ряд точок дотику, спільних моментів, характерних для історичної школи в цілому. Нагадаю про деякі риси, які характеризують істо-рическую школу в цілому. Історична школа являє собою своєрідну різновид вульгарної політичної економії. Пред-ставники цієї школи ставили своєю метою
 4. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  для нашого курсу являє Р. Штольцман. Його книга «Соціальні категорії» вийшла в 162 1896 р., а головну працю «Мета в народному господарстві» - в 1907 р. Аммон є автором книги під назвою «Предмет і основні поняття політичної економії». Ця книга вийшла в 1911 р. Окремо стоїть Шпанн, який створив особливу різновид-ність «соціального напряму» і пізніше
 5. Тема 32. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ДОБРОБУТ
  для економіки, так як воно являє собою максимально сприятливі умови для діяльності всіх агентств ринку і є основою його подальшого розвитку. Ринкова рівновага може виникнути на ринку окремого товару або фактора виробництва, в конкретній галузі або на частині території країни. Подібне рівновагу називається частковим рівновагою. Ринкова рівновага може виникнути
 6. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  для інших; - чисті громадські, які не є винятковими і не виступають об'єктом суперництва, оскільки поява додаткового споживача не знижує корисності, одержуваної іншими, при цьому неможливо виключити будь-кого із споживачів блага (наприклад, прослуховування духового оркестру у парку); - проміжні, які не володіють повною мірою властивостями ні приватного блага,
 7. Глосарій
  для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг Автаркія - економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих
 8. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  для раціонального використання трудових ресурсів, боротьби із зростанням безробіття, кризами. З цією метою він пропонував збільшувати державні закупівлі товарів, державні витрати на громадські роботи і навіть на військові цілі. Збільшення обсягу приватних інвестицій держава повинна стимулювати здешевленням кредиту. Від загальної суми інвестицій залежить обсяг національного доходу, рівень
 9. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  для продажу на ринку. Попит на той чи інший товар залежить від багатьох факторів. Так, К. Еклунд, розглядаючи попит покупців на сорочки, називає такі основні фактори: 1) величина доходу покупців; 2) їх думку про те, скільки сорочок вони повинні мати; 3) наявність у них відповідного одягу (джемпери, жилети та ін.) , яку можна використати замість сорочок; 4) ціни на ці товари (дешевші чи
 10. 1.3. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  для особистого і виробничо-го споживання. Цей продукт реалізується за єдиною сукупної ціною. Аналіз даного ринку здійснюється за допомогою моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції (модель AD-AS), представленої на рис. 1.5. Рис. 1.5. Рівноважний обсяг випуску Економісти використовують модель AD- AS для аналізу краткосроч-них коливань в економіці. На вертикальній осі
© 2014-2022  epi.cc.ua