Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДЕБЕТ-НОТА

повідомлення, що посилається однією зі сторін розрахункових відносин, про запис у дебет рахунку суми з причини настання терміну деякого відомого сторонам зобов'язання. Підтвердження згоди на таку операцію іншою стороною підтверджується посилкою кредит-ноти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕБЕТ-НОТА "
 1. Дебет
  Дебет - ліва сторона бухгалтерських рахунків. В активних рахунках дебет означає збільшення врахованих сум, а в пасивних рахунках -
 2. САЛЬДО дебетову
  бухгалтерський термін, що означає перевищення підсумкових сум за дебетом рахунка в порівнянні з кредитом. Показується, як правило, в активі
 3. оборотів за рахунками
  підсумки записів по дебету (дебетові обороти) і кредиту (кредитові обороти) рахунків бухгалтерського
 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  Для щодня виникаючих господарських операцій застосовують рахунки бухгалтерського обліку. Рахунок - це спосіб групування поточного обліку і контролю об'єктів обліку. Підставою для запису на рахунки господарських операцій є оформлені документи. Облік на рахунках ведуть в грошовому вимірнику. Розрізняють рахунки активні, пасивні, активно-пасивні. Рахунок складається з двох частин: ліва
 5. РАХУНОК прибутків і збитків
  фінансова звітність підприємства у вигляді балансу (рахунки), в якому відображені за дебетом збитки фірми, а по кредиту - прибутку фірми. Використовується для надання в комерційні банки при вирішенні питання про надання
 6. ПОДВІЙНА БУХГАЛТЕРІЯ
  поширений метод ведення бухгалтерського обліку, суть якого полягає в тому, що про кожної господарської, фінансової операції робиться подвійний запис. Операція записується у вигляді однієї і тієї ж суми в дебеті одного рахунку і в кредиті іншого. При такого запису виникає взаємозв'язок рахунків, звана їх
 7. журнально-ордерної форми ОБЛІКУ
  форма обліку, при якій облікові дані систематизуються в спеціальних регістрах - журналах-ордерах, які ведуться по кредиту бухгалтерських рахунків, і допоміжних до них відомостях, складених за дебетом рахунків. При такій формі обліку виключається багаторазовість записів і відбувається об'єднання статистичного та аналітичного
 8. Система подвійного запису
  Основоположним для складання платіжного балансу є метод подвійного запису міжнародних угод. Цей метод базується на тому, що кожній реєстрованої операції відповідає платіж в тій чи іншій формі, а баланс платежів і надходжень повинен сходитися. Система подвійного бухгалтерського запису, що використовується при складанні платіжного балансу, означає, що кожна операція представлена двома
 9. ВІДКРИТИЙ РАХУНОК
  форма розрахунково-кредитних відносин між продавцем і покупцем, при якій продавець відвантажує товар покупцю без оплати, але одночасно з товаром направляє товарні документи (рахунок на оплату), які покупець зобов'язаний оплатити у строки, обумовлені контрактом. При цьому продавець відкриває на покупця рахунок, в дебет якого заноситься
 10. 43.1. ЩО ТАКЕ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС?
  Платіжний баланс? документ, в якому враховуються всі платежі (витрати) і надходження (доходи) від зовнішньоекономічної діяльності за певний період часу. Платіжний баланс? фінансове обличчя кожної країни в системі міжнародних відносин. Він відображає всі зовнішньоекономічні операції? з товарами, послугами, доходами, трансфертами і фінансами, які вчиняються резидентами країни з
 11. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ
  подвійний запис операції, метод ведення бухгалтерського обліку, складання (заповнення) бухгалтерських рахунків, що складається в тому, що кожна бухгалтерська операція відображається однією і тією ж величиною, сумою у двох рахунках: дебеті одного і кредиті іншого. При подібній записи між рахунками виникає подвійна, взаємний зв'язок, яка і називається кореспонденцією (відповідністю) рахунків. Такий запис
 12. § 2. ОСНОВИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
  Платіжний баланс - це статистична система, в якій відображаються всі економічні операції, що здійснюються між даною країною та іншими країнами протягом певного, періоду (місяць, квартал або рік). У цьому визначенні мається на увазі, звичайно, що операції насправді здійснюються між інституційними одиницями, наприклад, підприємствами, фінансовими інститутами, органами
 13. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  метод обліку довгострокових інвестицій в акції інших компаній, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні
 14. ДЕБЕТ
  (від лат. Debet - він повинен) 1) одна зі сторін (ліва) бухгалтерського рахунку, що має форму двосторонньої таблиці. У дебетової стороні рахунків реєстрації стану і руху грошових коштів і запасів матеріальних цінностей підприємства (активів) вказується наявність цінностей на початок місяця і їх надходження протягом місяця. У дебетової стороні рахунків реєстрації стану і руху джерел
 15. Синтетичні та аналітичні рахунки
  Всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки,
 16. Відповіді на завдання
  Відповіді на завдання до глави 1 січня. 1) В країні АХ=2,57; в країні ВХ=0,5 До 2) а) \ 5Х; 2,5 До б) Х=0,6257; 0,5 7 <Х <2,57. в) Виграш країни А становить 15 одиниць X, виграш стра-ни В становить 2,5 одиниць 7. 2. а) Сторони X спеціалізуватиметься по винограду, стра-на Y-по сої. б) 0 винограду, 3 тис. т сої. в) 2,5 одиниць сої> 1 одиниці винограду> 1 одиниці сої. г) 0
© 2014-2022  epi.cc.ua