Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ЧИСТІ ПРИВАТНІ ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ

валовий обсяг приватних внутрішніх інвестицій мінус амортизаційні відрахування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЧИСТІ ПРИВАТНІ ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ "
 1. Рис.
  Чисті іноземні інвестиції можуть бути як позитив-вими, так і негативні-тільних. Чисті іноземних-ні інвестиції негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки 659 Досягнення рівноваги на двох ринках одночасно Ми отримали можливість об'єднати обидві частини
 2. № 524 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Внутрішніх інвестицій, рассчи-танние у відсотковому відношенні до ВВП. На графіку (б) представлені вимірюв-вати чистих іност-ранних інвестицій, також розраховані у відсотковому відно-шении до ВВП. З графіків видно, що після 1980 р. відбувається зниження національних Ощад-жений США, яке відбилося в біль-шей міру на знижено-нии чистих іноземних інвестицій, ніж на зниженні
 3. 2. Теорії та аналіз інвестицій
  чисті (нові) інвестиції; d-норма амортизаційних відрахувань; К - накопичений в країні основний капітал. Норма амортизаційних відрахувань і величина накопиченого основного капіталу змінюються повільно, а ось чисті (нові) інвестиції зазвичай схильні до сильних змін. Саме ця частина інвестицій найбільш сильно впливає на коливання норми валового накопичення в країні. Норма валового
 4. Практикум Заощадження, інвестиції і чисті іноземні інвестиції США Давайте застосуємо наше тотожність до аналізу американської
  чисті іноземні інвестиції США Давайте застосуємо наше тотожність до аналізу американської економіки. На графи-ке (а) рис. 29.2 показані зміни національних заощаджень і внутрішніх ін-вестицій економіки США в період з 1965 по 1995 р., розраховані у відсотковому відношенні до ВВП. Графік (б) представляє зміну чистих іноземних ін-вестицій, також виміряних у відсотковому відношенні до ВВП.
 5. Обидві ці тенденції викличуть зниження чистого експорту США.
  Чисті іноземні інвестиції. І дійсно, чисті іно-дивні інвестиції США, що досягали ранеенезначітельного позитивно-го значення, зменшилися на 2% і стали
 6. статичність ЕКОНОМІКА
  приватних внутрішніх інвестицій дорівнює нулю, а валовий обсяг приватних внутрішніх інвестицій дорівнює сумі амортизаційних
 7. Чисті податки
  Чисті податки - різниця між доходом уряду, отриманим від справляння податків і урядовими трансферними
 8. Зверніть увагу на те, що прийняте в нашій моделі поділ угод на «відносяться до попиту» і «що відносяться до пропозиції» в
  чисті іноземні інвестиції - джерелом пропозиції дол-ларів. Таким чином, коли громадянин США купує японський автомобіль, наша модель розглядає цю угоду швидше як приводить до зменшення попиту на долари (так як показник чистого експорту знижується), ніж викликаючи-ющую збільшення пропозиції доларів. Подібним чином, коли громадянин Японії купує державні
 9. Терміни і поняття
  інвестиції Економічний
 10. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
  Приватні, державні, іноземні, спільні. По регіонах: інвестиції всередині країни, інвестиції за кордоном. За характером участі: прямі і непрямі. Прямі здійснюються за участю інвесторів у виборі проектів інвестування та вкладення коштів. Непрямі - при опосредуемом участі інвесторів іншими особами. Валові інвестиції - загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді,
 11. Тому на графіку (б) лінія чистих іноземних інвестицій має спадний характер.
  Чисті іноземні інвестиції повинні оплачуватися в инос-Тран валюті, їх величина, отримана нами на графіку (б), визначатиме пропозиція доларів на ринку обміну іноземної валюти. Реальний обмінний курс не впливає на чисті іноземні інвестиції, тому лінія пропозиції на графіку (в) буде вертикальною. Попит на долари визначається величиною чисто-го експорту. Так як
 12. 27.3. РОЗРАХУНОК ВНП: ПО ВИРОБНИЦТВУ, доходів і витрат
  чисті приватні інвестиції (In) ». Співвідношення між валовими інвестиціями і амортизацією служить хорошим індикатором того, чи знаходиться економіка в стані піднесення, застою або спаду. Зростаюча економіка? якщо валові інвестиції перевищують амортизацію. Статична економіка? якщо валові інвестиції і амортизація рівні. Економіка знаходиться в стані спокою, в ній виробляється якраз стільки
 13. Тема 29. ВІДСОТКОВА СТАВКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
  чисті та валові. Чисті інвестиції - це витрати на нове будівництво, установку додаткового обладнання, створення засобів економічної процентна ставка захисту та ін Чисті інвестиції забезпечуються як зовнішніми, так і внутрішніми ресурсами, включаючи амортизацію. {Foto72} Рис. 29.2. Інвестиційний ринковий попит DI - інвестиційний попит. Валові інвестиції - це загальні витрати
 14. 27). Приватні блага (private goods) - виняткові блага, які є об'єктом суперництва (гл.11). Приватні
  інвестиції в освіту та навчання людей в процесі роботи (гл. 19, 24). Межа бідності (poverty line) - абсолютний уро-вень доходу, щорічно встановлюється фе-деральним урядом для різних за складом сімей (гл. 20). Чисті іноземні інвестиції (net foreign investment) - різниця між вартістю іно-дивних активів, придбаних резидентами, і вартістю вітчизняних
 15. Коли громадянин США купує акції мексиканської телефонної компанії Telmex, ця угода збільшує показник чистих іноземних
  чисті іноземні інвестиції - заходи - ^ збалансованості цих ринків. Чистий експорт вимірює розбіжність між-кспортувати та імпортом, а чисті іноземні інвестиції - невідповідність між-лу вартістю іноземних активів, придбаних резидентами економіки, і лгоімостью внутрішніх активів економіки, придбаних іноземцями. Важливий, але на перший погляд не очевидний результат аналізу
 16. Якщо вме-сто введення обмежень на імпорт ми надамо підтримку нашим експортерам, ми знизимо
  чисті іноземні інвестиції США. Що при цьому відбудеться з реальним обмінним курсом дол-лара США? Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економіки 10. Уявіть, що американці вирішили збільшити свої заощадження. а. Якщо еластичність чистих іноземних ін-вестицій США по відношенню до реального обмінного курсу буде високою, чи надасть збільшення приватних заощаджень
© 2014-2022  epi.cc.ua