Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

інвестиції, утворені з коштів приватних, корпоративних підприємств і організацій, громадян, включаючи як власні, так та залучені кошти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ "
 1. ІНВЕСТИЦІЇ ФАКТИЧНІ
  приватних фірм; дорівнюють сумі запланованих і незапланованих
 2. Держбюджет, заощадження та інвестиції. Ефект витіснення
  приватним інвестиціям (I) додаються державні витрати (G), які для економіки виконують роль інвестиційних вливань: S + Т=I + G, (27.2) Якщо перетворити це рівняння, то отримаємо S-I=G-T, (27.3) Ця перетворена формула показує, що різниця між заощадженнями та інвестиціями дорівнює різниці між державними витратами і доходами, тобто бюджетному
 3. статичність ЕКОНОМІКА
  приватних внутрішніх інвестицій дорівнює нулю, а валовий обсяг приватних внутрішніх інвестицій дорівнює сумі амортизаційних
 4. ІНВЕСТИЦІЇ
  приватні, утворені з коштів приватних, корпоративних підприємств і організацій, громадян, включаючи як власні, так і залучені кошти. Виділяють виробничі інвестиції, що направляються на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств, та інтелектуальні, вкладені в створення інтелектуального, духовного продукту. Також
 5. Основні терміни і поняття
  приватний капітал, підприємницька форма вивезення капіталу, прямі інвестиції, компанії асоційовані, дочірні, філії, портфельні інвестиції, вивіз капіталу в позичкової формі, інвестиційний клімат, вільні економічні зони, втеча
 6. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
  Приватні, державні, іноземні, спільні. По регіонах: інвестиції всередині країни, інвестиції за кордоном. За характером участі: прямі і непрямі. Прямі здійснюються за участю інвесторів у виборі проектів інвестування та вкладення коштів. Непрямі - при опосредуемом участі інвесторів іншими особами. Валові інвестиції - загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді,
 7. ЧИСТІ ПРИВАТНІ ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ
  приватних внутрішніх інвестицій мінус амортизаційні
 8. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 9. КОМПАНІЯ ПРИВАТНА
  приватними особами, заснована на приватній власності, що оперує приватним
 10. 27). Приватні блага (private goods) - виняткові блага, які є об'єктом суперництва (гл.11). Приватні
  інвестиції в освіту та навчання людей в процесі роботи (гл. 19, 24). Межа бідності (poverty line) - абсолютний уро-вень доходу, щорічно встановлюється фе-деральним урядом для різних за складом сімей (гл. 20). Чисті іноземні інвестиції (net foreign investment) - різниця між вартістю іно-дивних активів, придбаних резидентами, і вартістю вітчизняних
 11. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  інвестицій в акції інших підприємств, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні якого надходження визнаються
 12. Рівноважні і нерівноважні системи
  приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С - заплановані споживчі витрати домогосподарств; / - заплановані
 13. Рівноважні і нерівноважні системи
  приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку , коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С - заплановані споживчі витрати домогосподарств; / - заплановані
 14. 30.4. МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ мультиплікатора-акселератора
  приватні інвестиції постійні (у період депресії), то державні витрати мають сприятливе первинне вплив на дохід і зайнятість. Однак деякі вважають, що державні витрати або дефіцит не можуть реально додати багато чого до купівельної спроможності в період депресії. Навіть виникає питання: чи можуть державні витрати або дефіцит відлякати приватні інвестиції? І деякі
 15. 4. Інвестиції. Гранична схильність до інвестування
  приватні інвестиції, а й саме здійснювати цілий набір різних витрат, то крива C + I перетвориться на криву C + I + G, де G - державні витрати. Цей малюнок - наочна графічна ілюстрація тієї доброчинної ролі державних витрат і стимулювання інвестицій у приватному секторі, якій величезне значення надавав Кейнс. Отже, сукупні витрати - це сума С, I, Сі, з урахуванням
 16. Інтелектуальний тренінг і практикум
  приватному секторі; б) скорочення прибутків; в) зростання податкових надходжень ; г) збільшення попиту на працю; д) падіння курсу акцій; е) збільшення виплат по безробіттю; ж) зниження норми відсоткової ставки. 1.2. Чисельні значення якого з наступних показників падають після настання фази підйому і ростуть після фази спаду: а) обсяг промисловості; б) середня тривалість
 17. реприватизації
  приватний) приватизація раніше націоналізованої приватної власності, зворотний перехід до приватизованої власності, тобто повернення у приватну власність тієї державної власності, яка виникла в результаті
 18. 88. Платіжний баланс, баланс руху капіталів і кредитів
  приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів. За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії: міжнародний рух підприємницького і позичкового капіталу. Підприємницький капітал включає прямі закордонні інвестиції (придбання і будівництво підприємств за кордоном) і портфельні інвестиції (купівля цінних паперів закордонних компаній).
 19. ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ
  інвестиції, що викликаються потребою суспільства у відповідних товарах і послугах, на отримання, виробництво яких використовуються
 20. Ефект акселерації
  інвестицій, спровокований зростанням доходів, називається ефектом акселерації. Інвестиції, викликані збільшенням доходів, називаються індукованими інвестиціями. Ефект акселерації обумовлений у вирішальній мірі двома факторами: тривалістю періоду виготовлення устаткування, внаслідок чого в цей період незадоволений попит викликає розширення виробництва, і тривалістю періоду
© 2014-2022  epi.cc.ua