Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

ЧАСТИНА 3. ЗМІНА СВІТОПОРЯДКУ: ДОМІНУВАННЯ І ВИКЛИК


Розглянувши вплив сучасних інформаційних технологій, що породили глобалізацію, на окремої людини і на життя окремого людського суспільства, ми переходимо до вивчення їх впливу на взаємодію людських суспільств між собою.
Сьома глава присвячена розриву у рівні розвитку різних товариств, який під дією зазначених технологій поглиблюється і вперше в історії людства робиться непереборним - правда, лише в рамках цих технологій. Розглядається зміна найважливіших ресурсів розвитку, викликане поширенням інформаційних технологій, і вплив цієї зміни на ключові аспекти економічного і політичного розвитку.
Виділяється якісно новий тип технологій - метатехнологиі, в принципі виключають можливість конкуренції з їхнього розробниками.
Тема восьмої глави - зміна характеру конкуренції, головним фактором якої стають вже не гроші, але технології. Аналізується технологічний аспект традиційного - країнової та регіонального - розрізу політичної структури сучасного людства. Розглядається значення різних видів технологій для формування та підтримки співвідношення сил між різними країнами та групами країн. Особливу увагу приділено переносу «центру ваги» конкуренції з ринків збуту товарів на ресурси, необхідні для їх виробництва.

Дев'ята глава розглядає місце, займане в сучасній геополітичній і геофінансовому структурі людства такими традиційно знаходяться в полі зору дослідників елементами світового порядку, як транснаціональні корпорації. Виявляються причини, що збільшують у міру розвитку глобалізації їх монопольне становище. Аналізуються виникнення і специфіка діючих в планетарному масштабі глобальних монополіц, їх загнивання і викликається цим загниванням структурна криза не просто світової економіки, а й самої ринкової моделі розвитку людства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Частина 3. ЗМІНА світопорядку: ДОМІНУВАННЯ І ВИКЛИК "
 1. 15.3. Росія як «вбудований стабілізатор»
  «Сіль землі, надія світу, теїн в чаю ...» (М. Г. Чернишевський) Зникнення Росії поставить під загрозу саме існування людської цивілізації в її нинішньому стабільному стані не тільки через якісного зростання ймовірності глобальних техногенних та соціо-психологічних катастроф, описаних в першому параграфі цієї глави, і не тільки через кардинального загострення і хаотизації
 2. 16.1. Изживание інститутів права і партнерства
  "Ти винен вже тим, Що хочеться мені їсти" (І.Крилов) Сьогодні вже не викликає ні найменших сумнівів той факт, що «холодна війна», все частіше оцінюється сучасниками , неупередженими аналітиками і навіть великими політичними діячами як Третя Світова, завершилася повною перемогою США та їхніх союзників по НАТО. Хоча вона була відносно «м'якою» і носила в основному безкровний,
 3. 11. Процес відбору
  Процес відбору на ринку приводиться в рух спільними зусиллями всіх суб'єктів ринкової економіки. Рухомий спонуканням у максимально можливій мірі усунути незручність, кожен індивід сповнений рішучості, з одного боку, домогтися такого положення, при якому він міг би максимально задовольнити когось іншого, і з іншого боку, витягти максимальні вигоди з послуг, пропонованих кимось
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  У кредитних угодах гроші відіграють таку ж роль, що і у всіх інших ділових угодах. Як правило, і позики видаються в грошах, і відсотки й основна сума боргу виплачуються в грошах. Платежі, породжувані цими угодами, роблять на величину залишків готівки лише тимчасовий вплив. Одержувачі позики, відсотків і основної суми витрачають отримані кошти або на споживання, або на
 6. 2. Війна і ринкова економіка
  Ринкова економіка, говорять соціалісти і інтервенціоністи, є найкращою системою, яку можна терпіти в мирний час. Але коли починається війна, така терпимість неприпустима. Вона буде піддавати ризику життєві інтереси нації виключно заради егоїстичної вигоди капіталістів і підприємців. Війна, і вже у всякому разі сучасна тотальна війна, категорично вимагає
 7. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 8. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 9. 7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
  По характером економічної політики перших 10 років після Ок-Жовтневої революції поділяються на період "військового коммуніз-ма" (1918-1920) і період нової економічної політики - неп (1921-1927), що розрізняються між собою насамперед ставленням до част-ному капіталу, застосуванню найманої праці і ступенем використання та визнання товарно-грошових відносин. "Військовий комунізм" - внутрішня
 10. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  Причини виникнення та існування монополій . Форми монополії і наслідки монополізації економіки Причини виникнення та існування - монополій. Ринок і ринкова економіка мають як позитивні, так і негативні сторони. До числа негативних відноситься породження ринком монополій і монополістичних тенденцій в економічній системі. Окремі форми і ознаки прояву монополізму
© 2014-2022  epi.cc.ua