Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Бюджетна система


Бюджетної системою називається сукупність бюджетів усіх рівнів (у Росії - федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації і місцевих бюджетів, тобто бюджетів органів місцевого самоврядування) та державних позабюджетних фондів.
Державні позабюджетні фонди - це грошові кошти держави, що мають цільове призначення та не включені до державного бюджету. Ці кошти знаходяться в розпорядженні центральних і територіальних органів влади і концентруються в спеціальних фондах, кожен з яких призначений для певних потреб. Прикладами можуть бути російські Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення, фонд соціальної підтримки населення. Позабюджетні фонди створюються в основному в соціальних цілях і фінансуються за рахунок соціальних податків (див. 27.2) і субсидій з бюджету. Подібні фонди розширюють можливості втручання держави в економіку минаючи бюджет і, отже, парламентський контроль. Крім того, за рахунок державних позабюджетних фондів можна створити видимість зменшення дефіциту бюджету.
Існують також цільові бюджетні фонди, які є, на відміну від державних позабюджетних фондів, складовою частиною держбюджету.
Наприклад, в Росії - це Федеральний дорожній фонд, Фонд відтворення мінерально-сировинної бази та ін Як і державні позабюджетні фонди, вони націлені на те, щоб цільові податки йшли не в «загальний казан» держбюджету, а витрачалися строго за призначенням - на будівництво та утримання доріг, геологорозвідку і т.д. У Росії в 1998 р. на частку цільових бюджетних фондів припадало близько 5% видаткової частини консолідованого бюджету. Засоби цільових бюджетних фондів зберігаються в банках і приносять прибуток для бюджету.
У бюджетній системі країн з федеративним устроєм можна виділити три рівні: бюджет центрального (федерального) уряду, бюджети суб'єктів федерації (регіональні бюджети) і бюджети органів місцевого самоврядування (місцевих бюджети). В інших країнах бюджетна система має два рівні: бюджет центрального уряду і місцеві бюджети.
Через бюджет федерального уряду в Росії в другій половині 90-х рр.. перераспределялось 10-14% ВВП, якщо судити по дохідній частині федерального бюджету. Витрати перевищували доходи і становили 15-20% по відношенню до ВВП.
Якщо скласти разом бюджет центрального (федерального) Уряду та бюджети територій, т.
е. бюджети суб'єктів федерації та місцевих органів самоврядування, то цей звід бюджеті називається консолідованим бюджетом. У Росії в другій половині 90-х рр.. його доходи становили 24-25% по відношенню до ВВП, а витрати - 28-34 %.
Нарешті, якщо до консолідованого бюджету додати державні позабюджетні фонди, то одержимо так званий бюджет розширеного уряду. У Росії в другій половині 90-х рр.. його доходи становили 33-34% по відношенню до ВВП, а витрати - 37-43%. Для порівняння зазначимо, що в середині 90-х рр.. у країнах Центральної Європи (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Словенія) доходи бюджету розширеного уряду знаходилися на рівні 45-48% по відношенню до ВВП; в Південно-Східній Європі (Албанія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Румунія) - 31-38%; в країнах Балтії - 33%; в Білорусії - 41 - 43%; в Середній Азії - 20-22%; в Закавказзі - 11-13%. Додамо, що іноді бюджет розширеного уряду також називають консолідованим бюджетом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бюджетна система"
 1. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  бюджетної класифікації, потім визначають питому вагу кожної групи витрат в їх загальній сумі і виробляють порівняння з показниками кошторису. Необхідна для аналізу інформація представлена в табл. 3.7. Таблиця 3.7 Аналіз складу і структури витрат прокуратури, млн руб. {foto34} {foto35} Наведені в таблиці дані показують, що закладена в кошторисі структура витрат прокуратури не
 2. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  бюджетної системи країни) .. У сучасних умовах бюджет є також потужним важелем державного регулювання економіки, впливу на господарську кон'юнктуру, а також здійснення антикризових заходів. Бюджет сучасної держави являє собою складний, багатоплановий документ, що відображає все різноманіття його функцій, найважливішими з яких є розподільна
 3. Найважливіший автоматичний стабілізатор - сама фінансово -бюджетна систе-ма.
  бюджетна систе-ма. Коли економіка входить у фазу спаду, сума податків, зібраних правитель-ством, знижується автоматично, так як їх величина безпосередньо залежить від результатів економічної діяльності. Індивідуальний прибутковий податок залежить від доходів домашніх господарств, податок на заробітну плату - від розмі-рів винагороди робітників, а загальний прибутковий податок - від прибутку фірм.
 4. § 43. Бюджетна і податкова системи
  бюджетна система. Державні доходи. Сутність і структура податків Фінансова та бюджетна система. Фінанси - це певна сукупність відносин власності з приводу формування і використання фондів грошових ресурсів. З одного боку, вони виражають відносини привласнення частини необхідного та додаткового доходу, що виникають між державою, суб'єктами підприємницької
 5. § 44. Державні витрати і дефіцит бюджету
  бюджетним дефіцитом, а періоди «повної зайнятості» - перевищенням доходів над витратами. Покриття дефіцитів бюджету здійснюється за допомогою державних позик і грошової емісії. В США в окремі роки за рахунок державних позик покривалося понад 50% видатків бюджету, а в 1945 р. - майже 70% витрат. Щоб отримати такі позики, держава випускала цінні папери - облігації,
 6. 8.1. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ СТАТТІ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
  бюджетного перерозподілу валового-го внутрішнього продукту і національного доходу держава стре-мится досягти створення такої структури суспільного виробництва і народногосподарських пропорцій , які адекватні ринковому механізму господарювання. За допомогою бюджетного механізму віз-можна вплив держави на розвиток таких макроекономічного ських процесів, як економічний підйом
 7. Питання для самоперевірки
  бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини податкових надхо-джень до бюджету характеризує мінімальний рівень оподаткування, необ-хідно для
 8. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
  бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії. Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів. Особливу
 9. Введення
  бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства. Бюджет, грошовий обіг - це дзеркало
 10. ГЛАВА 1. Бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система
  бюджетне пристрій і бюджетна
© 2014-2022  epi.cc.ua