Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі, 2001 - перейти до змісту підручника

Бичачі графічні фігури


Подивіться на малюнок 4.4. Зверніть увагу, що в точці "А" на-блюдается округле підстава (rounded bottom), після формуванні-ня якого починається стійкий тренд вгору до рівня опору. У точці "В" видно прорив крізь опір, підтвер-дження закриттям вище лінії опору. У таких ситу-ациях потрібно шукати прояв позитивної тенденції індикатора однохвилинного Моментум і можливе підвищення обсягу. Якщо ви входите в ринок в точці "В", то стоп слід було б розмістити в точці "С". У разі розвороту висхідного тренда існує біль-Шая ймовірність повторної перевірки виявленого рівня підтримки. Розміщуючи точку виходу нижче рівня, що став тепер підтримкою в точці "С", ви істотно підвищуєте шанси залишитися в ринку, тобто не відбудеться ситуація передчасної останов-ки. Чим довше за часом стан консолідації зберігається в районі опору перед проривом, тим краще. При роботі з внутрішньоденних графіками, шикуються в реальному вре-мени, ви зробите цікаве спостереження: як правило, чим доль-ше перед проривом ціна знаходиться на рівні консолідації, тим сильніше буде моментум цього прориву. Головне при цьому - ви-
88
чить нетерпіння і не входити в угоду до появи сигналу. Раз за разом я бачу, як "трейдоголікі" (торгують безперервного) вхо-дять в угоду перш, ніж виявиться відповідний сигнал. Ре-зультатом виявляється збиток за зовсім бездоганною угоді. Єдина причина невдачі - поспіх. Процвітаючі трейде-ри - люди незворушні, що дозволяють угоді самої прийти до них. У короткостроковому трейдингу запорука успіху - терпіння і вичікування. У потрібну мить треба моментально вживати дію, але до цього - спокійно спостерігати і чекати. Стиль торгівлі, орієнтир-ванний на високу ймовірність і прибутковість угод, вимагає більшої концентрації та обмірковування, ніж раптові спалахи, типові для скальпера. Торгівля на внутрішньоденних трендах спокійним і приємна, оскільки такі тренди тривають довше. Крім то-го, вона володіє великим потенціалом прибутку, ніж торгівля ше-стнадцатимі або восьмими частками пункту.
На малюнку 4.4 показано тестування опору. Давайте розглянемо ще одну модель внутрішньоденного графіка, яка бу-дет зустрічатися досить часто. Насправді це перша частина дру-гой моделі. Більшість трейдерів нею торгують кожен день, навіть не розуміючи, що вона складається з двох частин. Перша - це зростання цін до їх зустрічі з опором.
Погляньте на малюнок 4.5. Точка "А" показує зростання ціни до рівня опору. Зверніть увагу, що він злегка переви-шен, після чого почалася консолідація нижче його. Це ключовий мо-мент ситуації. Стрілка від точки "В" визначає тугий вузький ціно-вої інтервал між максимумом і мінімумом. Чим довше його вре-менниє рамки, тим краще. У цьому випадку є висока ймовірність, що ціна проб'ється вище рівня опору. Не входьте в сдел-ку до того, як прорив дійсно відбудеться. Покладаючись на передчуття і здійснюючи операцію передчасно, можна понести великі втрати. Напрямок тренда не треба вгадувати. Коли він проявить себе, тоді й починайте діяти, входячи в торгівлю. Зростання цін до зустрічі з опором частина високо вірогідною графіче-ської моделі, званої трендовим (спрямованим) проривом кон-солідаціі {trending breakout of consolidation). He плутайте цю модель з конфігурацією висхідного трикутника.
89
Малюнок 4.4. тестування опору

Малюнок 4.5. Зростання цін до їх зустрічі з опором

Малюнок 4.6. Трендовий (спрямований) прорив консолідації

90
Багаторазовий зростання до зустрічі опору - перший крок до трендового (спрямованому) прориву зони консолідації. Це дуже потужна і часто зустрічається бичача графічна фігура. Вона виникає у акцій з сильним трендовим потенціалом і може спостерігатися протягом тривалого періоду часу. Модель здатна привести до зростання цін у кілька разів, причому неоднократ-но повторюючись. У плані торгівлі вона набагато безпечніша, ніж ціновий тренд, що демонструє параболічні формації. Ко-ли з'являється параболическое рух, слід очікувати коррек-ції (retracement) ціни, яка може скласти до 50 відсотків. Але трендовий прорив консолідується два або три рази, дозволяючи бичачому Моментум вибухнути у верхньому напрямку, не розгубивши своєї енергії. Подивіться на малюнок 4.6. Крапки "А" і "В" покази-вають прорив через кордон консолідації. Зауважте, як загальний тренд стійко рухається вгору, оскільки кожна консолідація знаходиться вище попередньої. Я виявив, що дана фігура дуже прибуткова. Торгуючи на її основі, пам'ятайте про два моменти. По-перше, при консолідації ціни будьте готові до розвороту вниз, а по-друге, стежте за часом.
Мій досвід говорить, що, ес-Чи ця модель потрапляє «під чавило» (входить в середину дня), імовірність того, що консолідацію не забезпечуватимуть продовження наверх і ціни проб'ються вниз, виявляється набагато вище. Це од-на з найтриваліших бичачих фігур, яка може збереженні-няться до одного-двох годин. Середній час її життя - 30-45 мі-нут. Тепер давайте розглянемо кілька інших бичачих всередині-денних цінових фігур.
Висхідні трикутники працюють в реальному часі, коли вони більш стислі (more compressed). Вивчіть Малюнок 4.7. Буква "А" показує прорив трикутної фігури у верхньому напрямку.
Малюнок 4.7. Стиснутий висхідний трикутник

91
Якщо трикутник НЕ стиснутий, то лінія опору, швидше за все, вистоїть (буде утримана), і ціна розгорнеться вниз. Завжди прове-ряйте моментум і дивіться на цінові мінімуми. Задайте собі по-прос, ростуть вони чи починають знижуватися? Якщо мінімуми віз-розтануть, ймовірність цінового прориву вгору велика.
Подивіться на ділянку, відзначений на малюнку 4.7 буквою "В", і зверніть увагу, що інтервал між максимумом і миниму-мом починає все більше стискатися. Тут слід чекати моменту, коли стане видно, в якому напрямку ціна буде рухатися далі. На денних цінових моделях висхідний трикутник від-носиться до розряду дуже бичачих фігур. Цього не можна сказати про вну-триденне висхідних трикутниках. Чим більшу стислість він демонструє, тим сильніше виявиться прорив вгору. Якщо стиснення не спостерігається або воно аналогічно позначеному літерою "В", фі-гура буде ведмежою, а не бичачої. Це повністю суперечить тому, що більшість трейдерів вважають правильним. Різниця виявляється при детальному аналізі даної фігури, принцип якого ви тепер знаєте і розумієте. Надалі, коли вам буде зустрічатися внутрішньоденною висхідний трикутник, що не смійте вважати його бичачим, поки не перевірите всі ті аспекти, про які ми говорили.
На малюнку 4.8 показано, як виглядає така бичача фігура. Якщо на п'ятихвилинній графіку дана фігура має більш широке ос-нування, ніж на малюнку, це свідчить про сильний сопротив-леніі. Без великого обсягу покупок прориву ціни зазвичай не про-виходить. Добре працюють фігури висхідних трикутників можуть виглядати як вимпел або конус з плоскою вершиною. Рису-нок 4.8 - приклад описуваної фігури.
Будьте уважні і не плутайте модель щільною консолідації з фігурою стисненого трикутника. Дуже часто початківці (време-нами - навіть досвідчені) трейдери попадаються в ці мережі. Якщо у вас є час, використовуйте описані тут фігури, щоб правильно
Малюнок 4.8. Бича фігура

92 стратегії дейтрейдер в електронній торгівлі
Малюнок 4.9. Реверсал2 на кульмінації продажів

ідентифікувати цінові моделі. Не треба гадати. Це небезпечно для вашого добробуту.
У вкрай волатильних акцій один або два рази протягом торго-вого дня відбуватимуться масовані розпродажі. Така вну-триденне розпродаж може стати відмінним моментом для ко-Ротко позиції, так як вона забезпечує акції сильне сходячи-щее рух, закладаючи одночасно основу для майбутнього бичачого тренда, яким вам теж краще скористатися. Коли тренд починає коригуватися, добре б зіграти на реверсале на кульмінації продажів, знімаючи прибуток з короткої позиції і в правильний момент ідучи в довгу позицію (купуючи акцію). Для ідентифікації такого розвороту ключовими є точки, на яких акцентує увагу малюнок 4.9.
Спочатку вам необхідно розділити ситуації для низхідного руху внутрішньоденною розпродажу і стан перекупленності-сти. Потім перевірити наявність наступних факторів, як вказано на
2 Реверсал (reversal) - повно зміна, розворот у зворотному напрямку маю-щегося трейда. - Прим. ред.
93
малюнку: зліва направо. Цінові бари "А" і "В" показують замед-ня основної розпродажі. Зауважте, наскільки зблизилися мі-нимума барів, а також зверніть увагу на звуження діапазону між максимумом і мінімумом бару "В" в порівнянні з баром "А". Бар "С" має ще менший інтервал між максимальною і мінімальною ціною, ніж бар "В". Точка "D" вказує, що ціна змінює напрямок. Тут важливо побачити, що мінімум бару "D" знаходиться на рівні максимуму попереднього бару "С". Це зазначено-но стрілкою, спрямованої на пунктирну лінію. Лінія покази-кість максимум бару "С", який відповідає мінімуму бару "D". Мінімум і максимум бару "Е" вище мінімуму і максимуму бару "D" відповідно. Інша важлива умова продовження з-трансформаційних змін тренда: починаючи з бару "С" до бару "F" ціни закриття по-Виша, і ви можете спостерігати тренд підвищуються (все більш високих) максимумів і підвищуються (все більш високих) міні-мумов.
Я торгував з допомогою такої моделі багато разів і переконався в її прибутковості. Велика частина грошей надходить від короткої сторо-ни угоди. Довга сторона представляє собою зростання на 20-30 про-центів від зниження, але зазвичай розворот займає у два рази біль-ше часу, ніж падіння. Це відбувається тому, що ринки в це-лом, і акції зокрема, як правило, падають на 67 відсотків б-стр, ніж ростуть. Для розуміння зміни тренда ключовими є всі точки: від "А" до "F". Як тільки ви опануєте усіма прийомами, можете сміливо додавати дану фігуру в свій торговий арсенал.
Реверсал на екстремальній перепроданості - часто зустрічаю-щаяся модель. Вона особливо чітко проявляється у акцій техно-логічних компаній, які в сильній мірі схильні спе-куляції. Така спекуляція призводить до високої волатильності, і в більшості випадків купівлі та продажу досягають екстремальних точок. Ключовими тут є бари "А" і "В" на малюнку 4.10. Бар "А" визначає великий інтервал між максимумом і міні-мумом і останню ціну (закриття) у його верхній частині. Цей бар вважається екстремальної точкою стану перепроданості. Якщо ви пам'ятаєте основи статистики, розглядайте його як знаходячи-щийся далеко за межами нормального розподілу групи чи-
94
Малюнок 4.10. Реверсал на екстремальній перепроданості

сіл. Хоча тренд спрямований вниз, дивлячись на малюнок 4.10, можна по-няти, що "А" - це екстремальна точка. Бар "А" має внутріднев-ве закриття вище своєї середньої лінії і ближче до свого максиму-му. На малюнку 4.10 середня лінія цього бару позначена Пункт-ром. Бар "В" важливий для з'ясування питання: чи відбувається зміна тренда. Він безпосередньо випливає за баром "А" і знаходиться вище його максимуму. Бар "В" теж спрямований вгору, і його внутрішньоденне закриття буде ближче до вершини його інтервалу. У деяких випад-ях ви будете спостерігати навіть ціновий розрив (геп) у верхньому право-тичних, як і на малюнку 4.10.
Трендових рух по відкриттю найкраще можна описати на прикладі акції, що має в момент відкриття даного дня сильний висхідний або спадний моментум. Зазвичай він со-що зберігаються протягом 25-30 хвилин. У більшості випадків відповідні ринки теж знаходяться в сильних трендах, співпадають-
95
щих за напрямком з даною акцією. Старт тренда з відкриття визначають за допомогою першого п'ятихвилинного бару, який на малюнку 4.11 позначений літерою "А". Починаючи з відкриття, ви на-блюдаются більш високі і максимуми, і мінімуми. Мінімуми виявляються вище 7 - і 17-периодной експоненційної скільки-зящей середньої. Ви входите в трендові рух по відкриттю на початку такого тренда, використовуючи як точки виходу по стопу мінімум першого відкриваючого бару. Якщо акція консолідується-ється або наприкінці тривалого руху починає рухатися параболічно, забирайте свій прибуток. Буква "В" показує момент, коли ціна консолідується, втрачаючи моментум. Це буде відмінним сигналом для зняття прибутку. Ви можете провести ли-нию підтримки, як на малюнку 4.11, і в разі падіння акції на 1/8 або 1/4 нижче цієї лінії на п'ятихвилинній барі ви її прода-дитя. У деяких випадках трендові рух по відкриттю не матиме розвитку і ввійде в консолідацію, а потім продов-жит тренд вгору. Як тільки починається консолідація, моментум сповільнюється, і у вас є два можливих рішення. Або прода-вать, або чекати відновлення Моментум та подальшого вос-ходить тренда. Якщо моментум не відновиться, продавайте після прориву лінії підтримки.
Малюнок 4.11. Трендові рух по відкриттю

96
Малюнок 4.12. П'ятиденний пробіг з внутрішнім днем

  На малюнку 4.12 день 4 - внутрішній день. Він знаходиться всередині інтервалу між максимумом і мінімумом дня 3, що показано пунктирними лініями. Як тільки акція починає рухатися, то при достатній силі Моментум вона буде йти в одному напрямку нии від трьох до п'яти днів. Прорив вище 12-денний експоненціаль- ної ковзної середньої із закриттям ближче до максимуму дня звичайні- але виявляється достатнім, щоб забезпечити рух акції в протягом трьох або більше днів. Четвертий день критично важливий для рішення про купівлю або продаж. Якщо схоже, що закриття буде нижче, то треба продавати. Це особливо справедливо, коли вся тор- Гауліт проходить нижче ціни відкриття, і закриття, по всій ймовірно- сти, виявиться на рівні мінімальної ціни дня або біля неї. Якщо ця ситуація змінюється, то день 5 може виявитися вище дня 3. Якщо день 5 - п'ятниця, то вам краще за все закрити позицію або Публік- тить стоп на рівні мінімуму дня 4. Догляд на вихідні з великої позицією без розміщення стопа не можна назвати хорошим рішенням.
  97
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Бичачі графічні фігури"
 1. Ведмежі графічні фігури
    Модель на малюнку 4.13 формується після уповільнення тривалого-але розвивається наверх тренда. Коли моментум припиняє рас-ти, купівлі та продажу створюють модель консолідації. Ця фігура буде виникати після вибухового відкриття. Пам'ятайте малюнок 4.11, де було відзначено трендові рух по відкриттю? Дуже часто цінової пробіг у вигляді тренда з відкриття передуватиме падіння в умовах
 2. 3.5. Японські свічки (Japanese Candlesticks Charting)
    Прогнозування за допомогою графіка японських свічок - один з найпопулярніших методів технічного аналізу кінця 80-х - 90-х років. Цей метод - один з найбільш наочних і природних. Всі назви свічок і формацій обумовлені життєвими явищами (з японської точки зору). Слово Candlestick перекладається як "свічник", але для зручності і американці, і європейці говорять просто про "свічках"
 3. Глава 8
    Випадок з акціями Тихоокеанської залізниці, що стався влітку 1906 року, допоміг мені стати багато більш незалежним від чуток і рад, тобто від думок, схильностей і підозр інших, наскільки б дружніми або здатними не були ці інші. Чи не марнославство, але хід справ довів мені, що я читаю стрічку точніше більшості інших. До того ж я був краще підготовлений, ніж середній клієнт братів
 4. Частина 1
    Jack K. Hutson Будь хто купує або продає акції, облігації або товари заради прибутку - спекулянт, але тільки, якщо він користується інтелектуальним передбаченням. Якщо він цього не робить, він просто грає в азартні ігри. Річард Д. Вайкоффа (Wyckoff), американський піонер технічного аналізу акцій. Перша інструкція Річарда Вайкоффа вивчають його метод аналізу акцій, опублікований в тридцятих
 5. Хвильовий графік
    Графік Хвиль вказує нам психологічний момент для покупки або продажу. Це пульс ринку, конденсована уявлення про кожен розвитку кожної сесії фондової біржі та неоціненна допомога у визначенні розворотних точок малих і проміжних свінгів. Графік хвиль - це графік сукупної ціни п'яти лідируючих акцій групи промисловості за останні кілька місяців. Ця група п'яти час від
 6. Визначник торгового тренда
    Визначник торгового тренда дозволить вам вибирати з ряду віз-мужніх кандидатів три торгові інструменту з найбільшою імовірністю прибутку. А фільтри допоможуть знаходити точки прискорення Моментум (рушійної сили ринку). Ці точки являють для Дейтрейдер, мікротрендового і позиційного трейдерів наилуч-шую гарантію успіху. Вони місце оптимального входження в ринок або виходу з нього в
 7. Використання визначника торгового тренда
    Визначник торгового тренда дозволяє вам відібрати три акції з найвищими показниками прибутковості і максимальної імовірністю успіху. За допомогою цього простого методу список, наприклад, з 10 акцій можна звузити до трьох топ-акцій. Аналіз потенційно цікавих торгових інструментів передбачає такі кроки. Перше: в колонку «Прибутковість / Ризик» (R / R) вводиться значення відношення
 8. Аура волатильності
    Поняття електромагнітних полів знайоме багатьом з нас. Їх нель-зя побачити, але вони існують і впливають на навколишні об'єкти. Електромагнітні поля мають певні межі і форму. Щоб побачити їх, помістіть сильний магніт під аркушем паперу, а зверху насипте залізні тирсу. Як за помахом чарівної палички, вони ви-будуються в лінії і займуть круговий положення щодо статево-жительность і
 9. Внутрішньоденні графічні фігури, характеризуються високою ймовірністю і прибутковістю
    Одна з найбільших помилок трейдерів у тому, що вони перевантажені-ють себе інформацією. Головне в короткостроковій торгівлі, і особ-но в дейтрейдингу, - працювати з простим і ясним аналізом. Дослі-нання за вибором окремої акції займають час, але вони абсо-лютно необхідні. Як тільки ви вибрали акції для торгівлі в ре-жимі реального часу, ключовим фактором стає простота. Рішення
 10. Внутрішньоденні короткі продажі перекуплених акцій
    «Проводити короткий продаж в рамках дня? Короткий продаж ризикована сама по собі, а ви хочете проводити її в рамках дня? »Така типова реакція непрофесіоналів. Вона заснована на емоціях, а не на знаннях або досвіді. Для нефахівців це ка-жется авантюрою, але фактично внутріденна коротка прода-жа в багатьох відношеннях більш безпечна, ніж утримання корот-кою позиції в
© 2014-2022  epi.cc.ua