Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З . Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Банки в ролі фінансових посередників


В якому сенсі банки є фінансовими по- середниками між кредиторами і позичальниками? Уявімо собі, що хтось (або навіть група лю-
10 Більш докладно ці статті можна подивитися в щомісячному журналеfederal Reserve Bulletin в таблиці, де представлені баланси коммерче-ських банків .
дей) відкриває свій банк. Банк - це компанія.Как і у всіх інших компаніях, власники банкаставят своєю метою максимізувати прибуток. Що-б банк почав функціонувати, вони вкладиваютопределенное кількість своїх власних коштів, які називаються статутним капіталомбанка. Цей капітал призначений для возмещеніяіздержек по установі банку, а потім виполняетроль мінімального страхового запасу для вкладникам-ков банку на випадок, якщо деякі з банковскіхссуд не будуть повернені.
Яким чином банк може максімізіроватьсвоі прибутку? Насамперед власники банку по-винні переконати людей дати їм гроші в борг. По-кільки зазвичай починаючому банку пріходітсяконкуріровать з іншими, вже існуючими бан-ками, то він повинен запропонувати потенціальнимвкладчікам найбільш сприятливі умови. На-приклад, вкладники можуть отримувати в цьому банкебесплатное чековое обслуговування, а можливо, так-же і безкоштовні тости в буфеті, а також високіепроцентние ставки за своїми депозитами. Якщо банкуже досяг певних успіхів у залученні де-ніжних коштів, то люди більш охоче будуть делатьсвоі вклади.
При цьому вкладники будуть ссужатьбанк грошима.
Наступним кроком банку буде пошук наіболеепрібильних варіантів надання кредитів спомощью залучених ним коштів. Ба-ланс рахунків в табл. 26-2 показує, як банкіобично розпоряджаються отриманими грошима. Ні-яка їх частина зберігається у вигляді резервів. Большаядоля коштів надається у вигляді кредитів іліфірмам, які хочуть купити нове обладнання, або студентам, які потребують налічнихденьгах, або ж людям, що потребують іпотечномкредіте для того, щоб придбати собственнийдом. Деяка частина грошей використовується для покуп-ки цінних паперів, наприклад казначейських векселей.Еслі керівництво банку здійснює правільнийвибор клієнтів, яким банк надає позики, або вибір придбаних цінних паперів, то банкбудет мати високі прибутки, а власники получатвисокій дохід на свої спочатку вложенниесредства.
Яку економічну послугу може оказиватьфінансовий посередник? Він надає домаш-ним господарствам такий вид вкладення їх грошовихкоштів, наприклад у вигляді депозитів, який онісчітают досить привабливим. Залучений-ні банком кошти інвестуються у формі кре-дітов, дозволяючи домашнім господарствам, отримую- щим відсотки, отримувати вигоду з того, що банкігораздо більш компетентні у виборі заемщіков.По суті власники депозитів або інших зай-
мов, що надаються банками, отримують можли-ність стати власниками певної частини бан-ківських активів .
Так, власникам депозитів принад-лежить (хоч і не прямо) і невелика частьіпотечного позики, наданої торговому цін-тру, і деяка частка банківської позики правитель-ству Польщі, і частина банківських кредитів изгото- ВІТЕЛ мікросхем для комп'ютерів. І все етіразнообразние активи власник отримує у оченьудобной для себе формі - у вигляді депозиту
Існує і ще один шлях отримання банкаміпрібилі. Вони не тільки виконують роль фінансовим-вих посередників, але також допомагають людям вдосконалення-шать платежі і розрахунки, використовуючи чеки. За услугіпо обслуговування платежів банк може стягуватимуть не-яку плату, і іноді він так і поступає. Подо-бние банківські збори можуть представляти собойопределенную фіксовану суму, скажімо 25центов, за обслуговування одного чека Про те , Яким чином банки можуть сприяти більш ефек-тивної роботі платіжного механізму, мова піде вближайшие параграфах; тут, проте, необходімозаметіть, що на практиці переважну частину своіхдоходов банки отримують від видачі кредитів і лішьнебольшая частка надходить за рахунок зборів за обслу-живанию розрахунків і платежів. Тому многіебанкі не стягують плату за обслуговування чеків, ис-користуючись подібне безкоштовне чековое обслужіваніекак спосіб залучення вкладників в свій банк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Банки в ролі фінансових посередників"
 1. 4.6. Додаткова інформація
  банки або іпотечні посередники інвесторам. Публічні записи - підтримувана державою система документів, що свідчать наявність зареєстровані речові інтересів у сфері нерухомості і тим самим служить основою для захисту цих інтересів. Дозволене використання - вичерпний перелік цілей, для яких може використовуватися об'єкт нерухомості, у тому числі та земельну
 2. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  банки і їхні клієнти (як на іпотечному ринку), а й фондова біржа, а об'єктом операцій виступають не тільки цінні папери приватних підприємців, а й державних інститутів. Інструментарій ринку капіталу включає: - казначейські облігації, призначені для фінансування ня довгострокової політики федерального уряду; - цінні папери державних установ, які
 3. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  банки, фінансові компанії, фондові біржі), які при кредитуванні керуються власними цілями. Роль інвестицій у розвитку макроекономіки неоднозначна: - по-перше, коливання в інвестиціях впливають на динаміку сукупного попиту, а отже, і на обсяг національного виробництва і зайнятість населення; - по-друге, інвестиції ведуть до накопичення капіталу, визначають
 4. Глосарій
  банки, комерційні банки, спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (кредитні організації) Кредитор - фізична або юридична особа, що надає іншій особі позикові кошти на умовах повернення у певні терміни і з сплатою певного відсотка Крива байдужості - графік, що відображає всі можливі поєднання товарів, що дають однакову сумарну корисність для споживача
 5. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  банки використовують золото як світові гроші шляхом продажу його за іноземну валюту на приватних ринках золота, а міжнародним платіжним і купівельним засобом стали резервні національні валюти - американський долар, німецька марка та ін, а також екю, євро. Еволюція грошей у XX ст. У другій половині XX в. в якості міжнародного платіжного і купівельного засобу використовувалися
 6. § 19. Інфраструктура ринку.
  Банки, фондові і товарні біржі, біржі робочої сили, валютна біржа, інформаційні центри та ін Фондова біржа - це установа, організований ринок, на якому його учасники здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів. Членами біржі є, як правило, її засновники - фізичні особи та кредитно-фінансові інститути. У разі потреби засновники біржі можуть розширити коло її
 7. § 45. Банки і банківська система
  банки, що здійснюють керівництво і контроль за функціонуванням і розвитком усієї банківської системи країни. Взаємодія і взаємозв'язок різних видів банків та банківських об'єднань, в результаті яких формується банківська система, можливі лише в умовах виконання Центральним банком своїх основних функцій. У багатьох країнах світу такими функціями є проведення єдиної грошової і
 8. 7.4. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ОПЕРАЦІЇ
  банки діють на основі Закону РФ «Про банки і банківську діяльність». Комерційні банки є самостійними комерційно-ми підприємствами, кінцевою метою яких є отримання при-були. Відповідно їх відносини з клієнтами носять комерційний характер. Вони не підкоряються в адміністративному порядку Центро-банку, а лише виконують його вказівки в межах норм, визначених
 9. § 1. ГРОШІ: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ
  банки, які замість приватних векселів - з певною вигодою для себе - стали випускати банкноти (чи банківські квитки). На відміну від векселів комерсантів (торговців) банкноти випускалися на круглі суми, мали золоте забезпечення, мали широку здатність до обігу. Поряд з банкнотами в обороті беруть участь і інші види кредитних засобів обігу. У міжнародній торгівлі
 10. § 2. ФОРМИ І ТИПИ РИНКОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  банки, державні бюджетні установи. Причому в кожному виді ринку є своя інфраструктура. Так, на ринку товарів (споживчих та виробничих) та послуг є спеціалізовані організації: товарні біржі, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, численні компанії, зайняті посередницькою діяльністю, служби сервісу і інші. Таким чином, ринок як соціальний інститут
© 2014-2022  epi.cc.ua