Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

44.1. Лібералізація зовнішньої торгівлі

Лібералізація зовнішньої торгівлі відіграє стратегічно важливу роль у перехідній економіці, стимулюючи розвиток ринкових відносин.
З цієї точки зору можна виділити найважливіші цілі лібералізації зовнішньої торгівлі:
- включення вітчизняних виробників у конкурентну боротьбу на зовнішньому ринку і підвищення міжнародної конкурентоспроможності національного виробництва;
- зміцнення приватного сектора в економіці і наділення всіх економічних агентів правом здійснювати зовнішньоторговельні операції;
- встановлення зв'язку між внутрішніми та світовими цінами, як би «імпортуючи» світову структуру цін;
- через прийняття жорстких умов конкурентної боротьби на світових ринках змусити вітчизняні підприємства знижувати витрати, удосконалювати технології, підвищувати якість продукції, сприяючи підвищенню ефективності всієї національної економіки;
- відкриття для національних виробників нових ринків збуту (маркетинг);
- «імпорт» навичок управління в національну економіку.
На практиці лібералізація зовнішньої торгівлі на початковому етапі здійснення економічних реформ стає у багатьох випадках вимушеним кроком, оскільки дозволяє знизити гостроту кризи в економіці і прискорити досягнення макроекономічної стабілізації, без якої неможливо початок структурних перетворень.
Ринкова економіка передбачає вільний вихід на зовнішній ринок кожного суб'єкта господарської діяльності. При цьому повинні бути скасовані всі або майже всі ліцензії (дозволу на право займатися зовнішньоторговельною діяльністю) і квоти (ліміти на загальні обсяги ввезеної або вивезеної продукції).
Їх застосування породжує бюрократизм і корупцію, які ставлять перепони розвитку ринкових відносин. Якщо з якихось політичних причин виявляється неможливим скасувати всі квоти і ліцензії, то переважно продавати їх з аукціону, а не вирішувати ці проблеми за допомогою адміністративного регулювання. Лібералізація режиму зовнішньоекономічної діяльності передбачає і зміна митної системи. Майже кожна країна використовує різноманітні імпортні та експортні мита. Зібрані суми спрямовуються до державного бюджету.
Що стосується імпорту, то вважається, що в умовах перехідної економіки поява дешевої імпортної продукції попросту «задушить» вітчизняного виробника. Тому на перших етапах трансформації економіки необхідні високі імпортні мита, які з часом могли б зменшитися.
Що стосується експорту, то вважається, що в умовах перехідної економіки експортні мита слід встановлювати на ті товари, які на внутрішньому ринку продаються за цінами нижче світових. Тим самим можливе збереження більш низьких внутрішніх цін, наприклад, на енергоносії, без використання системи контролю над цінами. Проблема тут полягає в зростанні корупції, буквально процвітаючою в країнах з перехідною економікою. Виникає реальна небезпека, що цінні товари, дешеві на внутрішньому ринку, будуть контрабандою переправлятися за кордон взагалі без сплати жодних мит або податків.
У перші роки лібералізації зовнішньої торгівлі в Росії відбулися помітні зрушення у зовнішньоторговельних потоках: а) переорієнтація торгівлі на далеке зарубіжжя; б) скорочення розмірів торгівлі з країнами Східної Європи і з деякими традиційними партнерами серед країн, що розвиваються (наприклад, з Індією).

У товарній структурі російського імпорту зберігається перекіс у споживчу сферу. Відмінною рисою сучасного періоду є лише певна переорієнтація з ввезення сировини для легкої і харчової промисловості (зерна, тканин, бавовни-сирцю) на імпорт готових споживчих товарів, що мають високий рівень прибутковості (насамперед продуктів харчування). Такий високий ступінь залежності від імпорту продовольства, з одного боку, створює потенційну загрозу для економічної безпеки країни. З іншого боку, не можна не бачити, що в результаті непродуманої зовнішньоторговельної політики західні виробники найчастіше скидають на внутрішні ринки Росії продукцію досить дешеву, але нерідко поступається по якості вітчизняної.
У товарній структурі російського експорту переважають паливно-сировинні ресурси.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 44.1. Лібералізація зовнішньої торгівлі "
 1. Поєднання лібералізації та протекціонізму у зовнішньоекономічній політиці
  лібералізації, особливо в зовнішній торгівлі, треба враховувати зростаючий противагу їй в особі нетарифних обмежень. Квотування імпорту, антидемпінгове законодавство, правила оформлення та оцінки імпортних товарів, технічні стандарти і санітарні Норми для них є часто ефективнішим бар'єром на шляху імпорту, ніж мита. На початку 90-х рр.. під них підпадало 18% ввезених в
 2. Терміни і поняття
  зовнішньої
 3. Терміни і поняття
  зовнішньої
 4. Поняття лібералізація господарського життя
  лібералізацією економічної діяльності (дерегуляцією, економічною лібералізацією). Розрізняють внутрішньо-і зовнішньоекономічну
 5. 16. Сучасні особливості процесу лібералізації світової торгівлі
  лібералізації торгівлі, тобто застосування всього комплексу заходів щодо регулювання внутрішньої економіки і зовнішньоекономічних зв'язків з метою сприяння зовнішньоторговельному обігу, а також зниженню митних та інших бар'єрів. Сучасний механізм лібералізації світової торгівлі володіє низкою особливостей. 1. Значно розширено коло регулюючих заходів з боку як національних держав, так
 6. Виграш від зовнішньої торгівлі
  лібералізації зовнішньої торгівлі, як правило, поєднується з елементами
 7. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 8. 17. Лібералізація митних бар'єрів
  лібералізації досягла в області митних зборів, загальний рівень яких у період після Другої світової війни істотно скоротився. Значення митних бар'єрів пояснюється наступними причинами: - історично мита уособлюють собою регулюючу функцію держави в зовнішній торгівлі, а їх рівень є головним критерієм торгово-економічної політики; - Митні збори
 9. 39. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ЦІН
  лібералізація і протекціонізм. Протекціонізм представляє собою політику держави, спрямовану на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції, а часто і на захоплення зовнішніх ринків. На противагу йому політика лібералізації пов'язана зі зниженням всіляких бар'єрів, що перешкоджають розвитку зовнішньоекономічних
 10. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
  лібералізація - це процес зменшення державного регулювання господарської діяльності (як зовнішньої, так і внутрішньої). Вона проявляється в тому, що націоналізація змінилася приватизацією, у зниженні субсидій окремим галузям економіки, у зменшенні державного регулювання ТНК і стала головним напрямком у зовнішньоекономічній політиці в 50-і рр.. XX в., Замінивши
 11. Контрольні питання і завдання
  зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво продукції відповідно до принципу порівняльних переваг? 7. У яких випадках країнам вигідно торгувати один з
 12. 13.3. Державна політика в галузі зовнішньої торгівлі
  лібералізації зовнішньої торгівлі та до посилення протекціоністської політики. - Торговельна політика («неомеркантилізм», керована зовнішня торгівля) 1. Політика в галузі обмеження імпорту. Проводиться з протекціоністськими цілями для захисту вітчизняних виробників від конкуренції з боку іноземних товарів. Способи обмеження імпорту:? Введення тарифів на імпорт Тариф на імпорт -
 13. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  зовнішньої торгівлі та раніше не була характерною для розвиненої країни. В даний час це в основному паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40%
 14. Характеристика основних напрямів політики
  лібералізацію торговельного режиму, перебудову оподаткування з метою сприяння ефективності виробництва, збільшення заощаджень, лібералізацію ціноутворення, поліпшення управління державними підприємствами з метою підвищення їх прибутковості. Дані заходи в першу чергу відповідають інтересам ТНК і певною мірою - потребам розвиваються
 15. Глава 1 ПОРІВНЯЛЬНЕ ПЕРЕВАГУ
  зовнішній торгівлі? Яка роль держави в зовнішній торгівлі? Де і коли починається межа між внутрішньою і зовнішньою торгівлею? Чому виникають торгові війни? На багато з цих питань людство не могло дати відповіді до тих пір, поки не почали складатися систематизовані погляди на природу зовнішньої торгівлі. Початок цьому поклали меркантилісти, хоча багато їх погляди виявилися
 16. Структура торгівлі
  зовнішньої торгівлі, яка в цілому порушувався у бік продукції обробної промисловості. У 1998 р. на частку останньої доводилося 79% обсягу зовнішньої торгівлі світу, в країнах, що розвиваються - 68, в країнах з перехідною економікою - 54% товарного експорту. При цьому країни, що розвиваються не тільки стали більше експортувати продукції обробної промисловості, а й більше імпортувати
 17. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельної політики, що передбачає свободу підприємців, фірм у прийнятті та здійсненні рішень з ведення зовнішньої торгівлі. ПРОТЕКЦИОНИЗМ - принцип зовнішньоторговельної політики, що передбачає втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат
 18. 5.1. Зовнішня торгівля Росії та її місце в світовій економіці
  лібералізація) зовнішньої торгівлі за допомогою заходів Світової організації торгівлі (СОТ); - лібералізація міжнародної торгівлі, перехід багатьох країн до режиму, що включає скасування кількісних обмежень імпорту й істотне зниження митних зборів шляхом утворення вільних економічних зон; - розвиток процесів торгово-економічної інтеграції: усунення регіональних
 19. 11.2.4. Політика держави в зовнішній торгівлі
  лібералізація в чистому вигляді - це абстракції, певні крайнощі зовнішньоторговельної політики. На практиці, як правило, реалізується комбінований варіант цієї політики, що поєднує елементи протекціонізму і лібералізації. Після Другої світової війни здійснюється багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі по лінії ГАТТ (Генеральна угода з торгівлі і тарифів) і його наступниці -
 20. 40.4. МИТНИЙ СОЮЗ
  лібералізації торгівлі. Найяскравішим прикладом є Європейський Союз, утворений з трьох спільнот: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), або «Спільний ринок», Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) і Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). У Європейському Союзі скасовані внутрішні торговельні бар'єри, застосовується загальна система мит щодо країн, що розвиваються і
© 2014-2022  epi.cc.ua