Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

44.2. НОВА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

Нова роль держави в зовнішній торгівлі полягає у створенні необхідної нормативної та інституційної бази для регулювання зовнішньоекономічних зв'язків, що забезпечують взаємодію економіки з світогосподарчої сферою з метою вирішення національних стратегічних завдань.
Реалізація національних інтересів в новій економічній системі обумовлена підготовкою національної економіки для входження у світові господарські зв'язки, її трансформацією відповідно до світогосподарськими умовами, з одного боку, та національними стратегічними цілями, пріоритетами та інтересами? з іншого.
В даний час відбувається перекачування національного багатства Росії у світову геоекономічну систему. Це буде тривати до тих пір, поки на загальнодержавному рівні не буде прийнята нова зовнішньоекономічна програма і вироблений відповідний механізм її реалізації.
Найважливіша проблема державного регулювання зовнішньої торгівлі? регулювання експорту, або визначення експортного потенціалу країни. Орієнтація на подальший розвиток експорту палива і сировини безперспективна, враховуючи стан виробничо-технічної бази у більшості галузей. Збільшення обсягів експорту продукції паливно-сировинного комплексу в більшості країн колишнього СРСР відбувалося в останні роки за рахунок скорочення внутрішнього споживання при зниженні обсягів видобутку і виробництва.
Можливості подальшого нарощування традиційного експорту, по суті, вичерпані, тим більше що рівень внутрішніх цін на паливо і багато видів сировини не лише досяг світового, але в деяких випадках і перевершив його. Таким чином, вітчизняна переробна промисловість фактично опинилася на «голодному пайку».
Нова система державної підтримки експортерів, аналогічна існуючій в ОЕСР та багатьох інших країнах світу, в Росії ще не створена. Створення такої системи має стати найважливішим завданням уряду.
На підставі аналізу світового досвіду можна виділити основні напрямки загальноекономічної та спеціальної державної підтримки експортерів:
- гарантування та страхування експортних кредитів для забезпечення захисту експортерів від довгострокових комерційних і політичних ризиків ;
- сертифікація та часткова державна підтримка ефективних експортно орієнтованих проектів;
- надання податкових пільг експортерам окремих видів продукції (насамперед машинобудівної);
- надання інформаційного, консультаційного, маркетингового і технічного сприяння експортерам;
- регулювання цін і тарифів на продукцію природних монополій (цін на енергоносії, тарифів на електрику та теплову енергію, транспортних тарифів).
Важливо підкреслити, що політика підтримки експорту повинна уникати таких заходів, як прямі експортні субсидії, які несумісні з інтеграцією країн Східної Європи і колишнього СРСР у систему міжнародної торгівлі. Нововведені заходи заохочення експорту повинні повністю відповідати міжнародним правилам.
Регулювання імпорту проявляється в напрямку посилення митного оподаткування і поширення на нього внутрішніх податків.
Одні економісти вважають, що введення нових ставок імпортного тарифу? це захист російських виробників, підвищення конкурентоспроможності їх продукції, очищення ринку від недоброякісних товарів.
Однак, на думку інших, нові імпортні мита ведуть якраз до зворотного? підвищення роздрібних цін, зажиму приватного підприємництва, скорочення імпорту, що не сприяє розвитку виробництв, що базуються на імпортні технології, сировині і матеріалах.
Введення нових мит супроводжується збільшенням імпортних витрат, а значить, і зростанням внутрішніх цін. Від підвищення мит виграє лише невелика частина вітчизняних виробників, яка, не маючи внутрішніх конкурентів, і далі буде диктувати свої ціни, в той час як за якістю й асортиментом їх продукція значно поступається західній.
Зростаючі імпортні тарифи в короткостроковому плані будуть вести до зубожіння внутрішнього ринку, погіршення якості товарів, особливо споживчих. Сьогодні російський споживчий ринок досить насичений імпортними продуктами харчування і товарами ширвжитку. Проте їх ввезення значною мірою забезпечується приватними особами, дрібними фірмами-імпортерами, для яких нові мита означають втрату звичного запасу рентабельності, а в кінцевому підсумку? витіснення з ринку більш великими структурами, скорочення обсягів човникового імпорту, звуження асортименту продукції, що ввозиться.
Зараз за дорученням уряду йде робота над програмою зниження імпортного митного тарифу та податку на додану вартість з метою підвищення рівня конкурентоспроможності низки галузей, насамперед обробної промисловості.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 44.2. НОВА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ "
 1. Тема 14 Міжнародна торгівля
  держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 2. Глава 1 ПОРІВНЯЛЬНЕ ПЕРЕВАГУ
  роль держави в зовнішній торгівлі? Де і коли починається межа між внутрішньою і зовнішньою торгівлею? Чому виникають торгові війни? На багато з цих питань людство не могло дати відповіді до тих пір, поки не почали складатися систематизовані погляди на природу зовнішньої торгівлі. Початок цьому поклали меркантилісти, хоча багато їх погляди виявилися помилковими. Саме тому
 3. Місце зовнішньої торгівлі в економіці Росії
  роль Росії у світовій торгівлі невелика, то для неї самої значення зовнішньоекономічної сфери дуже істотно. Величина експортної квоти Росії, розрахована на базі паритету купівельної спроможності рубля до долара, становить близько 10%, ділячись між дальнім і ближнім зарубіжжям у співвідношенні приблизно 5:1. Зовнішня торгівля залишається важливим джерелом надходження інвестиційних товарів, а також
 4. Контрольні питання і завдання
  державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності »розгляньте основні методи регулювання зовнішньої торгівлі в Росії? 13. Охарактеризуйте стан зовнішньої торгівлі Росії. Які проблеми існують у цій галузі і які перспективи розвитку зовнішньої
 5. Формування національних економік.
  Держав - централізованих абсолютних монархій. Економічна політика цих держав була спрямована на створення національного ринку, зміцнення сільського господарства, промисловості, внутрішньої і зовнішньої торгівлі і засобів повідомлення. У галузі сільського господарства заходи окремих феодалів поступово замінюються державними постановами про зміну правил землеволодіння і
 6. ГЛАВА 34 «НОВА КЛАСИКА». ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ
  нова класика », або« нова класична макроекономіка ». Як випливає з назви, йдеться про макроекономічну концепції, побудованої на основі і відповідно до неокласичної мікроекономічної моделлю. В області практики «нова класика» виступила з позицій, близьких монетаризму, довела до логічного кінця ідею про обмеженість впливу грошової політики на економіку, заявивши, що
 7. Виграш від зовнішньої торгівлі
  державою торговельній політиці. Його прагнення до проведення політики лібералізації зовнішньої торгівлі, як правило, поєднується з елементами
 8. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
  роль серед них відіграє зовнішня
 9. Запитання до теми
  роль держави в економічному житті Японії. 6. Які фактори зумовили конкурентоспроможність японських товарів на зовнішніх ринках? 7. Охарактеризуйте структуру зовнішньої торгівлі Японії. 8. Які характерні риси участі японських компаній у міжнародному русі
 10. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  держави у зовнішньоторговельну діяльність, ті чи інші форми і методи державного регулювання. Абсолютна перевага - вигоди, що випливають з різної величини витрат на виробництво в країнах учасницях зовнішньої торгівлі. Щодо переваг - вигоди, пов'язані з относітеной різницею у витратах на виробництво, в країнах учасницях зовнішньої торгівлі. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
 11. Структура зовнішньої торгівлі Росії
  зовнішньої торгівлі та раніше не була характерною для розвиненої країни. В даний час це в основному паливно-енергетичні, прості хімічні та нафтохімічні товари, чорні і кольорові метали, зброю. Істотні зміни відбулися в товарній структурі російського імпорту. У ньому скоротилася частка інвестиційних товарів, тоді як частка споживчих товарів зросла, складаючи близько 40%
 12. Глава 34 «Нова класика»: відновлення традиції
  нова класика », або «нова класична макроекономіка». Як випливає з назви, мова йде про макро-жономіческой концепції, побудованої на основі і відповідно ь неокласичної мікроекономічної моделлю. В області прак-[ики «нова класика» виступила з позицій, близьких монетаризму, довела до логічного кінця ідею про обмеженість впливу грошової політики на економіку, заявивши, що
 13. № 124. Розвиток зовнішньої торгівлі Росії з країнами Заходу і Сходу за Петра 1
  роль в торгівлі з Заходом грав Архангельськ, то незабаром його місце зайняв Санкт-Петербург, а пізніше Рига, Ревель (Таллінн), Виборг, Нарва . Торговельні зв'язки з Персією і Індією велися по Волзі через Астрахань і Каспійське море, з Китаєм - через
© 2014-2022  epi.cc.ua