Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 44. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання.

Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з чолі, виконавши контрольні завдання і відповівши на проблемні питання, наведені нижче.
Проблемні питання
1. Що таке лібералізація зовнішньої торгівлі?
2. У чому полягає стратегія розвитку зовнішньоторговельної політики?
3.
Яка роль іноземних інвестицій у Росії?
4. Яка роль держави в зовнішній торгівлі?
5. У чому специфіка зовнішньоекономічної політики Росії на початку III тисячоліття?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 44. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОСІЇ В перехідній економіці "
 1. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  глава.
 2. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  глава.
 3. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Зовнішньоекономічної діяль-ності. Форми непрямого втручання держави в перехідну еконо-Міку. Державне втручання в ринок індивідуального товару: потоварний податок, дотація, фіксовані
 4. Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
  політика
 5. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 6. Контрольні питання
  політики (соціальної стратегії) в Росії? 4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки? 5. Які особливості регіональної соціальної політики? 6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки реформування освіти та охорони здоров'я в
 7. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, банківських працівників, менеджерів дер-жавних і комерційних фірм, що цікавляться проблемами адаптації своїх підприємств до умов перехідної
 8. Відповіді до тестів
  політика: а, д; вбудовані стабілізатори: б, в, г 2 На підйомі: г, д; на спаді: а, б, в 3 Зниженні, зменшиться, збільшенні 4 б, д 5 Податкової ставкою і надходженнями до держбюджету 6 в, а, г, б 7 Податок 8 а 9 б, в 10 а, г 11 а, в, г, е 12 Експансія - а, г; рестрикция - б, в 13 Прямі - в, д, е ; непрямі - а, б, г Глава 9 № тесту відповідь 1 б 2 в 3 б 4 б 5 б 6 г 7
 9. Запитання для самоперевірки
  зовнішньоекономічну діяльність; в) підвищення позичкового відсотка понад рівня інфляції? 3. Якими проблемами в перехідній економіці має займатися держава: а) здійснювати імпорт продовольчих товарів; б) надавати допомогу комерційному банку, що знаходиться у важкому фінансовому становищі, в) визначати коло товарів і послуг, необхідних для державних потреб? 4. Який
 10. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Зовнішньоекономічних зв'язків. Рішення широкого комплексу завдань в перехідній економіці пов'язано з неординарними ефектами, гострими протиріччями. Важливо відмовитися від готових схем і «універсальних» рецептів, всебічно враховувати реальну ситуацію, постійно уточнювати і коректувати економічний курс. Література Аукуционек С. П. Теорія переходу до ринку. - М.: SR - Аргус, 1995. Віссаріонов
 11. Питання для самоперевірки
  політики та модернізації
 12. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
 13. Глава 32. Приватне та державне підприємство в перехідній економіці
  перехідною економікою розташовували вже десятирічним досвідом ринкової трансформації. Цей термін виявився в цілому достатнім для вирішення такої основоположної завдання, як усунення монополії державної власності та розвиток підприємництва на базі приватної і змішаної
 14. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних процесів у перехідній економіці. Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Взаимо-зв'язок інвестицій і заощаджень у перехідній економіці: теоретичний аспект. Особливості заощаджень у перехідній економіці та роль банків в їх акумуляції.
 15. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 16. Запитання для самоперевірки
  перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим відрізняється
 17. Роль зовнішньоекономічної політики
  зовнішньоекономічної сфери. Причини цього полягають у тому, що процес інтернаціоналізації давно вийшов за межі сфери обігу, охопивши в тій чи іншій мірі весь процес відтворення. З ростом інтернаціоналізації господарського життя зросли масштаби впливу зовнішньої сфери на національні ринки. Для цілого ряду країн зовнішньоекономічні зв'язки з підлеглих переросли у визначальні,
 18. Росія і розвиваються країн
  зовнішньоекономічної політики щодо цих регіонів може привести до формування у країн, що розвиваються стійкого уявлення про Росії та інших країнах СНД як про нові привілейованих партнерах Заходу, які не тільки відвернулися від них, а й претендують на роль «третього світу» Північної півкулі. Це загрожує звуженням кола російських партнерів на світовому ринку, ослабленням
 19. ЛІТЕРАТУРА
  зовнішньоекономічний словник-довідник, с. 81. 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. М., "Російська газета", 1994р., Жовтень. 3. Зовнішньоекономічний бюлетень, 1996, N 2. 4. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Док / CONF, 97/18.An. 1. 5. Інкотермс. Див Збірник матеріалів з підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності, Вип. 1, М., 1991,
 20. Контрольні питання
  зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
© 2014-2022  epi.cc.ua