Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

4.12.4. Виробничо-фінансовий леверидж

Узагальнюючої категорією є виробничо-фінансовий леверидж. На відміну від двох інших видів левериджу небудь простим кількісним показником, що має наочну інтерпретацію і придатним для просторових зіставлень, він не виражається, а його вплив виявляється шляхом оцінки взаємозв'язку трьох показників: виручка, витрати виробничого та фінансового характеру та чистий прибуток.
Вихідним у розглянутій схемі є виробничий леверидж, вплив якого виявляється шляхом оцінки взаємозв'язку між сукупною виручкою комерційної організації, її прибутком до вирахування відсотків і податків та витратами виробничого характеру. До останніх відносяться сукупні витрати комерційної організації, зменшені на величину витрат з обслуговування зовнішніх боргів.
Вплив фінансового левериджу виявляється шляхом оцінки взаємозв'язку між чистим прибутком і величиною прибутку до виплати відсотків і податків.
Розглянуті види левериджу та їх вплив, опосередковане взаємозв'язком описаних показників, можуть бути представлені шляхом перекомпонування і деталізації статей звіту про прибутки і збитки (рис. 4.19).

Взаємозв'язок доходів і левериджу

З наведеної схеми і зроблених пояснень стає зрозуміло, чому така велика увага з позиції стратегічного планування приділяється операційного та фінансового левериджу - саме умовно-постійні витрати виробничого і фінансового характеру значною мірою визначають кінцеві фінансові результати діяльності підприємства.
Вибір більш-менш капіталомістких напрямків діяльності визначає рівень операційного левериджу; вибір оптимальної структури джерел коштів пов'язаний з фінансовою левериджем. Що стосується взаємозв'язку двох видів левериджу, то однозначну і безапеляційну її характеристику навряд чи можна зробити. Проте є досить поширеним думку, що вони повинні бути пов'язані обернено пропорційною залежністю - високий рівень операційного левериджу в компанії припускає бажаність відносно низького рівня фінансового левериджу, і навпаки. Пояснення цьому очевидно з позиції як загального ризику, так і сукупних постійних витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.12.4. Виробничо-фінансовий леверидж "
 1. 4.12. Оцінка виробничого та фінансового левериджу
  виробничого і фінансового
 2. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих видах продукції. Технологія розрахунку маржинального доходу: 1) за підсумками аналізу за
 3. 4.12.3. Фінансовий леверидж
  фінансового левериджу прямо пропорційно впливає на ступінь фінансового ризику компанії та потрібну акціонерами норму прибутку. Чим вище сума відсотків до виплати, які є, до речі, постійними обов'язковими витратами, тим менше чистий прибуток. Таким чином, чим вище рівень фінансового левериджу, тим вище фінансовий ризик компанії. Рівень фінансового левериджу компанії розраховується як
 4. 4.12.2. Виробничий леверидж
  виробничого левериджу розраховується як {foto336} Разом з цим показником при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства використовують величину ефекту виробничого левериджу: {foto337} Усі позначення тут аналогічні тим, які були використані нами в розділі 3.5 при описі процедур аналізу беззбитковості. Якщо частка постійних витрат велика,
 5. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани виконуються і перевиконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства, і навпаки, у результаті недовиконання плану виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і маси прибутку, що призводить до погіршення фінансового стану
 6. Диверсифікований концерн
  виробничою кооперацією, патентно-ліцензійними угодами, загальними науково-дослідними та виробничо-технологічними програмами, єдиною системою фінансування. На відміну від конгломератів диверсифікований концерн зберігає явно виражене галузеве ядро своєї діяльності, тобто має цілком певний галузевий профіль випускається кінцевої продукції. Тому в ньому, як
 7. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  виробнича діяльність, інвестиційна та фінансова діяльність. Результати проведеного аналізу можуть бути визначені після комплексного розгляду цих блоків. У складі виробничої діяльності мають бути обгрунтовані можливості збільшення випуску продукції (робіт, послуг) в результаті аналізу: ринків збуту продукції; рівня конкурентоспроможності продукції; можливостей
 8. Які основні «бульбашки» існують в сучасній економіці і які небезпеки вони в собі містять?
  Виробничі потужності, які в результаті його здування виявилися зайвими. Споживання в світі падає і це обвалює фінансову і виробничу
 9. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу
 10. 51. АКТИВИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
  виробничої та фінансової діяльності, а значить, і фінансовий стан підприємства. Якщо створені виробничі потужності підприємства використовуються недостатньо повно, то це негативно позначиться на фінансових результатах підприємства та його фінансовому становищі. Те ж відбудеться при створенні зайвих виробничих запасів, які не можуть бути швидко перероблені на наявних
 11. 27.3. Виробничий попит
  виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
© 2014-2022  epi.cc.ua