Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономіка → 
Загальні роботи
ЗАГАЛЬНІ РОБОТИ
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова Економіка і соціологія праці. Шпаргалка 2009
Шпаргалка підготовлена у відповідності з програмою курсу «Економіка і соціологія праці» і складена у вигляді відповідей на екзаменаційні питання з даної дисципліни.
Це видання розкриває такі питання, як предмет соціології та економіки праці, сутність і роль праці в суспільстві. Дається поняття умов праці, функції, принципи і система оплати праці, соціальна структура трудової організації та багато інших. ін
Видання призначене для підготовки до іспитів студентів економічних факультетів усіх форм навчання.
С.К. Ашванян ЕКОНОМІКА. Частина 1 2008
У даному навчальному посібнику дається уявлення про предмет і методи економічної теорії, провідних школах і напрямах сучасної економічної теорії, розкриваються основні елементи економічної організації суспільства, аналізуються механізми ринку досконалої та недосконалої конкуренції, теорія фірми та організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування ринкового механізму.
Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання за напрямами механічного та технологічного профілю.
І.П. Деветьярова ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» 2008
Даний навчальний посібник призначений для студентів неекономічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому представлено зміст лекційних занять, згідно з навчальною програмою. Рекомендоване навчальний посібник сприяє глибшому і якісному вивченню дисципліни «Економіка».
Наведено список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної роботи.
Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми навчання.
А.Н. Сухарєв Економічний словник 2008
Словник відображає систему основних понять містяться в спеціальних економічних дисциплінах, що вивчаються студентами спеціальності 080115 «Митна справа» . Словник покликаний допомогти студентам у освоєнні майбутньої спеціальності, може використовуватися для підготовки до семінарських і практичних занять, у написанні курсових і дипломних робіт, а також до підготовки до здачі державного іспиту.
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО Економіка. Курс лекцій для студентів 2007

Економіка курс лекцій для студентів інженерних спеціальностей

Рецензенти:
Зайцева О.М. - Д-р екон. наук, професор, зав. кафедри економічної теорії та національної економіки Тюменського державного університету; Симонов С.Г. - Д-р соціол. наук, професор, зав. кафедрою економічної теорії Тюменського державного нафтогазового університету
Г.П. Журавльова Економіка 2006
Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки, економічний розвиток і зростання, циклічність, інфляція і безробіття, споживання, заощадження та інвестиції, державні витрати і оподаткування, грошовий обіг, фінансова система та ін Проведено аналіз міжнародних екноміческіх відносин, інтернаціоналізація економіки в рамках світового господарства, зовнішньої торгівлі, зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування.

Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних спеціальностей.

Л.А.Ніколаева, І.П.Черная Історія економіки 2006
У навчальному посібнику подано авторське бачення проблем історії економіки зарубіжних країн та Росії. Розглядаються етапи становлення народного господарства і державності.
1 2 3 4 5 6
© 2014-2022  epi.cc.ua