Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

29.2.1. Економічна стратегія


Здійснення індустріалізації супроводжувалося змінами соціально-економічної структури промислового виробництва залежно від політичної спрямованості держав. В одних країнах коректувалася логіка відтворення традиційних монополій з метою вирішення протиріч між прагненням торгово-промислових груп консервувати нижчі форми підприємництва в рамках свого контролю і вузькістю економічної бази.
У ряді країн держава створювала особливі умови для формування найбільших об'єднань, які змогли б вистояти в конкурентній боротьбі на зовнішніх ринках. Нерідко на перший план виходило розвиток дрібного і середнього підприємництва. Одночасно вирішувалися питання ослаблення соціальних проблем, що виникають у зв'язку з розвитком сучасних підприємств і звуженням соціальної бази модернізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29.2.1. Економічна стратегія "
 1. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  економічної теорії. Теоретичні дослідження в економіці А. Монкре-тьен в 1516 р. визначив як політичну економію, А. Маршалл в 1890 р. - як економікс, а в сучасній Росії вона придбала назву економічної теорії. Більшість вчених вважають, що мова йде не про різних науках, а про специфіку поглядів на предмет і зміст загальної універсальної теоретичної економіки. Економічна
 2. «Голландська хвороба»
  економічної стратегії
 3. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  економічних процесів. Особливе значення слід придбати тане глобалізація виробництва і споживання, яка стає головним фактором світового економічного розвитку. Глобалізація - входження всіх країн залежно від досягну-того рівня розвитку у світове господарство, їх інтеграція і взаємодію, розмивання меж між національними комплексами, образо-вання єдиного економічного
 4. Список рекомендованої літератури
  економічна модель. / Пер. з англ. В. Лукашевич та ін; За заг. . Ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб., СП «Автокомп». - 1992. 52. Долан Е.Дж., Ліндсней Д. Мікроекономіка / Пер.с англ. ВЛукашевіча та ін; За заг. ред. Б. Лісовика і ВЛукашевіча. - СПб., 1994. 53. Доходи, рівень життя / / Економіст. - 1996. - № 5. 54. Замятіна М.Ф. Екологізація науково-технічної діяльності (регіональний
 5. Виплати за зовнішніми боргами Росії
  економічного зростання; збільшення золотовалютних запасів країни до 45 млрд. дол; створення в рамках 2002 стабілізаційного або резервного фонду. 5. Росія і СОТ. У процесі відбувається глобалізації жодна країна не може розвиватися успішно, будучи ізольованою від світової спільноти. Однак принципово важливо як в науковому, так і в практичному відношенні розрізняти два різних аспекти
 6. 3. Державне регулювання економіки: зміст, об'єкти, напрямки та методи
  економічної системи і пристосування її до мінливих умов. Механізм державного регулювання складний і по-різному діє в тій чи іншій країні. У сучасних умовах державне регулювання економіки є складовою частиною процесу суспільного виробництва. ДРЕ направлено на певні об'єкти. Об'єктами ДРЕ є ті сфери, галузі, регіони, явища й умови
 7. 31.2. Етапи економічного розвитку
  економічна і фінансова криза 30-х років, що супроводжувався відтоком капіталу, багато в чому підірвав позиції латифундизма. Він викликав скорочення фонду заощаджень і зумовив необхідність мобілізації внутрішніх ресурсів, що призвело до розширення національної бази промислового розвитку. Крах світового ринку кави означав , що експортний сектор не може служити двигуном економічного зростання. 1.
 8. Основні напрями економічної стратегії
  економічних і соціальних умов виходу країн, що розвиваються на світові ринки, величезна зовнішня заборгованість привели до серйозних порушень відтворення і посиленню впливу зовнішніх факторів на їх розвиток. Протягом 80-х років міжнародні організації змушували країни, що розвиваються прийняти відкриту стратегію розвитку, приділяючи велику увагу ринковим сигналам, зменшенню імпортних
 9. 29.2.2. Економічна політика
  економічної стратегії можна виділити два основних типи економічної політики: політика стабілізації і політика структурної
 10. 29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті роки
  стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті
© 2014-2022  epi.cc.ua