Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

1.4.4. Самоврядування населення


Особлива роль у стратегії становлення громадянського суспільства змішаного (відкритого) типу належить самоврядуванню населення. Самоврядування - одна з рис сучасного громадянського суспільства! Його сутність полягає в тому, що населення самостійно управляє процесами формування середовища життєдіяльності та життєзабезпечення, створюючи для цього на первинних територіальних (Муніципальних) рівнях необхідні та підзвітні йому органи.
В системі соціально-політичного устрою суспільства виникають і розвиваються недержавні початку і інститути, які є вираженням і підставою розвитку самоорганізації та самодіяльності населення, що забезпечують реалізацію і захист його інтересів. Тим самим господарські, соціальні та інші функції державної влади обмежуються і реалізуються самим населенням! Тому самоврядування можна вважати одним з найбільш очевидних проявів громадянського устрою суспільства.
Економічно необхідність самоврядування населення пояснюється потребами мобілізації та ефективного використання місцевих ресурсів та особливостей, які не можуть бути належним чином задіяні через вертикаль державної влади, що неспростовно доведено результатами одержавлення російської економіки.
У соціальному аспекті самоврядування необхідно для такої організації середовища життєдіяльності, яка дозволяє знайти в ній місце всім групам населення та окремим людям, здійснювати розвиток території в інтересах її населення і захищати ці інтереси.
Політично реальне самоврядування стає необхідним для формування та відпрацювання механізмів политическо ^ демократії, для завершення її становлення, в результаті якого державна влада не тільки не буде побоюватися обмеження її функцій, а й усвідомлює його корисність для власної ефективності .
Особливе значення самоврядування у процесі руху Росії до громадянського суспільства багато в чому пояснюється тоталітарним минулим країни. Становлення самоврядування є фактором як підриву тоталітарних традицій через розвиток прямого, народовладдя, так і зміни характеру самої російської держави, здобуття їм справді демократичного змісту.
Важливість самоврядування населення для демократичного розвитку країни була зрозуміла вже на перших етапах перетворень в ній суспільних відносин. Свідченням цього стали многократ-

ві дискусії про зміст і характер самоврядування, про його співвідношенні з державною владою і як результат цих дискусій - зафіксоване в Конституції виведення самоврядування з ієрархії цієї влади, визнання його недержавного характеру.
Однак факт усвідомлення необхідності самоврядування та визначення його характеру ще не рівнозначний його становленню. Останнє пов'язано з реалізацією загальної стратегії руху до громадянського суспільства змішаного типу. Реалізація цієї стратегії передбачає створення економічних і правових основ самоврядування, встановлення порядку визначення його форм, принципів поділу та взаємозв'язку функцій і органів самоврядування та державної влади, виявлення можливостей і напрямів розвитку системи самоврядування, забезпечення гарантій запобігання одержавлення самоврядування, придушення його державною владою.

Одним з найбільш, серйозних і невідкладних питань становлення самоврядування є створення його економічних основ, без яких воно як самостійний, незалежний від державної влади феномен неможливо.
Економічні основи самоврядування в принципі можуть і повинні мати досить складну структуру. Насамперед їх становить муніципальна власність, що включає знаходяться в ній підприємства, організації, житлове господарство та інші об'єкти, а також фінансові ресурси муніципалітетів. Економічною основою самоврядування є також всі недержавне господарство в рамках муніципалітетів, що не входить до складу корпоративних та інших великих немуніціпальних структур. Завдяки цьому господарству насамперед і формується муніципальна середу життєзабезпечення.
В даний час економічні основи самоврядування не створено. Деформована галузева структура муніципальної власності, недостатня фінансова база, в чому залишкові принципи її формування не відповідають функціям самоврядування і т.д. Створення економічної бази самоврядування передбачає зміну характеру муніципальних реформ і виділення їх блоку в рамках стратегії становлення в Росії суспільства змішаного! типу.
У істотних коригуваннях потребують правові основи самоврядування: Зокрема, необхідна передача прав і повноважень населенню по встановленню конкретних форм самоврядування, структури їх органів тощо, якими наділені суб'єкти Федерації, що фактично підпорядковує самоврядування державної влади.
Принципове значення має вирішення питання про розділення функцій і органів самоврядування та державної влади на міс-
тах. Самоврядування може битьтаковим, якщо воно організовує середу життєдіяльності та життєзабезпечення населення в рамках муніципалітету. Отже ^ воно повинно виконувати весьгкруг, функцій, з визначення пріоритетних напрямів розвитку території; регулювання галузевої структури господарства, налагодженню зовнішніх і внутрішніх ринкових зв'язків, розвитку необхідної ринкової інфраструктури, розробці та реалізації муніципальних програм, підтримці і розвитку соціальної інфраструктури і т.д.
Функції державної влади обмежуються вирішенням проблем, що мають загальнодержавний або регіональний характер, і наглядом за законністю діяльності органів самоврядування. Спірні питання між органами самоврядування та державної влади можуть вирішуватися на основі домовленостей або в судовому "-порядку, в усякому разі у вирішенні таких питань неприпустимі принципи СО-підпорядкованості * Штат органів державної влади на місцях відповідно обмеження їх функцій повинен бути зведений до мінімуму. Структура і штат органів самоврядування повинні визначатися населенням або його представниками. У цьому випадку саме населення, яке буде містити ці органи, виявиться зацікавленим в їх обмеженні.
Може бути й інший варіант, при якому одні й ті ж органи будуть виконувати функції як самоврядування, так і державної влади. Такий варіант передбачений чинним законодавством. Але він може виявитися найкоротшим шляхом, особливо з урахуванням російських традицій, до одержавлення самоврядування та його підпорядкування державної влади.

Найбільш складною проблемою становлення самоврядування населення в Росії є створення гарантій, що виключають можливості фактичного відомості самоврядування до рівня підсобного важеля або «помічника» державної влади, тобто його одержавлення. Зрозуміло, що співвідношення сил ієрархічної вертикалі державної влади і самоврядування населення в рамках окремих муніципальних утворень непорівнянно, і прагнення до вихолощення суті самоврядування, урізання його функцій і бази, низведению самоврядування до рівня мікрорайонів, окремих вулиць, будинків, під'їздів проявилося ще до того, як воно сформувалося. Все це створює реальну загрозу втіленню ідей самоврядування в життя.
Гарантією захисту самоврядування як недержавного інституту, що не підлеглого державної влади, мабуть, може бути
становлення системи самоврядування, яка об'єднує зусилля муніципалітетів і розвивається знизу, тобто з ініціативи самого муніципального самоврядування населення. Основою для розвитку такої системи є наявність у муніципалітетів багатьох спільних проблем, які вони повинні ставити перед регіональними і федеральними властями або вирішувати на міжмуніципального основі. Для постановки і вирішення цих проблем і для захисту інтересів муніципалітетів в принципі можливе створення рад або спілок самоврядування на обласному, республіканському і навіть на федеральному рівні.
Якщо така своєрідна вертикаль самоврядування, що відрізняється від вертикалі державної влади тим, що в ній підпорядкованість будується не зверху вниз, а знизу вгору, сформується, то буде легше встановити баланс державної влади та самоврядування, перетворити останнє в реальний фактор, по-перше, трансформації державності в бік її демократизації та, по-друге, орієнтації реформ і соціально-економічних перетворень на становлення громадянського суспільства.
Контрольні питання
1. Назвіть основи і стадії розвитку громадянського суспільства. Поясніть, чому змішане (відкрите) суспільство - це сучасний тип громадянського суспільства.
2. У чому особливості становлення громадянського сус-
тва в Росії?
3. Які основи і стратегічні орієнтири розвитку громадянського суспільства змішаного (відкритого) типу?
4. Розкрийте роль самоврядування у розвитку громадян-
ського суспільства.
ЛІТЕРАТУРА
Змішане суспільство: основи, сутність, проблеми / Под ред. Л.В.Нікіфорова. М.: Наука, 1993.
Соціально-економічні альтернативи розвитку Росії: суспільство змішаного типу замість капіталістичної олігархії / Под ред. Л. В.Нікіфорова.М .: ІЕ РАН, 1997.
Никифоров Л.В. Муніципальні реформи як процес становлення первинних територіальних структур громадянського суспільства. М.: ІЕ РАН, 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.4.4. Самоврядування населення "
 1. 12. Державне мито
  самоврядування, інші органи та (або) до посадових осіб, які уповноважені згідно з законодавчими актами РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, за вчиненням стосовно цих осіб юридично значимих дій за винятком дій, скоєних консульськими установами РФ. Видача документів (їх копій,
 2. 15.1. Економічна сутність і значення податків з населення
  самоврядування. Вони відображають його причетність до формування загальнодержавних доходів і управління ними, дозволяють відчути себе активним членом суспільства, дають підставу для контролю за ефективним використанням державних бюджетних та позабюджетних ресурсів, сформованих платниками податків. Економічна сутність податків з населення виражається в їх функціях: фіскальної і регулюючої. В
 3. Об'єкт оподаткування ПДВ
  самоврядування; передача майна державних і муніципальних підприємств, що викуповується в порядку приватизації; виконання робіт (надання послуг) органами, що входять до системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в рамках виконання покладених на них функцій у разі, якщо обов'язковість виконання зазначених робіт (надання послуг) встановлена законодавством
 4. 1.4.4. Самоврядування населення
  самоврядуванню населення. Самоврядування - одна з рис сучасного громадянського суспільства! Його сутність полягає в тому, що населення самостійно управляє процесами формування середовища життєдіяльності та життєзабезпечення, створюючи для цього на первинних територіальних (Муніципальних) рівнях необхідні і підзвітні йому органи. В системі соціально-політичного устрою суспільства
 5. Бюджет
  самоврядування.
 6. Волгоградська область
  самоврядування; - бюджетних установ - організацій, створених органами державної влади та органами місцевого самоврядування Волгоградської області для здійснення управлінських, соціально-культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру і фінансіруеруемих з відповідного бюджету на основі кошторису доходів і витрат; - організацій - щодо
 7. Бюджетна система
  самоврядування) та державних позабюджетних фондів. Державні позабюджетні фонди - це грошові кошти держави, що мають цільове призначення та не включені до державного бюджету. Ці кошти знаходяться в розпорядженні центральних і територіальних органів влади і концентруються в спеціальних фондах, кожен з яких призначений для певних потреб. Прикладами можуть бути
 8. Збір
  самоврядування, іншими уповноваженими органами та посадовими особами юридично значимих дій, включаючи надання певних прав або видачу дозволів
 9. Стаття 68. Поточні видатки бюджетів
  самоврядування, бюджетних
 10. № 37. Особливості організації ремесел в 11 - 12 століттях
  самоврядування - старшина, рада, своя церква. 3. Організація цехового ремесла - відсутність поділу праці всередині цеху. 4. Сувора регламентація обсягів виробництва, якості товарів, кількості працівників, тривалості робочого дня. 5. Галузі ремісничого виробництва - текстильна (сукно, шовк), металургійна та
 11. 56. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
  самоврядування - обов'язковий компонент демократичного державного устрою. Воно здійснюється самим населенням через вільно обрані ним представницькі органи. Для виконання функцій, покладених на місцеві представницькі та виконавчі органи, вони наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Фінансовою базою місцевих органів влади є їх бюджетів.
 12. Архангельська область
  самоврядування та (або) організацій, створених органами державної влади або органами місцевого самоврядування для цілей попередження або ліквідації надзвичайних ситуацій та цивільної оборони - 0%; - щодо майна організацій з виробництва сільськогосподарської продукції за умови, що виручка від зазначеного виду діяльності становить не менше 70% загальної виручки від реалізації
 13. Контрольні питання
    самоврядування у розвитку громадян-ського
 14. Стаття 215. Право муніципальної власності
    самоврядування та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 3. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження відповідно до цього Кодексу (статті 294,
© 2014-2022  epi.cc.ua